Kursöversikt

TMV157-dugga3-20.pdf 

TMV157-dugga3-20-lösn.pdf 

TMV157-dugga2-20.pdf

TMV157-dugga2-20-lösn.pdf 

TMV157-dugga1-20.pdf,

TMV157-dugga1-20-lösn.pdf

TMV157-exempeldugga1-lösn.pdf

TMV157-exempeldugga1.pdf (gör över helgen; svar kommer läggas upp i början av nästa vecka).

Extra1.pdf (samma som VPM1).

Extraovn1.pdf (svar kommer läggas upp framåt; detta är mestadels andragradspolynomekvationer med komplexa koefficienter; lite 'extra').

 

OBS: För föreläsningsschema (datum och innehåll samt videor), se nedan (scrolla en bit).

 

Zoom-länkar:

Föreläsningar och demonstrationsuppgifter + Matlab för phaddergrupp A: https://chalmers.zoom.us/j/66718213842 (Denna länk gäller alltid för föreläsningar och demonstrationsuppgifter)

Räknestuga 1 + Matlab för phaddergrupp B: https://chalmers.zoom.us/j/64951191850 

Räknestuga 2 + Matlab för phaddergrupp C: https://chalmers.zoom.us/j/66890932689

Renskrivna demonstrationsuppgifter:

https://www.overleaf.com/read/bkttgyjvnqbx  

Frågelista:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lOqV191sjgj7dEWGyy0p164Y4vyJBOBqNJQsecsqChQ/edit?usp=sharing    (Används vid räknestugor och Matlab)

 

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.  

 

Föreläsningar 

Alla föreläsningar är distansundervisning. Detsamma gäller övningar och matlab-labbar. Varje föreläsning är 2 x 45 min med en kvarts rast emellan; detsamma gäller övningar och labbar.

 

Det är ju i år lite (mycket?) speciella omständigheter som alltså är anledningen till att all verksamhet sker på distans; en ganska ny verksamhetsform.  Det gör ju att alla moment är behäftade med en viss osäkerhet, men vi försöker att hålla oss till verksamhetspass om alltså 2x45min med 15min rast emellan.  Det kommer snart skickas ut mail, Anslag, med lite mer info för kursen. Observera att det finns ett separet Kurs-PM, länk ovan, som innehåller info om kurslitteratur, lärare etc.

 

Föreläsningar, övningar och labbar nedan ska nu vara i huvudsak uppdaterade (men lite info återstår att skriva in).

Förkortningar i föreläsningsschemat nedan: RA: Calculus av Adams, DL: Linear Algebra av Lay, EME: Ekvationssystem, Matriser och Eliminationsmetoden. 

Ett stöd i kursinhämtandet ges av Lärandemål-tmv157.pdf och en lista med teorem som vanligen förekommer på tentamina, Satser-tmv157.pdf.

 

Mailadresser till Ville & räkneövningledarna:
Vilhelm Adolfsson vilhelm@chalmers.se
Davit Petrosyan davit@student.chalmers.se
William Blomström wilblo@student.chalmers.se
Simon Jacobsson simjac@student.chalmers.se

 

SI-pass (Supplementary Instruction):

SI-passen kommer i år att hållas via Zoom (inbjudningslänk skickas ut). Syftet med SI-passen är att ge er ett komplement utöver de vanliga övningspassen. På SI-passen kommer ni sitta i grupper och lösa uppgifter som berör centrala delar i kursen.

Första SI-passet  är på tisdag (1/9), övriga pass kommer i huvudsak ligga på torsdagar (gäller för E-studenter, se schema för tider och ev uppdatering av datum).

 

Handledare för SI-passen (E-programmet):

Theodor Hult Berényi: thult@student.chalmers.se

Linus Andersson: anlinus@student.chalmers.se

 

SI-pass 1 (E): SI-pass_1 (2020).pdf 

Lösningsförslag: SI-pass 1 Lösningar (2020).pdf , SI-pass uppg. 2.1a alternativ lösning (2020).JPG 

SI-pass 2 (E): SI-pass_2 (2020).pdf 

Lösningsförslag: SI-pass 2_lösningar (2020).pdf

SI-pass 3 (E): SI-pass_3 (2020).pdf

Lösningsförslag: SI-pass 3_lösningar (2020).pdf

SI-pass 4 (E): SI-pass_4 (2020).pdf 

Lösningsförslag: SI-pass 4_Lösningsförslag (2020).pdf

SI-pass 5 (E): SI-pass_5 (2020).pdf

Lösningsförslag: SI-pass_5_lösningar (2020).pdf

SI-pass 6 (E): SI-pass_6 (2020).pdf

Lösningsförslag: SI-pass 6_lösningar (2020) .pdf

SI-pass 7 (E): SI-pass_7 (2020).pdf

Lösningsförslag: SI-pass 7_lösningar (2020).pdf

 

 

Handledare för SI-passen (MedTek-programmet):

Emil Björnlinger, emilbjo@student.chalmers.se,

Markus Ingvarsson, markusi@student.chalmers.se.

Zoom-länk SI-pass (MedTek): https://chalmers.zoom.us/j/7628010502 (Passcode: 1918171615)

 

SI-pass 1 (MedTek): SI2020MedTekPass1.pdf

Lösningsförslag: SI2020MedTekPass1Lösn.pdf

SI-pass 2 (MedTek): SI2020MedTekPass2.pdf

Lösningsförslag: SI2020MedTekPass2Lösn.pdf

SI-pass 3 (MedTek): SI2020MedTekPass3.pdf

Lösningsförslag: SI2020MedTekPass3Lösn.pdf

SI-pass 4 (MedTek): SI2020MedTekPass4.pdf

Lösningsförslag: SI2020MedTekPass4Lösn.pdf

SI-pass 5 (MedTek): SI2020MedTekPass5.pdf

Lösningsförslag: SI2020MedTekPass5Lösn.pdf

SI-pass 6 (MedTek): SI2020MedTekPass6.pdf

Lösningsförslag: SI2020MedTekPass6Lösn.pdf

SI-pass 7 (MedTek): SI2020MedTekPass7.pdf

Lösningsförslag: SI2020MedTekPass7Lösn.pdf

Föreläsningsschema:

Inledning - läs denna, se denna video det första du gör. 

 Läsv.

  Dag   Avsnitt   Demo på fl    Innehåll Video
 1 = v 36

Fl1 

Fl1 o 2 

ti 1/9

 

 

Repetition; RA: Preleminaries P1 - P7 och Appendix 1. RA P4: 33, 37, P5: 33, 35,
P6: 8, P7: 17. App. 1: 49, VPM1: Extra övning 1
Talmängder och ekvationslösning, Aritmetiska axiom och räkneregler (Distributivitet, Multiplikation, Faktorisering, Division, Minsta gemensamma nämnare), Bevis (Entydighet), Rationell rot (roten ur 2 ej rationellt), Komplexa tal. (Cartesisk form, konjugat, belopp, polär form. komplexa exponentialfunktionen, binomiska ekvationer).

Mängder-J.mp4

ArithmeticAxioms-JAS.mp4 

Räkneregler-axiom-J.pdf

Distributivitet-J.mp4 

Multiplikation-J.mp4

Faktorisering-J.mp4

Bråk-J.mp4

MGN-J.mp4

Entydighet-J.mp4

RationalZeros-JAS.mp4

ComplexNumbers_1-JAS.mp4 

ComplexNumbers_2-JAS.mp4 

ComplexNumbers_3-JAS.mp4 

BinomialEquation-JAS.mp4

Fl2       -"-                           -"-     -"-

Begreppet funktion, Reella funktioner (vår 'default'), Skissa enkla funktionsgrafer, Mer om reella tal, ordningsrelation för reella tal (finns ej för komplexa tal), Olikheter, Absolutbelopp, Polynom, Polynomdivision, Kvadratkomplettering, pq-formeln, Andragradsekvationer, Komplexa andra gradens polynom och ekvationer med komplexa koefficienter, Högre gradens polynom, Faktorsatsen, Tredjegadsekvationer och högregradsekvationer.

Speciellt polynom; Binomialsatsen, Induktionsbevis.

