Kursöversikt

Kontaktuppgifter

Föreläsare och examinator: Jim Brouzoulis, jim.brouzoulis@chalmers.se, telefon: 031 -772 2253

Handledare under datorövningarna: Eric Landström, I Putu Alit Putra, Jim Brouzoulis

 

Kursens syfte

Finita elementmetoden en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer, vilket möjliggör diverse analyser inom många ingenjörsfält. Den här kursen ger de teoretiska grunderna i FEM samt, på en övergripande nivå, introduktion till flera avancerade områden som kontakt. Kursen fokuserar på praktisk träning i att utföra finita elementsimuleringar, i industriell mjukvara (ANSYS), för att analysera och dimensionera strukturmekaniska system.

 

Schema

Kursen pågår under 8 veckor med start måndagen den 22:a juni och avslut den 14:e augusti.

De första två veckorna är studetakten högre, med föreläsningar och konsultation. Därefter följer fyra veckor med lägre studietakt, där man kan arbeta med inlämningsuppgifter och få hjälp i form av konsultation (e-post och Zoom). Under de sista två veckorna är studietakten högre med föreläsningar igen.  

Schemat följer strukturen: föreläsning mellan kl 10:00 - 11:45, följt av lunchrast och sedan föreläsning igen, kl 13:15-15:00. Under föreläsningarna presenteras teori och hur man utför finita elementanalyser, samt introduktion till inlämningsuppgifterna. På eftermiddagarna, efter det andra föreläsningspasset, är det Datorövning. Då arbetar man med inlämningsuppgifter och det finns lärare att konsultera.

Vecka 26-27

 • Måndag
  • Föreläsning 10:00 - 11:45 och 13:15 - 15:00
  • Datorövning 15:15 - 17:00
 • Tisdag
  • Föreläsning 10:00 - 11:45 och 13:15 - 15:00
  • Datorövning 15:15 - 17:00
 • Torsdag
  • Föreläsning 10:00 - 11:45 och 13:15 - 15:00
  • Datorövning 15:15 - 17:00

Vecka 28-31

 • Tisdag
  • Konsultation 15:15 - 17:00
 • Torsdag
  • Konsultation 15:15 - 17:00

Vecka 32-33

 • Måndag
  • Föreläsning 10:00 - 11:45 och 13:15 - 15:00
  • Datorövning 15:15 - 17:00
 • Tisdag
  • Föreläsning 10:00 - 11:45 och 13:15 - 15:00
  • Datorövning 15:15 - 17:00
 • Torsdag
  • Föreläsning 10:00 - 11:45 och 13:15 - 15:00
  • Datorövning 15:15 - 17:00

Kurslitteratur och kursmaterial

Kurslitteratur: Föreläsningsanteckningar och material som läggs upp på kurshemsidan.  

Videoklipp: Föreläsningarna spelas in och kommer göras tillgängliga på kurshemsidan.

Föreläsningsanteckningar: underlaget för föreläsningarnas kommer att vara tillgängliga på nätet i förhand.

Kurshemsida: kommer att finnas på Canvas och ge tillgång till all information och material.

Mjukvara: I kursen använder vi  den industriella mjukvaran ANSYS, Student version 2020 R1, och finns att ladda ner gratis på https://www.ansys.com/academic/free-student-products

 • Notera att ANSYS inte finns till Mac. Ett alternativ till att installera det på sin egna dator är att koppla upp sig mot Chalmers datorer via Chalmers remote desktop.

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information