Kursöversikt

Att undersöka arkitektur
genom digitala transformationer

ARK452 - Att undersöka arkitektur 2 lp4 VT20 (3,0 hp)
Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Front2

Kontaktuppgifter

Kursansvarig
Emil Adiels, 031 7722476, emil.adiels@chalmers.se

Handledare
Axel Svensson, axel94svensson@gmail.com
Mattias Udén, mattias.uden@gmail.com

Examinator
Karl-Gunnar Olsson , 031 7722350, kgo@chalmers.se

Zoom länkar

Huvud stream:
https://chalmers.zoom.us/j/62218963911
Password: ARK452

Handledning Axel :
https://chalmers.zoom.us/j/66336290213
Password: ARK452
Handledning Mattias:
https://chalmers.zoom.us/j/66530379511

Password: ARK452

Handledningslista:
https://1drv.ms/w/s!AqNW0DxNPRS9gecdzoXF1Y6v42hgrg?e=qESgVE 

Kursens syfte

Kursens syfte är att träna en arbetsprocess där objekt och rum undersöks, bearbetas och materialiseras med hjälp av digitala och manuella verktyg och metoder.

Kursens upplägg

Grunder i parametrisk design

Kursen inleds med en serie seminarier kring grunderna i parametrisk design. Här går föreläsningar och övningar i varandra. En kort föreläsning följs direkt upp av en övning med syftet att alla aktivt ska arbeta med det som föreläsningen introducerar. Studenterna arbetar individuellt och handledare kommer att finnas tillgängliga för att svara på frågor. Som stöd finns också ett antal Tutorials att tillgå från internet, se Litteraturlista nedan. Dessa ger möjlighet både till repetition av Rhino (från tidigare kurs) och att ge ett extra stöd för Grasshopper och Ladybug.

Different streams.png

 

 

Under den första veckan kommer tre uppgifter att introduceras. Av dessa ska alla genomföra uppgift 1 samt en av uppgifterna 2 och 3.  Syftet är att undersöka det parametriska designverktygets uppbyggnad och möjligheter. Dessa uppgifter redovisas vid ett ritsalsgemensamt mittseminarium fredagen den 29/5 klockan 15.15 – 17.

Varje dag avslutas med en mycket enkel sammanfattning av dagens arbete. Sammanfattningen görs i dagboksform och ska vid kursens avslutning redovisas som en processdagbok. Genomförda undersökningar redovisas oredigerat med 2-4 bilder (print screen) samt några korta noteringar/reflexioner på 400-800 tecken.

Momentet examineras dels genom närvaro på seminariet fredagen den 29/5 dels genom inlämning av en komplett (oredigerad) processdagbok senast fredag den 5/6 klockan 17.00.

Projekt

I kursvecka 2 introduceras en större projektuppgift med syftet träna användning av flera undersökningsverktyg inom parametrisk design för en lite mer komplex frågeställning. Projektuppgiften genomförs gruppvis i grupper om 2-3 personer. Redovisas och kritik sker vid ett ritsalsgemensamt slutseminarium torsdagen den 4/6 klockan 13:00 - 17.00. Veckan avslutas med portföljarbete - se nedan.

Momentet examineras dels genom närvaro på seminariet torsdagen den 4/6 dels genom inlämning av en komplett (oredigerad) processdagbok (se ovan) senast fredag den 5/6 klockan 17.00.

Portfölj

Kursvecka 2 avslutas med att kursens arbete ställs samman på tre liggande sidor i A3-format:

 • Sida 1 redovisar valfria undersökningar i Grasshopper.
 • Sida 2 redovisar valfria undersökningar i Ladybug.
 • Sida 3 redovisar det avslutande projektet (process och resultat).

Syftet är att bidra till material i den för utbildningen gemensamma arkitekturportföljen och genom detta bidrag till portföljen visa studentens färdigheter i parametrisk design. Anteckningarna från den oredigerade processdagboken kan med fördel användas här.

Momentet examineras genom en individuell inlämning av tre portföljsidor senast fredag den 5/6 klockan 17.00.

Arbete hemma och på Chalmers

Detta är en kurs det är essentiellt att man använder en dator. Det finns två lösningar antingen att man använder en privat dator med Rhino och Grasshopper installerat(mer information ges om hur man gör det på egen dator) eller så utnyttjar man de datorsalar som finns på Chalmers. Detta är baserat på de riktlinjer som finns centralt på Chalmers se nedan:

Jag har ingen egen dator, hur ska jag göra då?
Som student med passerkort kan du använda datorsalar på campus som vanligt. 

