TMV225 Differentialkalkyl och algebraiska ekvationer H20

Välkommen till Chalmers och den första matematikkursen!

Undervisningen tjuvstartar redan den första nollveckan med två veckors repetition av gymnasiematten. Därefter drar huvudkursen igång i läsperiod 1. Huvudkursen pågår under åtta läsveckor och avslutas med en skriftlig tentamen.

Huvudkursen behandlar grundläggande matematisk analys (tal, konvergens, kontinuitet, derivata, serier och ekvationslösning) och lägger en god grund för vidare studier på Chalmers. Kursen ger även en introduktion till användning av datorberäkning i matematiken.

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar och övningar. Övriga uppgifter, såsom kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Kursens schema finns i TimeEdit.

cover1-1.jpgDigital undervisning hösten 2020

Årets undervisning kommer pga covid-19 att genomföras digitalt enligt följande upplägg:

  • Intromatten (nollvecka 1 och 2) genomförs i form av digitala föreläsningar i Zoom.
  • Dessutom ges ett antal studendledda övningar enligt schema.

  • Huvudkursen genomförs i form av Zoom-möten, förinspelade videoföreläsningar samt fysiska och digitala övningar.
  • Varje läsvecka ges en introduktion till veckans ämne/kapitel i Zoom.
  • Varje läsvecka ges en frågestund på teman/frågor föreslagna av kursens studenter i Zoom.
  • Varje läsvecka publiceras tre förinspelade videoföreläsningar.
  • Fullständiga anteckningar från tidigare års föreläsningar finns att ladda hem här på kurshemsidan.
  • Studiematerialet består således av kursboken, kompletterad med videoföreläsningar samt tidigare föreläsningsanteckningar.

Föreläsningar

Här kan du ladda ner kursens alla föreläsningsanteckningar.
Här kan du se kursens alla videoföreläsningar.

Nr Avsnitt Innehåll
Nollvecka 1
I00 - Välkommen till Chalmers! (Zoom-lösenord: 517225)
I01 RP 1 Algebraiska räkningar (Zoom-lösenord: 442949)
I02 RP 2 Trigonometri (Zoom-lösenord: 765769)
Nollvecka 2
I03 RP3 Analytisk geometri (Zoom-lösenord: 159664)
I04 RP 4 Funktionslära (Zoom-lösenord: 084035)
I05 JM Komplexa tal (Zoom-lösenord: 408403)
I06 - Räkning av gammal dugga (Zoom-lösenord: 318718)
I07 - Räkning av gammal dugga (Zoom-lösenord: 017218)
Läsvecka 1
Introduktion till läsvecka 1 (Zoom-lösenord: 096454)
Frågestund läsvecka 1
F01 1.1-1.2 Mängdlära och matematisk logik
F02 1.3-1.4 Rationella tal, talföljder och konvergens
F03 1.5 Reella tal (1.6–1.7 är självstudium)
Läsvecka 2
Introduktion till läsvecka 2 (Zoom-lösenord: 866013)
Frågestund läsvecka 2 (Zoom-lösenord: 570644)
F04 2.1-2.2 Funktioner, funktionsrum och funktionsalgebra
F05 2.3-2.4 Polynom, rationella funktioner och potenser
F06 2.5-2.8 De elementära funktionerna
Läsvecka 3
Introduktion till läsvecka 3 (Zoom-lösenord: 576797)
Frågestund läsvecka 3 (Zoom-lösenord: 185159)
F07 3.1-3.2 Gränsvärde och kontinuitet
F08 3.3-3.4 Likformig kontinuitet och Lipschitz-kontinuitet
F09 3.5-3.6 Symbolisk och numerisk beräkning av gränsvärden
Läsvecka 4
Introduktion till läsvecka 4 (Zoom-lösenord: 709529)
Frågestund läsvecka 4 (Zoom-lösenord: 327630)
F10 4.1-4.3 Derivator och deriveringsregler
F11 4.4-4.5 Extremvärden och medelvärdessatsen
F12 4.6-4.7 Linjärisering och numerisk derivata
Läsvecka 5
Introduktion till läsvecka 5 (Zoom-lösenord: 973492)
Frågestund läsvecka 5 (Zoom-lösenord: 042952)
F13 5.1-5.2 Taylorpolynom och beräkning av gränsvärden
F14 5.3 Serier
F15 5.4-5.5 Potensserier och Taylorserier
Läsvecka 6
Introduktion till läsvecka 6 (Zoom-lösenord: 967036)
Frågestund läsvecka 6 (Zoom-lösenord: 499218)
F16 6.1-6.2 Bisektionsalgoritmen och Bolzanos sats
F17 6.3 Fixpunktsalgoritmen och Banachs fixpunktssats
F18 6.4-6.5 Newtons metod och konvergenshastighet
Läsvecka 7
Introduktion till läsvecka 7 (Zoom-lösenord: 688348)
Frågestund läsvecka 7 (Zoom-lösenord: 957632)
F19 7.1-7.3 Tillämpningar
F20 - Beräkningsmatematik
Läsvecka 8
Introduktion till läsvecka 8 (Zoom-lösenord: 505487)
Frågestund läsvecka 8 (Zoom-lösenord: 391961)
F21 - Repetition och frågestund
F22 - Tentaräkning

 

Övningar

Det är viktigt att räkna ett stort antal uppgifter (mängdträning)! Det är inte troligt att du hinner räkna alla uppgifter på övningstillfällena men räkna så många du hinner.

Under introkursen rekommenderas att du räknar samtliga uppgifter i RP och JM. Under huvudkursen kan en lämplig omfattning vara att göra hälften av alla uppgifter; gör alla övningsuppgifter märkta (a) och (b) samt alla udda problem och datorövningar. Resterande uppgifter kan fungera som extra träning eller repetitionsmaterial inför tentamen.

Här kan du ladda ner lösningar till utvalda övningar.

Nr Uppgifter
Nollvecka 1
ö01 RP 1-75
ö02 RP 80-115
Nollvecka 2
ö03 RP 120-145
ö04 RP 150-181
ö05 JM 1-6 + övningar du inte hunnit med
ö06 Räkning av gammal dugga
ö07 Räkning av gammal dugga
Läsvecka 1
Ö01 Övningar och problem från kapitel 1
Ö02 Datorövningar från kapitel 1
Läsvecka 2
Ö03 Övningar och problem från kapitel 2
Ö04 Datorövningar från kapitel 2
Läsvecka 3
Ö05 Övningar och problem från kapitel 3
Ö06 Övningar och problem från kapitel 3
Ö07 Datorövningar från kapitel 3
Läsvecka 4
Ö08 Övningar och problem från kapitel 4
Ö09 Övningar och problem från kapitel 4
Ö10 Datorövningar från kapitel 4
Läsvecka 5
Ö11 Övningar och problem från kapitel 5
Ö12 Övningar och problem från kapitel 5
Ö13 Datorövningar från kapitel 5
Läsvecka 6
Ö14 Övningar och problem från kapitel 6
Ö15 Datorövningar från kapitel 6
Läsvecka 7
Ö16 Uppsamling, räkning av uppgifter du inte hunnit med
Ö17 Arbete med inlämningsuppgift
Ö18 Arbete med inlämningsuppgift
Läsvecka 8
Ö19 Räkning av gammal tenta
Ö20 Räkning av gammal tenta

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum