Course syllabus

Kurs-PM

ACE340  BIM: Byggnadsinformationsmodellering 3 hp
En grundkurs i Revit 

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontaktuppgifter

William Westin, ansvarig lärare, william.westin@chalmers.se
Mikael Viklund Tallgren, lärare
Mikael Johansson, lärare
Mattias Roupé, lärare
Stefano d´Elia, examinator, stefano@chalmers.se, tel 0708570804

Kursens syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala BIM-verktyg (Revit) och metoder bygga 3D-modeller av byggnader för visualisering och byggprojektering. 

Kursens upplägg

Kursen kan ses som en är en grundkurs i programvaran Revit och genom de studierna också nå en grundläggande förståelse för BIM. Målgruppen är primärt byggingenjörer och arkitekter. Kursen pågår 2 juli - 20 augusti (se schema nedan). 
Kursen är en distanskurs och bygger huvudsakligen på förinspelade lektioner. Med stöd av lektionerna och övrigt utdelat material ska en byggnad modelleras. Den byggnaden utgör inlämningsuppgiften.

Under kursperioden kommer man att ha ges möjlighet till kontakt med berörd lärare för avstämning och återkoppling enligt anvisning och avslutningsvis en gemensam examination som kan ske på plats på Chalmers eller via online plattform. Kontakt med lärare sker genom e-post, denna kurshemsida i Canvas och via zoom eller liknande.

För att följa kursen måste man ha en dator med Revit installerat. Det rekommenderas starkt att också arbeta med två skärmar. Där man kan följa det inspelade lektionerna på en skärm och arbeta med Revit på den andra. Det kan finnas möjlighet att sitta i en datorsal på Chalmers för de med särskilda skäl.

Lärandemål

Använda digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader och ge möjlighet till förståelse för hur man skapar, använder och visualiserar information från den skapade geometrin.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter inklusive en avslutande projektinlämning. En sammanvägning av kursens obligatoriska aktiviteter görs där den slutliga projektinlämningen väger allra tyngst.

Betyg

Godkänd, Underkänd

Kompletteringar

Möjligheter till mindre kompletteringar av ej godkänd inlämningsuppgift kommer att erbjudas.

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk som måste inhandlas.
Det som behövs kommer att tillhandahållas av kursen.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Schema

v.27
2 Juli Kursintroduktion och genomgång av läroplan samt vidare information.
3 Juli lektion samt Individuellt arbete på delmoment

v.28
7-10 Juli Individuellt arbete på delmoment (uppritande av parhus enligt anvisning online) med stödresurser i form av online videos.
Inlämning på Canvas delmoment 10:e Juli kl. 23:59

v.29
14 Juli Återkoppling på individuell inlämning via epost eller videolänk.
15-17 Juli Individuellt arbete på delmoment (uppritande av parhus enligt anvisning online) med stödresurser i form av online videos.
Inlämning på Canvas delmoment 17:e Juli kl. 23:59

v.30
21 Juli Återkoppling på individuell inlämning via epost eller videolänk.
22-24 Juli Individuellt arbete på delmoment (uppritande av parhus enligt anvisning online) med stödresurser i form av online videos.
Inlämning på Canvas delmoment 24:e Juli kl. 23:59

v.31
28 Juli Återkoppling på individuell inlämning via epost eller videolänk.
29-31 Juli Individuellt arbete på delmoment (uppritande av parhus samt familj enligt anvisning online) med stödresurser i form av online videos.
Inlämning på Canvas delmoment 31:e Juli kl. 23:59

v.32
3-7 Augusti Individuellt arbete på delmoment (uppritande av parhus och terräng enligt anvisning online) med stödresurser i form av online videos.
Inlämning på Canvas delmoment 7:e Augusti kl. 23:59

v.33
10:e Augusti Återkoppling på individuell inlämning via epost eller videolänk.
9-14 Augusti Individuellt arbete med examinationsuppgift, möjlighet till handledning, bokning via Canvas och sker via videolänk.

Inlämning på Canvas examinationsuppgift 17:e Augusti kl. 23:59

v.34
Genomgång och examination av inlämnad slutuppgift.
Information om examinationsform
(online el. på plats) samt datum meddelas senare.

(TimeEdit)

Course summary:

Date Details Due