Course syllabus

Kurs-PM

SSY295 SSY295 El- och reglerteknik lp1 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Bertil Thomas (Docent, bertil.thomas@chalmers.se)

Extra lärare: Bill Karlström (Universitetslektor, bill.karlstrom@chalmers.se)

Bertil kommer att ansvara för den reglertekniska delen av kursen medan Bill ansvarar för elktrotekniken. Båda dessa delar är ungefär lika stora. Om du vill komma i kontakt med någon av oss lärare rekommenderar vi att du kommunicerar via vanligt mail och våra vanliga mail-adresser ovan.

 

Kursens syfte

Kursens syfte framgår av kursplanen som finns på Chalmers studieportal.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

För den reglertekniska delen:

Bok: Modern Reglerteknik, faktabok (upplaga 5, av Bertil Thomas, utgiven på Liber)

Övningsbok:  Modern Reglerteknik, övningsbok (upplaga 5, av Bertil Thomas, utgiven på Liber)

Båda dessa böcker kan köpas på Cremona, Kokboken. De går också att beställas på Bokus och ad Libris eller köpas begagnat.

För den eltekniska delen:

Kompendium, Elteknik, av Sverker Jacobsson. (kommer att läggas på hemsidan)

Utöver detta tillkommer ytterligare övningsmaterial, inlämningsuppgifter, studietips och annat som successivt läggs på hemsidan.

 

Kursens upplägg

Hela kursen kommer läsåret 2020-21 att ges på distans. Ingen undervisning på skolan förekommer, inte heller några laborationer. Däremot kommer det att bli inlämningsuppgifter längre fram i kursen.

Under de tre första tre veckorna i kursen (vecka 36-39) kommer vi huvudsakligen att gå igenom elteknik-delen i kursen. (med Bill Karlström). De senare veckorna i kursen (från vecka 40 och framåt) handlar huvudsakligen om reglerteknik (med Bertil Thomas).

Ett mer detaljerat schema för dessa båda delar kommer att läggas upp här på hemsidan innan kursen startar.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har grovt sett samma innehåll som tidigare år, vilket innebär att det inte blir några större skillnader på hur tentan ser ut. De ändringar som förekommer är på grund av att kursen detta år ges på distans.

 

Lärandemål

  • beräkna spänningar, strömmar och effekter i enkla likspännings- och växelspänningssystem.
  • beskriva funktion och konstruktion hos vanliga elektriska komponenter, utrustningar och system som ingår i moderna industri- och energianläggningar.
  • tillämpa eltekniska begrepp som behövs i samarbetet mellan maskiningenjörer och elektroingenjörer vid lösandet av gemensamma eltekniska problem.
Vidare ska studenten kunna:
  • beskriva ett antal av reglerteknikens användningsområden, speciellt maskintekniska tillämpningar i fordon, bilar, robotar och fabriker.
  • beskriva hur återkopplingsprincipen fungerar och ge flera exempel på den.
  • förklara principen för en PID-regulator och vilken inverkan de tre delarna (P, I och D) har på egenskaperna hos ett reglersystem.
  • ställa upp matematiska modeller för enkla reglertekniska processer och kunna lösa enkla reglerproblem med hjälp av överföringsfunktioner, laplacetransformer, blockschematransformering och frekvensfunktioner.
  • simulera enkla reglersystem med Matlab/Simulink samt kunna någon dimensioneringsmetod för PID-regulatorer.

 

Examination

Examination sker i form av en skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter. Om tentamen måste ges på distans så kommer den att kompletteras med en muntlig deltentamen på alla viktiga begrepp i kursen.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due