 

Olikheter-J.mp4 

AbsoluteValue-JAS.mp4 

Beloppdef-J.mp4 

Belopp-J.mp4 

Polynomdivision1-J.mp4 

Polynomdivision2-J.mp4 

Kvadratkomplettering-J.mp4 

ComplexEqSecondDegree_1-JAS.mp4 

ComplexEqSecondDegree_2-JAS.mp4 

FactorThm-JAS.mp4 

Faktorsatsen-J.mp4 

Polynomekvationer1-J.mp4 

Polynomekvationer2-J.mp4 

 

ExpansionPowerOfSum-JAS.mp4 

PrincipleOfInduction-JAS.mp4 

BinomialThm-JAS.mp4 

 2 = v37

Fl3

Fl 3 o 4

må 7/9                     -"-       -"-

Andra funktioner än polynom - trigonometriska funktioner:

Trigonometriska funktioner, radianer, symmetrivinklar och deras sinus, cosinus och tangens,

DistancePoints-JAS.mp4 

KnownAngles-JAS.mp4 

PythagorasCosAndSinTheorems-JAS.mp4 

SuplementComplementAdditionFormulas-JAS.mp4 

DoubleAngle-JAS.mp4

Fl4       -"-           -"- Trigonometriska formler, trigonometriska ekvationer, additionsformler, formler för dubbla och halva vinkeln, produktformler, fasvinkelform.

 

ProductFormulas-JAS.mp4

TrigEquationBasic-JAS.mp4 

TrigEquationNoSubst-JAS.mp4 

PhaseAngleAmplitude-JAS.mp4

 

Fl 5 

Fl5 - forts

ti 8/9 EME; DL: 1.1-1.2. EME: 7, 9. DL: 1.1.5, 6, 8, 10, 20; 1.2.5, 20 + ev några andra exempel.

Teorin för linjära ekvationssystem och metod för deras lösning. Matrisnotation, Gausselimination, Tre möjliga lösningsfall; unik, ingen och oändligt många lösningar, Elementära radoperationer, Ledande element, Pivotelement, Echelonelement, Trappstegsform eller REF, Fria och bundna variabler, RREF

NumSolLinSysEquations-JAS 

MatrixMultiplication-JAS 

RadRedTrappForm-JAS 

EkvationsSystem3x3_enLosning-JAS 

EkvationsSystem3x3-FleraLosningar-JAS

Matris2-J 

MatrixInverseDeterminant-JAS 

Matlab, lab. 1 on 9/9 Introduktion till Matlab 

Fl6

Fl6

to 10/9 RA 10.1-2 RA: 10.1.11, 15, 23, 27; 10.2.3abc. Vektorers koefficienter i en ON-bas. Topologi i R^n, omgivning, öppna och slutna mängder, randpunkter. Riktade sträckor, vektorer, vektoraddition, ortsvektor, ortsvektor identifierad med en punkt i R^n, vec(P_1P_2)=vec(OP_2)-vec(OP_1). Bas; koordinater i en bas.

 

Vectors-JAS 

Vektorer1-J 

Basis-JAS 

 

 3 = v38

Fl7

Fl7 o 8

må 14/9 RA 10.2 - 3 RA: 10.2.27, 30; 10.3.5. Skalärprodukt, Projektion, Ortogonalprojektion, Definition av Kryssprodukt.

DotProduct-JAS 

OrthogonalProjection-JAS 

Fl8     -"- RA 10.3 RA: 10.3.11,17,19, 27. Kryssprodukt, determinanter, trippelprodukt, area och volym som spänns av vektorer.

CrossProduct-JAS 

Kryssprodukt-J 

DeterminantVolume-JASk

Fl9

Fl9

ti 15/9 RA 10.4 RA: 10.4.5, 9, 27 (på två sätt). Linjer och plans ekvationer, Pencil of planes, Punkter, linjer och plan och avstånd mellan dessa.

