Course syllabus

ARK570: Modellering med Analoga och Digitala Verktyg
LP3 VT20 3 HP
Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
Programansvarig Arkitektur
Ver. A (200101)


d5c7f2768d93e1968df706b8d29cce0a.jpg
Image: City Room, Vlad Kapustin (2016, Thesis Project)1. Kursplan
Se Studieportalen (link)2. Schema
Se TimeEdit (link)

MADT (VT20) Schedule (Ver B 200309)-1.jpg3. Personal


Lärare:
Peter Lindblom (tekniklektor)
Tabita Nilsson (tekniklektor)
Kengo Skorick (tekniklektor)
Josefine Grönlund (lärarassistent)
Aran Mardoukhi (lärarassistent)
Samuel Norberg (lärarassistent)
Johan Ramos (lärarassistent)
Karl Åhlund (lärarassistent)

Examinator:
Kengo Skorick (kengo@chalmers.se)4. Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.5. Lärandemål 

+   Använda digitala program för rumsligt/konstnärliga undersökningar i olika skalor från byggnads- till stadrumsnivå.
+   Använda olika metoder för arbete med digitala redskap för framställning av materiella modeller.
+   Använda, analysera och jämföra digitala och analoga metoder för olika former av kommunikation - visuell, materiell och annan.
+   Kunna arbeta med en variation av digitala verktyg, digitalt styrda maskiner och analoga medier i en design av arkitektur.
+   Kunna analysera och värdera transformationerna av former och representationer för att driva en idé framåt.
+   Kunna presentera resultatet med hjälp av olika representationsformer som ritning, diagram och modell.6. Innehåll

Kursen tränar digital design och bygger vidare på tidigare kunskaper inom området. Med digital design syftas här särskilt på verktyg och metoder, representation (kommunikation), transformation av digital information och den personliga förmågan att driva en idé framåt genom en kombination av dessa kunskaper.  Kursen har ett fokus på digitalt designarbete som ska tillämpas på en relativt enkelt formulerad arkitekturuppgift. Tillämpning i mer komplexa arkitekturuppgifter väntar i efterkommande projektkurser.7. Organisation

Kursen har ett workshop-liknande upplägg med inslag av lektioner, föreläsningar och demonstrationer. Designuppgiften kommer att genomföras som grupparbete. Upplägget kräver hög närvaro.8. Examination 

Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm.  För godkänt krävs även deltagande vid slutkritik eller utställning.

Course summary:

Date Details