Jag behöver särskilda program för att kunna fortsätta min kurs, dessa har jag inte i min privata dator, hur ska jag göra?
Datorsalar på campus är fortfarande öppna och dit kan du komma och arbeta om du behöver. Du kan också fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. 

Om man är på Chalmers är det viktigt att man sköter det bra med att inte sitta för nära varandra eller umgås i större grupper. Mer information hittar ni nedan från Chalmers.

https://www.chalmers.se/sv/nyheter/info/information-till-studenter/Sidor/default.aspx

Arbetsstation / Setup

I och med att undervisningen är upplagd på sådant sätt att övningsledaren håller tutorials som delas via zoom är den mest optimala uppsättningen att ha en skärm dedikerad för Rhino/Grasshopper och en för zoom.  

På sidan länken nedan listar vi olika möjligheter för att uppnå denna setup: Arbetssation/Setup - Skärmar

alt 3. En laptop där man använder TV som skärm

Tv + Laptop.png

 

Installation av Rhino/Grasshopper

För er som behöver installera Rhino och Grasshopper på egen privat dator är det ganska enkelt då man kan utnyttja Chalmers licenser så länge man är uppkopplad mot Chalmers VPN.

Läs om hur man kopplar upp mot VPN på egen dator här: https://it.portal.chalmers.se/itportal/Faq/VPN
Och har ni några problem med detta så hör av er till IT-supprt. https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/it-passerkort-kopiering/sidor/it-support.aspx

Installation av Rhino/Grasshopper

Arbeta via zoom

Då vi från start kommer att använda zoom så är det viktigt att ni innan första lektionen testat så att zoom fungerar. Nedan hittar ni en sida med information ni bör gå igenom innan första lektionen. 

Arbeta via Zoom

Förkunskaper

Kursen utgår från grundläggande kunskaper i Rhino från ARK063 . Det mest väsentliga kunskaperna för denna kurs Rhino är:

 • Navigering i Rhino fönster (zoom, pan etc)
 • Skapa och modifiera enkla geometrier så som punkter, kurvor och ytor.
 • Flytta och rotera geometri

För den som känner sig osäker finns en snabbrepetition (ca 1h) att tillgå på hemsidan Introducing Rhino 6 och  Rhino 6 Essential Training . Se kurslitteratur.

Vi kommer att arbeta med grundläggande vektor matematik från Matte 1 i gymnasiet.

https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/geometri/rakna-med-vektorer

Schema

TimeEdit

Vecka 22

Måndag  25/5
13.15 - 17.00   Introduktion till Computational Design
                                 Rhino & Grasshopper

Start filer: 

Rhino_Basics_Repetition.3dm

Template for basic assignments_Solutions_ARK452_Spring VT20_Empty.gh

Föreläsningar:

00 - Course Introduction.pdf

01 - Computational Design.pdf

02 - 3d modelling.pdf

03 - Grasshopper intro.pdf

Lösningsfiler:
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_Monday_25_5.gh

Läsanvisningar:

 • Grasshopper UI:
  • Grasshopper Learning Material by Woojae Sung (Syracuse Architecture) Apr 10th 2010 Part 1

Linked inLearning:

 • Repetition av Rhino
  • Introducing Rhino 6, Ch 1 - 3
  • Rhino Essential Training Ch 1-4
 • Grasshopper UI:
  • Learning Grasshopper 2.1-2.6

Tisdag  26/5
08.00 - 11.45   Grasshopper - grunder

Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_Tisdag_26_5_8_9.gh

Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_Tisdag_26_5_9_10.gh

Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_Tisdag_26_5_FM.gh

Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_Tisdag_26_5_EM.gh

Läsanvisningar:

 • Vektor matematik:
  • Essential Mathematics: Chapter 1 Vector Mathematics
  • Grasshopper Primer : 1.3.1. Points, Planes & Vectors
 • Listhantering:
  • Grasshopper Primer: 1.4 Designing with Lists

Linked inLearning:

 • Vektorer i Grasshopper
  • Learning Grasshopper 3.6 Introduction to Vectors
  • Learning Grasshopper 3.7 Checking out vector attributes
 • Listhantering
  • Learning Grasshopper 6.1 Checking out list basics

13.15 - 17.00   Free form design

Föreläsningar:
04 - Design process and design approach.pdf

Individuell Uppgift 1:
Assignment01 Turning Torso.pdf

Onsdag  27/5
08.00 - 09.45   Eget arbete med handledare
10.00 - 15.00   Grasshopper - Hantering av data & Visualisering

Läsanvisningar:

 • Grasshopper Primer 1.4.5.3. COLOR
 • Grasshopper Primer 1.3.3. Mathematics, Expressions & Conditionals

15.15 - 16.00   Grasshopper - experimentera med form

Dagens lösningar i Grasshopper:
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_Tisdag_27_5_EM.gh

Dagens föreläsningar:
05 - Datastructures.pdf
06 - Math in architecture.pdf

Torsdag  28/5
08.00 - 09.45   Grasshopper - experimentera med form
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_28_5_8_10.gh
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_28_5_10_11.gh
10.00 - 15.00   Grasshopper - form styrd av krafter

Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_28_5_EM.gh

Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_EM_kl13_14.gh

Linked inLearning:

 • Grasshopper Essential Training Chapter 6. Simulation and Form-Finding with Kangaroo

15.00 - 17.00   Eget Arbete med handledare

Föreläsningar:
07 - parametric Math,t,u,v.pdf
08 - Formfinding and behaviour based design.pdf

Individuell Uppgift 2:
Assignment02 - Math.pdf

Individuell Uppgift 3:
Assignment 03 - Formfinding.pdf

Fredag  29/5
08.00 - 11.45   Eget arbete med handledare
13.15 - 15.00   Eget arbete / Förberedelse inför seminarium, med handledare
15.15 - 17.00   Mittseminarium

Zoom länk till Mittseminarium:
https://chalmers.zoom.us/j/65029073389
Password: ARK452

Samling i zoom-rummet ovan där Axel och Mattias kommer visa hur ni skapar ett zoom-möte per ritsal.

Vecka 23

Måndag  1/6
08.00 - 10.45   Grasshopper - generera en fasad

Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_8_9.gh
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_10_11.gh
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_11_12.gh
11.00 - 11.45   Eget arbete
13.15 - 17.00   Ladybug - solanalys
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_EM.gh
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_EM_kl14_15.gh
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_EM_kl15_16.gh
Template for basic assignments_ARK452_Spring VT20_1_6_EM_kl16_17.gh

Föreläsningar:
09 - Where to start.pdf
10 - Human Centered Design using Ladybug.pdf

Läsanvisningar:

Linked inLearning:

 • Grasshopper Essential Training Chapter 4. Modelling Climate Data with Ladybug

Tisdag  2/6

08.00 - 08.45   Introduktion projekt

Group Assignment_Description.pdf
09.00 - 17.00   Projektarbete med handledning från Axel och Mattias

Onsdag  3/6
08.00 - 16.00   Projektarbete med handledning från Axel och Mattias

Torsdag  4/6
08.00 - 12.00  Projektarbete med handledning från Axel och Mattias
13-15 - 17.00  Slutseminarium, kritik av projekt.

Det är totalt 30 grupper som har medlemmar nu. Så jag har delat upp det på 15 per rum.

Seminarium-rum 1, Grupp 1-15:
https://chalmers.zoom.us/j/67480013880

Seminarium-rum 2, Grupp 16-39 :
https://chalmers.zoom.us/j/63645743072

Fredag  5/6
08.00 - 16.45   Portföljarbete
                 17.00   Inlämning processdagbok och portfölj

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Gestalta slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema med digitala och manuella verktyg och metoder.
 • Pröva att arbeta med experimentella kombinationer av digitala verktyg och metoder
 • Analysera och generera perspektiv på kursens tema.
 • Planera, genomföra och presentera en undersökning i grupp.
 • Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • Inlämning av två uppgifter, aktiv närvaro och redovisning på seminariet fredagen den 29/5
 • Inlämning av projektuppgift, aktiv närvaro och redovisning på seminariet torsdagen den 4/6
 • Individuell inlämning av en komplett processdagbok (oredigerad) senast fredag den 5/6 klockan 17.00.
 • Individuell inlämning av tre portföljsidor senast fredag den 5/6 klockan 17.00.

För dem som inte blivit godkända efter seminarierna den 29/5 respektive 4/6 kommer extra seminarier att erbjudas 13.15-17.00 onsdag den 10/6 (under omtentamensperioden). Nästa tillfälle infaller i omtentamensperioden i Augusti 28/8, kl. 10:00 - 11:45.

Kurslitteratur

Linkedin Learning

Linkedin Learning (tidigare Lynda) är hemsida som erbjuder kurser online i genom videoformat. Vi kommer att använda det som ett komplement till undervisning. Dels för dem som vill lära sig mer, dels för dom som känner sig lite osäkra och känner att de behöver en repetition. Vi kommer även att hänvisa till olika delar av dessa kurser ifall ni vill lära er mer, men det är också en möjlighet att lära er mer om det vi av tid inte hinner gå igenom under kursen.

Linkedin Learning finns inte tillgängligt via Chalmers och det är något ni får betala själva, det kostar 250 kr i månaden men det går också att utnyttja en gratis månad ifall man inte använt tjänsten innan. 

https://www.linkedin.com/learning/

Introducing Rhino 6
Denna kurs är en timme lång ungefär och är en genomgång av grunderna i Rhino6. Denna förväntar vi oss att ni tittat igenom innan första lektionen.

Chapter 1:

 •  Varför använda Rhino?
 • Rundvandring och genomgång av User interface(UI) tex menyer, knappar, och inmatningsfält

Chapter 2:

 • "Rhino Entities", Geometriska grundelement: punkter, kurvor, ytor och solider.
 •  Skillnad mellan B-Spine och Bezier kurvor
 •  Skillnad på NURBS ytor och Mesh 
 •  "Dave's starting strategies", lite hjälpsamma tips.

Chapter 3 Navigering i Rhino

Går igenom hur man byter mellan olika vyer. Navigation(zoom, pan, rotation) och snabbtangenter.

 

Rhino Essential Training

Chapter 1. The Rhino Interface.

 • Olika sätt att utföra kommandon
 • UI Basiscs
 • Egenskaps panelen
 • "Gumball"

Chapter 2. Workflow Basics

 •  Lagerhantering
 • Geometriska transformationer: rotation, skalning och translation

Chapter 3. Drawing with 2D Geometry

Denna del handlar om att skapa olika typer av kurvor.

 • - Linjer och polylines
 •  Rektanglar, polygoner
 •  Cirklar, ellipser, bågar
 •  "Friforms Kurvor"

Chapter 4. Modelling with Basic Surfaces

Gå igenom de olika verktyg och metoder för att skapa olika sorters ytor i Rhino.

 •  Extrudering av ytor från kurvor
 • "Loft"
 • Rotationsytor

Learning Grasshopper

Denna kurs går igenom grunderna i Grasshopper och kommer vara ett stöd och komplement till de genomgångar, föreläsningar och övningar vi har i kursen.

Chapter 2 - Working in Grasshopper

 •  Genomgång av Grasshopper UI.
 • Hantering av komponenter och parametrar i Grasshopper.'
 • Input data i Grasshopper och hur man refererar data från Rhino, 

Chapter 3 - Math and Logic Functions

 • 3.2 Looking at basic scalar components
 • 3.4 Looking at mathematical functions
 • 3.6 Introduction to Vectors
 • 3.7 Checking out vector attributes.

Chapter 6 - Data Tree

 • 6.1 Checking out list basics
 • 6.3 Checking out data tree basics
 • 6.4 Data tree components
Grasshopper Essential Training
Denna kurs fungerar mest som ett komplement till de moment där vi går igenom Kangaroo och Ladybug, som är två plugins till Grasshopper.

Chapter 4. Modelling Climate Data with Ladybug

Chapter 6. Simulation and Form-Finding with Kangaroo

 

Litteratur

Mode Lab Grasshopper Primer Third Edition
https://aae280.files.wordpress.com/2014/10/mode-lab-grasshopper-primer-third-edition.pdf (Links to an external site.)

Grasshopper Learning Material by Woojae Sung (Syracuse Architecture) Apr 10th 2010 Part 1
https://issuu.com/pabloherrera/docs/grasshopper_workshop_syracuse_woojae_sung_part1 (Links to an external site.)

Essential Mathematics for Computational Design, Rajaa Issa, McNeel
TheEssentialMathematicsForComputationalDesign_4thEdition2019.doc.pdf

Kursutvecklingsarbete

Det var få som svarade på kursenkäten för 2019 år kurs (21%). Det sammanfattande intrycket var 3,44 och i stort sett inga övriga kommentarer fanns. Årets kurs har ett nytt lärarlag och ett delvis nytt upplägg.

Kursnämnds-representanter i årets kurs är:

Ritsal 1: Klara Bolin

Ritsal 2: Linnea Ludvigsson

Ritsal 3: Stina Tegnér

Ritsal 4: Axel Bejnaminsson

Ritsal 5: Ludvig Sernhede

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information