EquationLine-JAS 

LinjensEkvation-J 

EquationPlane-JAS 

Planet-J 

DistancePointPlane-JAS 

 

Fl10

Fl10

    -"- RA 10.4, RA 1.1, 1.2 RA: 10.4.27; RA: 1.1.2-3, 1.2.2-6. Punkter, linjer och plan och avstånd mellan dessa, Informell definition av gränsvärde,

DistancePointLine-JAS 

DistanceLineLine-JAS 

Matlab, lab. 2 on 16/9 Matriser och vektorer i Matlab

Fl11

Fl11

to 17/9 RA: 1.2, 1.5 RA: 1.2.7, 9, 15, 21, 25. Formell definition av gränsvärde

CramersRule-JAS 

PencilOfPlanes-JAS

 4 = v39

Fl12

Fl12 o 13

må 21/9 RA: 1.5 RA: 1.5.11, 20, 31, 33.   -"-

DefinitionLimit-JAS 

DefinitionLimitExamples-JAS

Fl13     -"- RA: 1.2, 1.3 RA: 1.2.49, 65d, 78, 79; 1.3.3, 9, 11, 13, 29, 35-46; 1.4.1, 5, 15. Räkneregler för gränsvärden, Instängningslagen, Oegentliga gränsvärden, Kontinuitet

NoLimitExists-JAS 

DenotationOfLimitAndUniqueness-JAS

SumAndLimitsProof-JAS 

Continuity1-JAS

Fl14

Fl14

ti 22/9 RA: 1.4, 2.1, 2.2. RA: 1.4.3; 2.1.3, 19; 2.2.1, 3, 21, 25, 27, 41, 47. Sats om existens av maximum och minimum, Mellanliggande värde, Tangentens riktningskoefficient, Definition av derivata, f=konst medför f'=0, Tangent och normal till funktionsgraf, Deriverbarhet medför kontinuitet

Continuity2-JAS 

Continuity3-JAS 

Continuity4-JAS 

ContinuitySinCosTan-JAS  

LimitSinXbyX-JAS 

Derivata-J 

DerivativeAtPoint-JAS 

TangentNormalToGraph-JAS 

DifferentiableAtPointImpliesContinuity_JAS 

DiffOnIntervalImpliesContinuity-JAS 

Fl15

Fl15

    -"- RA: 2.3, 2.4 RA: 2.3.11, 13, 23, 27, 33; 2.4.29, 33, 35. Deriveringsregler, Kedjeregeln,

ProofSumProductRules-JAS 

ChainRuleExample-JAS 

ProofChainRule-JAS 

Matlab, lab. 3 on 23/9 Funktioner och grafritning i Matlab

Fl16

Fl16 

to 24/9 RA: 2.5, 2.6 RA: 2.5.35, 53, 57; 2.6.5, 11, 21, 29. Trigonometriska funktioners derivata, Högre ordningens derivator, DerivativeSin-JAS 
 5 = v40

Fl17

Fl17 o 18

må 28/9 RA: 2.7, 2.8 RA: 2.7.5, 15, 25, 26; 2.8.6, 16, 19, 22, 28, 31. Differentialer, Tillämpningar, Medelvärdessatsen, f'=0 på intervall I medför f = konstant på I,

LocalExtremaAreCritical-JAS 

ProofRollesThm-JAS 

ProofMeanValueThm-JAS 

GeneralMeanValueThm-JAS 

DerivativeApplication-JAS 

SignOfDerivative-JAS

Fl18     -"- RA: 2.9, 3.1 RA: 2.9.5, 15, 30; 3.1.12, 21, 29. Implicit derivering, Invers funktion

ImplicitDerivation_1-JAS 

ImplicitDerivation_2-JAS 

Inverse_1-JAS 

Inverse_2-JAS 

DerivativeOfInverse-JAS 

Fl19

Fl19

ti 29/9 RA: 3.2, 3.3. RA: 3.2.7; 3.3.11, 18, 43, 46, 55, 59. Naturliga exponentialfunktioner och logaritmer och allmänna dito,

NaturalLogAndExponential-JAS 

LogarithmsExamples-JAS 

LogarithmExamples-JAS

DerivativeLn-JAS 

Fl 20

Fl20 

  -"- Reserv + repetition, Reserv + repetition,
Matlab, lab. 4 on 30/9 Kontrollstrukturer i Matlab

Fl21

Fl21

to 1/10 RA: 3.4. RA: 3.4.1, 3. Tillväxthastigheter för polynom, logaritm- och exponentialfunktioner,

LogEstimate-JAS 

IncreasingDominanceAtInfinity-JAS

 6 = v41

Fl22

Fl22 o 23

må 5/10 RA: 3.5. RA: 3.5.1, 13, 23. Trigonometriska funktioners (lokala) inverser, arcusfunktionerna

Arcsin-JAS 

Arctan-JAS 

Fl23   -"- RA: 3.6. RA: 3.6.1, 5. Hyperboliska funktioner, Hyperbolic-JAS

Fl24

Fl24 

ti 6/10 RA: 4.1, 4.2. RA: 4.1.37; 4.2.1, 7, 9, 22-27. Relativa ändringshastigheter, Numerisk ekvationslösning, Fixpunktsiteration, Newtons metod,

RelatedRatesCombo-JAS 

ErrorEstimate-JAS 

FixedPoint-JAS 

Contraction-JAS 

NewtonsMethod-JAS 

Fl25

Fl25-1 

Fl25-2

  -"- RA: 4.3. RA: 4.3.1, 15, 17, 29, 33. Gränsvärde av typen 0/0, obestämda uttryck,

LHospitalsRule-JAS 

LHospital_1-JAS 

LHospital_2-JAS 

Matlab, lab. 5 on 7/10 Intervallhalveringsmetoden. Programskalet min_bisect.m

Fl26

Fl26

to 8/10 Reserv + repetition, Reserv + repetition,
 7 = v42

Fl27

Fl27 o 28

må 12/10 RA: 4.4. RA: 4.4.9, 37, 43, 49. Extremvärden, Konvexitet/konkavitet,

LocalExtremaAreCritical

SecondDerivativeAndGraph-JAS 

Fl28   -"- RA: 4.5. RA: 4.5.13, 37. Konvexitet/konkavitet, Asymptoter,

CurvesAndGraphs-JAS 

Asymptotes-JAS 

Fl29

Fl29 

ti 13/10 RA: 4.6. RA: 4.6.3, 17, 33. Grafritning,

Graphing_MO-JAS 

Fl30

Fl30

  -"- RA: 4.6. Extrauppgifter, skissa grafer; se ovan under kurslitteratu                         -"- Graphing_ex1-JAS 
Matlab, lab. 6 on 14/10 Newtons metod. Programskalet min_newton.m

Fl31

Fl31 

to 15/10 RA: 4.6. Extrauppgifter, skissa grafer; se ovan under kurslitteratu                       -"- Graphing_ex2-JAS 
 8 = v43
Fl32 må 19/10 RA: 4.8. RA: 4.8.27, 31. Optimeringsproblem,

ExtremalValueTips1-JAS 

ExtremalValueTips2-JAS 

ExtremalValueEx1-JAS 

ExtremalValueEx2-JAS 

ExtremalValueEx3-JAS 

ExtremalValueEx4-JAS 

Fl33   -"- Repetition,
Fl34 ti 20/10 Repetition + räkna gammal tenta,
Fl35   -"- Räkna gammal tenta,
Extra tillfälle Matlab on 21/10 Redovisning av ännu ej godkända labbar

Fl36

Fl36 

to 22/10 Frågestund.

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Dag Demo på övning Uppgifter
lv1
to 3/9 Ett ex. på lösning av tredjegradare genom gissande av en rot och användande av faktorsatsen. En olikhet med teckenstudietabell. En ekvation involverande absolutbelopp, t ex |x+2|+|x-3|=5. RA: Appendix 1: 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 44, 
48, 54, Extra 1 (VPM1). 
lv2
ti 8/9 Ett exempel på andragradspolynomekvation med komplexa koefficienter; några blandade problem från EME. DL: 1.1: PP3, (PP = practice problem), Extra 2 (VPM1). EME: 1 - 15
lv3
ti 15/9 DL: 1.1.25; 1.2.9; RA: 10.1.9; 10.2.19, 10.2.29; 10.3.5 (som ekvationssystem; inte kryssprodukt), 10.3.11, 10.4.28; EME: 1 - 15, DL: 1.1.1, 12, 13, 15, 19; 1.2 1, 7, 11, 13, 15, 25, 26.
RA: 10.1: 3, 5, 7, 8, 25; 10.2: 1, 3, 10, 13, 14, 19, 23, 24; 10.3: 1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 26, 27; 10.4: 2, 4, 5, 7, 17, 26, 27, 28, 29, 30.
to 17/9 RA: 1.2.11, 13, 75; 1.5.12. Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga1. RA: 1.1: 1-4, 9-11; 1.2: 3-6, 9, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 33, 34, 37, 39, 53-55, 57, 58, 67, 75; 1.5: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 31-33. 
lv4
ti 22/9 RA: 1.3.25, 27; 1.4.17 RA: 1.3: 2-6, 8, 9, 11-14, 21, 22, 25, 28, 29, 33 35-46; 1.4: 1-3, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 30, 34. Kapitel 1 Review Exc.: 5 - 29, udda uppg.
to 24/9 RA: 2.3.19; 2.4.29, 37; 2.5.5, 35, 37, 57.  RA: 2.1: 1, 3, 5, 23; 2.2: 1-6, 11, 17, 20, 25, 27, 34, 36, 43, 47, 50; 2.3: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 49, 52; 2.4: 1, 5, 10, 13, 17, 24, 25, 35, 38; 2.5: 4, 7, 12, 16, 20, 25, 29, 41, 45, 48, 53, 58. 
lv5
ti 29/9 RA: 2.6.29, 2.7.13,15, 2.8.11,17,31. RA: 2.6: 1, 3, 9, 15, 28, 29; 2.7: 6, 11, 16, 21, 26; 2.8: 4, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 28, 30, 31. 
to 1/10 RA: 2.9.11, 17; Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga2. RA: 2.9: 1, 3, 5, 10, 17; 3.1: 3, 4, 11, 21, 29, 34; 3.3: 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 30, 33, 36, 37, 43, 46, 52, 56, 59, 61.
lv6
ti 6/10 RA: 3.4.3, 7; 3.5.19, 41, 45; 3.6.5, 7d. RA: 3.4: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16; 3.5: 2, 3, 7, 13, 15, 19, 23, 40. 
to 8/10 RA: 4.1.1, 19, 25; 4.2.22, 23; 4.3.5, 9. RA: 3.6: 2, 7abd; 4.1: 1, 6, 13, 20, 37; 4.2: 1, 9, 20 - 27. 
lv7
ti 13/10 RA: 4.3.13, 17, 33; 4.4.9, 27, 41; 4.5.35, 4.6.23 .  RA: 4.3: 3, 4, 15, 33;  4.4: 2, 7, 12, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 48.
to 15/10 RA: Extraövningar, skissa grafer (se under kurslitteratur). Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga3. Extraövningar, skissa grafer (se under kurslitteratur).
lv8
ti 20/10 RA: 4.8.27, 37 + eventuellt inkomna önskemål om frågor för avsnitt för repetition + Individuella frågor. RA: 4.8: 1, 3, 7, 18, 21, 28, 39, 40, 49.
to 22/10 Eventuellt inkomna önskemål om frågor för avsnitt för repetition + Individuella frågor.

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Länk till sidan med allt Matlabmaterial finns här. 

Studentledd matlab: Introduktion till MATLAB.

 

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor etc

Kursen har tre duggor som kan ge bonuspoäng; exakta former bestäms senare. Duggorna är andra timmen, 14.15 - 15, på övningarna på torsdagar i lv 3, 5 och 7. Vi kommer förmodligen också använda oss av mentometerfrågor på föreläsningarna (istället för inlämningsuppgifter som vi ibland har haft). Dessa kommer också att kunna vara bonuspoängsgrundande. Totalt kommer det vara möjligt att maximalt få ca 5 poäng (att lägga till kommande tentaresultat); plus/minus  ett par poäng. Dessa intjänade kan studenten använda under alla årets tentor i kursen, men inte vid senare tentor.

 

Tillbaka till toppen

Satser-tmv157.pdfSatser-tmv157.pdf

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum