TMV200 Diskret matematik H20

TMV200 Diskret matematik H20

 

Välkomna till TMV200!

 

Tes och lösningsförslag för omtentan som gick 210827. 

 

Tes och lösningsförslag för omtentan som gick 210408. 

 

Tes och lösningsförslag för tentan som gick 210115.

 

Fredag 8 januari 10.00-12.00 ges ett extra pass i Zoom, som är sista möjligheten att ställa frågor "live" innan tentan. Piazza är igång hela vägen fram till tentan. Passet följs på Zoom-länken:

https://chalmers.zoom.us/j/64505825881

Anteckningarna från passet: anteckningar

 

Kursen kommer i år att ges helt online. Information om kursmål, lärare, kurslitteratur och examination finns i det separata kurs-PM:et.

Förbered er gärna genom att repetera material från introduktionskursen i matematik. Anteckningarna från intron finns här:

Introkurs anteckningar

Föreläsningarna och seminarierna följs på

https://chalmers.zoom.us/j/61240860345

Övningspassen följs på

(Christian & Stepan) https://chalmers.zoom.us/j/64505825881

(Rolf, demonstration) https://chalmers.zoom.us/j/63065866962


OBS! Du behöver vara inloggad på Chalmers Zoom för att ansluta till dessa Zoom-rum.

 

Kursen har också ett forum på Piazza, där man kan ställa frågor och diskutera (anonymt om man vill) med andra studenter på kursen och med oss lärare. Ni registrerar er på

piazza.com/chalmers.se/fall2020/tmv200


Om något inte fungerar, vänligen kontakta mig (Christian) på mejl (chrjohv@chalmers.se).

 

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, seminarier och räkneövningar (datorlaborationer och duggor ingår ej i den här kursen).

Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Där finns även (gamla) tentor och lösningar, inklusive årets tentor.

 

Program

Kursens schema finns i TimeEdit. Schemat nedan skall ses som preliminärt och kommer att uppdateras under kursens gång. Kursens innehåll definieras av innehållet i de kapitel i kursboken som räknas upp i schemat.

Föreläsningar

Dag Avsnitt Innehåll
2/11 1.2-1.8 Introduktion, satslogik  slides, anteckningar
6/11 1.9, 2.1-2.3 Predikatlogik och mängdlära, anteckningar
10/11 3.1-3.5 Funktioner, summor, anteckningar
13/11 4.1-4.3 Induktion, rekursion, mer om summor, anteckningar
17/11 6.1-6.3 Kombinatorik, anteckningar, induktionsuppgift
18/11 Kombinatorisk problemlösning, anteckningar
20/11 7.1-7.3, 7.7 Grafer och riktade grafer, träd, anteckningar
24/11 3.6-3.8, 7.4-7.5 Vägar och cykler, relationer, anteckningar
25/11 7.6, B.1-B.2, B.4 Matriser, anteckningar
27/11 Googles PageRank-algoritm, anteckningar, originalartikeln
1/12 5.1-5.2 Delbarhet, linjära diofantiska ekvationer, anteckningar
2/12 5.3 Primtal, problemlösning, uppgifter, anteckningar
4/12 5.4 Kongruenser, anteckningar
8/12 5.5 Mer om kongruenser, Kinesiska restsatsen, anteckningar
9/12 5.6 Eulers sats och Fermats lilla sats, anteckningar
11/12 5.7 Kryptering: Diffie-Hellman och RSA, anteckningar
15/12 Repetitionsföreläsning, anteckningar
16/12 Räkna tentan från 061221, anteckningar

 

Tillbaka till toppen

 

Seminarier

Seminarierna kommer vara utformade som aktiva problemlösningsövningar, både i grupp och individuellt (via Zoom), där vi går igenom och tillsammans löser några mer omfattande uppgifter (ibland hämtade från gamla tentor).

Dag Ämne
12/11 Logik, mängdlära/funktioner, anteckningar
26/11 Kombinatorik, grafteori, uppgifter, anteckningar
10/12 Talteori, uppgifter, anteckningar

 

Tillbaka till toppen

 

Övningar

Nedan följer ett schema för övningarna, med rekommenderade övningsuppgifter från kursboken. Observera att uppdelningen på uppgifter till olika dagar i huvudsak är till för att föreslå en lagom studietakt.

Från och med 23/11 så markeras uppgifter som kommer demonstreras med fet stil. Från och med 30/11 kommer demouppgifterna från tidigare pass, och listas för sig.

 

Dag Uppgifter
3/11 Kapitel 1: 3, 4, 6, 7abdfg, 8, 10, 11, 12, 17, 18
9/11 Kapitel 2: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16
11/11 Kapitel 3: 2, 4, 5abc, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16a, 17, 18
16/11 Kapitel 4: 2, 3, 8, 10, 12, 16, 19, 22, några anteckningar
17/11 Kapitel 6: 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 21
23/11 Kapitel 7: 2, 3, 4, 10, 14, några anteckningar
24/11

Kapitel 3: 20, 21, 22, 24, 25
Kapitel 7: 1a, 1b-f, 5, 12, 16, demoanteckningar (zipfil)

30/11 Demo: 6.6, 6.15, 6.19, 7.15, demoanteckningar (zipfil)
Kapitel 7: 9
Matrisuppgifter
1/12 Demo: 6.20, 7.9, 7.19, demoanteckningar
Kapitel 5: 1, 2, 3, 4, 6, 8
7/12 Kapitel 5: 10 (byt 100 till 50 i c), 11, 14, 15, demoanteckningar
8/12 Kapitel 5: 17, 18, 19, 21, 22, demoanteckningar
14/12 Kapitel 5: 23, 25, 26, 27, 38, 40, 46
15/12 Demo: 4.21, 5.46, 6.14


Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Kursen innehåller inga datorlaborationer eller datorövningar.

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Kursen innehåller inga duggor.

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum