Kursöversikt

Kurs-PM

denna sida finns programmet för kursen. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Kursens schema finns i TimeEdit.

 

 
För att på plats i datorsalarna vid laborationer gör vi följande gruppindelning:
Grupp 1 = Efternamn som börjar på A-L, Grupp 2 = Efternamn som börjar på M-Ö.

Program

Kursen består av tre delar eller block.

Första blocket utgörs av Datorintroduktion.
Föreläsare: Paul Erhart
Undervisningen i det här blocket är gemensam för F och TM. (Observera att undervisningen sker digitalt).

Första tillfället är på måndag 31/8 kl 15:15-16.
Första laborationstillfället är för
Grupp 1: onsdag 2/9 kl 13:15-15:00.
Grupp 2: torsdag 3/9 kl 13:15-15:00.

Fortsättningsvis tar Grupp 1 det första labtillfället i veckorna (tillsammans med TKTFY-1.001 och TKTFY-1.002), medan Grupp 2 tar det andra (tillsammans med TKTFY-1.003 och TKTFY-1.004).

Andra blocket utgörs av Introduktion till MATLAB.

F och TM använder samma arbetsmaterial i det här blocket, därför kan du välja att följa de genomgångar som ges för F om du vill.
Föreläsare: Damiano Ognissanti
Laborationsmaterialet är gemensamt för F och TM, men ni har olika handledningstider.
Första genomgången är på tisdag 8/9 kl 15:15-17:00. Observera genomgången sker digitalt i Zoom. Zoom-länk till dessa genomgångar hittar du på kurshemsidan för TIF275.
Första laborationstillfället är för
Grupp 1: torsdag 10/9 kl 13:15-15:00. Handledning sker via Zoom. (Zoom-länk i schemat nedan).
Grupp 2: fredag 11/9 kl 10:00-11:45. Handledning sker via Zoom. (Zoom-länk i schemat nedan).

Tredje blocket utgörs av en serie laborationer, där ni skall använda era nya kunskaper i Matlab. Detta block är inte gemensamt med F.
Handledning för dessa laborationerna startar  tisdag 29/9 kl 15:15-17. Handledning sker via Zoom.


Datorintroduktion (första blocket)
Labmaterial och all övrig information för det här blocket hittar du på Canvas-sidan för kursen TIF275 Fysikingenjörens verktyg, se under ''Datorintroduktion''. Här finns också information om hur du ska göra för att redovisa datorintroduktionslaborationerna.

Introduktion till MATLAB (andra blocket)
Det blir tre genomgångar (gemensamma med F) om grunderna i Matlab med studiematerialet
1. Introduktion till MATLAB
2. Mer om funktioner och grafik i MATLAB
3. Kort om programmering i MATLAB
och en fjärde genomgång om funktioner i Matlab för beräkning av numeriska lösningar till matematiska problem
4. Tillämpningar i matematik med MATLAB

Du får gärna följa dessa genomgångar.
Samtliga uppgifter i studiematerialen 1-4 redovisas i Canvas enligt anvisningar nedan.

Läs gärna följande komplement till ''Tillämpningar i matematik med MATLAB''
Visualisering av dämpad svängande kloss
Följande material om symboliska beräkningar är frivilligt:
5. Symboliska beräkningar med MATLAB

Laborationsuppgifter (tredje blocket)
Dessa gör man när man tagit sig igenom det grundläggande studiematerialet 1-3.
1. Platonska kroppar. Färger i Matlab. Funktionerna klot och stav
2. Parametriserade ytor
3. Game of Life
Samtliga laborationsuppgifter redovisas i Canvas enligt anvisningar nedan.

Följande laboration är frivillig:
4. Geometriska transformationer


MATLAB på egen dator
Matlab finns på Chalmers datorer och du kan även installera på din egen dator. Chalmers har studentlicens för Matlab och du kan ladda med från Chalmers programvaruserver.
Instruktioner för installation av programvara finner du
här.


Genomgångar (gemensamma med F) Introduktion till Matlab

Zoom-länkar till genomgångarna hittar du på kurshemsidan för TIF275.

Dag Sal Innehåll
  8/9 kl 15-17 Matlab 1 - Introduktion till Matlab.
14/9 kl 13-15 Matlab 2 - Mer om funktioner och grafik i Matlab
21/9 kl 13-15 Matlab 3 - Kort om programmerig i Matlab
5/10 kl 13-15 Matlab 4 - Några tillämpningar i matematik med Matlab

 

Laborationstider för de två Matlab-blocken (Introduktion till Matlab och laborationsuppgifter)

Deadlines som anges i schemat nedan är riktvärden. Det går att lämna in efter deadline under kursens gång. Men försök hålla tempot. Det är lätt att hamna efter, och då är det svårt att ta ikapp. Ta hjälp av handledare om du kör fast. Sista tillfället att lämna in labbar under kursen är 23/10. Efter kursens slut hänvisas till restredovisningstillfällen nästa läsperiod.

mail ifall det trasslar med Zoom:
Rano: zangana.rano@gmail.com
Katarina: blom@chalmers.se

Dag

Sal     

Innehåll

  10/9 kl 13-15  (Grupp 1)

  11/9 kl 10-12  (Grupp 2)

 

 

Matlab studiematerial 1

(Introduktion till Matlab)

Deadline 11/9

17/9 kl 13-15  (Grupp 1)

18/9 kl 10-12  (Grupp 2)

 

 

Matlab studiematerial 2.

(Mer om funktioner och grafik i Matlab)

Deadline 18/9

24/9 kl 13-15  (Grupp 1)

25/9 kl 10-12  (Grupp 2)

Matlab studiematerial 3

(Kort om programmering i Matlab)

Deadline 25/9

 

 

29/9 kl 15-17

 

Laboration 1 - Platonska kroppar

Deadline 29/9

2/10 kl 10-12

 

Laboration 2 - Parametriserade ytor

Deadline 9/10

8/10 kl 13-15 (Grupp 1)

12/10 kl 13-15 (Grupp 2)

 

 

 

Matlab studiematerial 4.

(Några tillämpningar i Matematik med Matlab)

Deadline 14/10

15/10 kl 13-15

16/10 kl 10-12

 

Laboration 3 - Game of Life . Deadline 15/10

Restredovisningar.


När en datorsal på Campus inte är bokad av en kurs är det fritt fram att sätta sig och jobba. Datorsalar som brukar bokas in för den här kursen är F-T7023, F-T7204, FT4011, MVF24, MVF25. I år har inga salar bokats eftersom kursen går på distans.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum