Kursöversikt

Kurs-PM

SJM035 Farligt gods och enhetslaster lp1 ht18 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Se modul "Kursinformation"
för utförligt kursPm och kursbeskrivning

Kontaktuppgifter

Examinator

Tomas Olsson Neptun
tool@chalmers.se

Lärare

Johan Hartler
johan.hartler@chalmers.se

Olle Lindmark
olle.lindmark@chalmers.se

Tomas Olsson Neptun
tool@chalmers.se

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Se utförlig kursbeskrivning under modulen
"Kursinformation"

Kursens upplägg

Se utförlig kursbeskrivning under modulen
"Kursinformation" och under respektive veckoschema

Lärandemål

Se utförlig kursbeskrivning under modulen
"Kursinformation" och under respektive veckoschema

Examination

Se utförlig kursbeskrivning under modulen
"Kursinformation"

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum