Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur, zoom länkar till möte för dator och räkneövningar med öviningsledare, och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Föreläsningar:

Hej. Vi ska använda samma länk för alla föreläsningar i HT2020

https://chalmers.zoom.us/j/65006406296

 

Datorövningar/Räknerövningar:

Prof. Björn Åkerman har uppdelade grupper på Introduktionsvecka som

K_K1_k3 (Ka),  K_K4_K6 (Kb),  Kf,   Bt1_3 (Bta), Bt4_6 (Btb).

Länkar finns i ett separat kurs-PM.

Program

Introduktion och förkunskaper till kursen finns i kapitlet Preliminaries i Adams bok.
Dessa förkunskaper är viktiga för att kunna ta till sig materialet i kursen. Det är även bra att kunna några matematiska symboler.

Aktuella meddelanden

 • (17/8) Första föreläsningen i kursen är 1 september kl 15:15 i KE.
 • (01/09) Kursöversikt : MVE460_Intro.pdf
 • (02/9) För Möbius övningar, det är viktigt att ge svaret i samma format som Matlab ger det. Använda Matlab även om det syns att övningen kan lösas utan..
 • (02/9) Här är bevislista årets 2018/19: bevislistaMVE460.pdf. Vi ska använda samma bevislistan.
 • (02/9) Dugga årets 2018/19 (dugga181004-1.pdf) och lösningar. En annan gammal dugga med lösningar är här, och en till är här.
 • (02/09) Lösningarna till duggan årets 2019/20: dugga191003L.pdf
 • (02/09) Lösningar till tentamen 2019/20: tentamen191029losningar.pdf.
 • (02/09) Lösningar för omtentan 2019/20: omtenta200108losningar.pdf
 • (21/09) Mittmötet med Kursrepresentanter: Deras namn och e-mejl finns i ett separat kurs-PM. Snälla prata med de, ge förslag, kritik...så att vi kan förbättra all som behövs.
 • (22/09) Lunch-mötet ska vara den 23 september, kl 12 - 13 vid Kemiträdgård huset. Vi ska träffas på huvudentrén och bestämma bord att arbeta tilsammans.  Alla som vill diskutera uppgifter och ställa frågor är välkomna. Vi ska äta lunch tillsammans, så hämta gärna din smörgås!
 • (22/09) Dugga på Möbius-Canvas (1 bonuspoäng) ska publiceras den 25:e september eftermiddag och måste inlämnas på sista datum den 27:e spetember kl 23:59
 • (22/09) Den 1.a oktober (torsdag) kl 8:00- 8:45 vi kommer att göra Dugga under den första delen av klassen. (1 bonuspoäng för minimal 3/4 rätt svar). Ämne är from Föreläsning 1.1 till föreläsning 4.3
 • Om bonuspoäng och bedömningssystem: titta separat-PM. Bara en förklaring: Maximal 4 poäng i kurs.
 • (23/09) Föreläsning 4.2 publiceras.
 • (29/19) AFTER DUGGA 01/10, WE WILL HAVE LECTURE FROM 9:05 TO 9:45. WE WILL SOLVE TOGETHER AND COMMENT THE QUESTIONS FROM THE DUGGA.
 • https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentamensanmalan.aspx

  (29/09) Försiktigt: Anmäla dig på riktigt tid för tentan! Info är på studentportalen

 • (29/09) Lösningar för en exempel av Dugga som ni har gjort på Möbius-Canvas (25/09-27/09). Varje gång ni försöket göra en andra uppgift, systemet ändrade fråga. Dugga_Möbius_facit.pdf
 • (01/10) Dugga_01_okt_2020 FACIT: Dugga_01_okt_FACIT.pdf
 • (05/10) Föreläsning 6.2 publiceras idag. 3 olika .pdf fil med extra information för varje begrepp, som är på schemat.
 • (09/10) TENTAN: Instruktioner     https://chalmers.instructure.com/courses/8028/pages/exams-in-august
 • (19/10/2020) Quiz 3 - facit     Quiz_3_facit.pdf
 • (27/10/2020) Tentamen    Tentamen_HT_27102020.pdf  och lösningar Tentamen_HT2020_Lösningar.pdf

 

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar (i KE)

Kartan

 

Avsnitten markerade med A är från Adams bok och avsnitten med L från Lays bok (endast i slutet av kursen).

pdf fil för föreläsningar står under Obs.

pdf fil för övningsmöte står tillsammans med Uppgiftstabell.

######################################################

QUIZ-

quiz1: answer and comments: Quiz-1-answer.pdf

Quiz 2- var publicerad den 17/september/2020.  deadline är 24/september/2020

Det ska bli maximal 4 quiz-bonus uppgift på kurs, och att får 2 bonuspoäng behöver elever ha åtminstone  3/4 rätt svar.

######################################################

Föreläsning Avsnitt Innehåll Obs.                                                                      
1.1

A P.4-5, A 1.1-1.2

Informell definition av gränsvärde, höger/vänster-gränsvärde,
räkneregler för gränsvärden, gränsvärden av polynom, instängningssatsen
Föreläsning 1.1 (Canvas).pdf
1.2 A 1.3-1.4 Gränsvärden vid oändligheten och oändliga gränsvärden,
teknik för rationella funktioner, kontinuitet i en punkt och på ett intervall
Föreläsning 1.2.pdf
2.1 A 1.4-1.5 Max/min av funktion på slutet begränsat intervall, satsen om mellanliggande värden,  formell definition av gränsvärde Föreläsning 2.1.pdf
2.2 A 1.5

Formell definition av gränsvärde, räkneregler för gränsvärden

Länk med exempel som kan hjälp:

https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/2-5-the-precise-definition-of-a-limit

https://math.libretexts.org/Courses/Mount_Royal_University/MATH_1200%3A_Calculus_for_Scientists_I/1%3A_Limit__and_Continuity_of_Functions/1.5%3A_Formal_Definition_of_a_Limit_(optional)

https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcI/LimitProofs.aspx

http://www.cwladis.com/math301/formaldefnlimit.php

Föreläsning 2.2.pdf

Exempel_2.2.pdf

Exercise 19,page 92.pdf

2.3 A 2.1-2.2 Derivata till funktion, relation mellan kontinuitet och deriverbarhet Föreläsning 2.3.pdf
2.4 A 2.3-2.4 Deriveringsregler: produktregeln, kvotregeln och kedjeregeln Föreläsning 2.4.pdf
3.1 A 2.5-2.7 Derivator av trigonometriska funktioner, viktigt trigonometriskt gränsvärde,
högre derivator, differentialer
Föreläsning 3.1.pdf
3.2 A 2.8, 3.1 Medelvärdessatsen, växande och avtagande funktioner, Rolles sats, inversa
funktioner och deras derivator
Föreläsning 3.2.pdf
3.3 A 3.2-3.3, 3.5

Naturliga logaritmen och exponentialfunktionen,

inversa trigonometriska funktioner (section 3.5 adams!)

Föreläsning 3.3.pdf

 

Inversa_Trigonometriska_Funktioner (Del av F3.3).pdf

4.1 A 4.4-4.5 Kritiska punkter, test med första och andra derivata, konvexitet och konkavitet,
inflektionspunkter, intervallhalvering

Föreläsning 4.1.pdf

Föreläsning 4.1_part 2.pdf

4.2 A 4.6, 3.4

Grafritning, asymptoter, (del_a)

jämförelse av mellan exponential-, potens- och
logaritmfunktioner då variabeln går mot ∞ (del_b)

Föreläsning 4.2_del_a.pdf

Föreläsning_4.2_del_b.pdf

4.3 A 4.9, 4.10

Linjära approximationer, Taylorpolynom

 

Föreläsning_4.3.pdf
5.1 A 4.10, 4.3, 4.2

Fortsättning Taylor polynom, obestämda uttryck, gränsvärden med hjälp av
Taylor polynom, l'Hôpitals regel, Newtons metod.

Sista föreläsning om Calculus.

Föreläsning 5.1.pdf
5.2

Dugga (8:00-8:45) (ANSWERS SUBMISSION  UNTIL 9:00)

9:05-9:45- COMMENTS AND CORRECTION OF THE DUGGA QUESTIONS

Dugga_01_okt_FACIT.pdf
5.3 A 10.1-10.2

Vektorer och geometri i 3 dimensioner, skalärprodukt

 

Föreläsning 5.3.pdf
6.1 A 10.2-10.3

Projektioner och kryssprodukt

 

Föreläsning 6.1.pdf
6.2 07/10/2020 A 10.4

Ekvation för plan, normal till plan, ekvation för linjer,

avstånd och

skärningspunkter

 

New file: 08/10/2020

Föreläsning 6.2-2.pdf

Föreläsning 6.2_distances-2.pdf

Lines_planes_intersections-1.pdf

Lines_Distances_Intersection.pdf

7.1 L 1.1, 1.2

Linjära ekvationssystem, Gausselimination

måndag, 12/10/ 2020 (ny version, med allt gjort i Föreläsning)

 

Föreläsning 7.1-1.pdf

 

7.2 A 10.4

Typiska problem i analytisk geometri

 

Föreläsning 7.2.pdf
7.3 Repetition From Bevislistan!

 

Föreläsning 7.3_complete.pdf

 

8.1 Repetition

Föreläsning_8.1.pdf

Quiz_3_facit.pdf

tentan från 24:e augusti 2018

8.2 Repetition Föreläsning_8.2.pdf

 

Tillbaka till toppen

Övningsuppgifter

Uppgifterna markerade med A är från Adams och uppgifterna med L från Lay (endast i slutet av kursen).

Tillfälle Demonstration Självverksamhet
1.1 A 1.2: 2,8,26,30,40,50,74 A 1.2: 1,3,5,7,13,15,17,25,37,41,57,75
1.2

A 1.3: 4,12,30
A 1.4: 2,6,10,16

 

Önvningsmötte_1.2.pdf

A 1.3: 1,3,5,9,11,13,15,17,23,25,29,31,35,39 A 1.4: 1,3,5,7,13,15,17

2.1 A 1.4: 18,28,30
A 1.5: 2,6,14
A 1.4: 19,21,25,27,29
A 1.5: 1,3,7,15
2.2

A 2.1: 6,21
A 2.2: 21,48
A 2.3: 18

Övningar 2.2_corrected.pdf

A 2.1: 3,7,9,11,19,23,
A 2.2: 1,3,5,11,19,37,41,47,
A 2.3: 3,7,11,17,19,21,33,35,39,41,43,47,49
3.1 A 2.4: 4,14, 24
A 2.5: 30,42
A 2.6: 8
A 2.7: 2
A 2.4: 1,5,13,23,25,31,37
A 2.5: 5,7,13,15,17,29,41
A 2.6: 1,3,11,15
A 2.7: 1,13
3.2 A 2.8: 2,8
A 3.1: 10,30  Övning 3.2.pdf
A 3.3: 18,38
A 2.8: 3,5,9,11,15  Ex2.8_ex3.pdf
A 3.1: 3,9,15,17,21,29,
A 3.3: 5,7,9,15,17,21,23,25,29,31,51,59,63,
4.1 A 3.5: 6,26
A 4.4: 8,30
A 4.5: 10,34
A 3.5: 1,3,5,7,9,11,17,19,21,25,31,35
A 4.4: 1,3,7,21,31,37
A 4.5: 3,7,15,25,31
4.2

A 4.6: 12,34 Övning_4.2.pdf
A 4.9: 4,21

ex.21  Section_4.9_ex_21.pdf

A 4.6: 3,5,13,17,25,31,33,
A 4.9: 1,3,11,13,15,21
5.1 A 4.10: 3,12,21
A 4.3: 8,16,24

A 4.10: 1,5,11,19,22,28

 


A 4.3: 1,5,7,9,13,17,19,27

5.2

A 10.2: 1h,2,4,5

Övningsmöte 5.2.pdf

A 10.2: 1abfg,3,13,17,25

extra exercise- question done today before lecture :16/10/2020

Exercise25_page584_section10.2.pdf

6.1 A 10.2: 30, 31
A 10.3: 4,6
A 10.3: 1,3,7,9,11,15,17

6.2

08/10/2020

A 10.4: 2,16,26,28

Övningsmöte 6.2.pdf

A 10.4: 3,5,7,9,15,17, 19,21,25,27,29,31
7.1 L 1.1: 10,14,20
L 1.2: 4,10
L 1.1: 1,3,7,9,11,13,19,21,25
L 1.2: 1,3,9,11,15
7.2 Uppgifter från  bevislistan

16/10/2020

bevislistan bevislistaMVE460.pdf.

 

Lösningar

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tmv122/1617/supplements/Bevislista.pdf?fbclid=IwAR0Pu_EalJKuIzQimWWtU17id3GYtd1JHgHkYDxHVTQb9yfDqZRSW3jR-SI

8.1 Tentan från 2017-12-20 Som ovan.
8.2 Tentan från 2017-10-24 Som ovan.

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Vi kommer examinera labbarna på nätet med hjälp av en plattform som heter Möbius. Ni får gärna lösa uppgifterna i par, men alla uppgifter ska redovisas separat i Möbius. På varje uppgift har ni 5 försök och varje försök är begränsat till 2 timmar. Uppgifterna kommer att finnas tillgängliga under en vecka. Om ni inte blivit klara med labbarna under den tiden kontaktar ni examinatorn.

Länkar till obligatoriska uppgifterna finns här.

Du kan även gå genom materialet i: Material och övningar i Matlab

 

Referenslitteratur för Matlab:

 1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
 3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
 4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
  Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

 

OBSERVATION:

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Dugga på Möbius-Canvas är från 25:e till 27:e september

Under kursens gång skrivs en dugga på torsdag 1 oktober under föreläsningstiden, kl 8:00-8:45.

Ni få frågor på zoom chat. Ni ska skicka svara på Canvas, som en pdf fil med er räknings, graf och allt som tillhör till svar.

Under tiden att ni skriver Dugga, ska  kamera och mikrofon  vara on.

Bonuspoäng system förklaras i separat-PM fil tillsammans med  bedömnings system.

Här finns en gammal dugga med lösningsförslag.

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum