Course syllabus

Kurs-PM

SSY335 El- och Reglerteknik lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare:

Karl-Johan Fredén Jansson karljohf@chalmers.se         0736985630

 

Gästföreläsare:

Lennart Widén (Elsystem på fartyg)

 

Labbhandledare

Artem Rodionov: artem@chalmers.se                           0720308619

Hannes Hagmar: hannes.hagmar@chalmers.se            0707742132

 

Studentrepresentanter:

SBVII   oscar@famalex.se        Oscar Alex
SBVII   rude01.bergstrom@gmail.com       Edvin Bergström
SBVII   siggevatten@gmail.com    Sigge Claes Vilhelm Cronsioe
SBVII   bollivia_98@hotmail.com  Olivia Meybohm Björkman
SBVII   ida.rohdin@outlook.com   Ida Rohdin

Kursens syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna teoretiska kunskaper inom likströms- och växelströmslära samt att ge kunskap och viss färdighet i schemaläsning, felsökning och montage inom eltekniken. Studenterna ska också ges en förståelse för mätsystems noggrannhet samt en övergripande kännedom inom reglertekniken.

Schema

Vi använder ett eget schema som ni hittar på canvas och det som står på Timeedit använder vi ej fullt ut.

Kurslitteratur

"Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer” Kompendium och Övningsuppgifter. S. Jacobsson, L. Widén. Finns att köpa på Kokboken. Kompendium och Övningsuppgifter kan också skrivas ut manuellt och finns för nedladdning och utskrift.

Lärandemål

- Förklara begrepp inom likströmslära, samt utföra grundläggande beräkningar
- Identifiera begrepp inom enfas och trefas växelström, samt utföra enklare beräkningar
- Ange hur elproduktion och eldistribution kan se ut från producent till användare
- Tillämpa grundläggande mätteknik, och använda de vanligaste mätinstrumenten inom elteknik
- Utföra enklare schemaläsning och felsökning
- Förklara grundläggande begrepp och områden inom reglerteknik

Innehåll

- Likströmslära
- Växelströmslära
- Elmaskiner
- Elproduktion och eldistribution
- Mätteknik
- Schemaläsning
- Felsökning
- Reglerteknik

Examination

För betyget G (godkänd) krävs (1) närvaro vid laboration, (2) godkänd laborations pm samt (3) godkänd tentamen. Närvaro vid zoom-föreläsningar är frivillig, men deltagarna rekommenderas att närvara vid samtliga moment i kursen. De fem första veckorna är finns det en frivillig quiz som kan ge 1 bonuspoäng till tentamen per quiz, dvs. maximalt 5 poäng.

Tentamen

Skriftlig distanstentamen på förmiddagen torsdag den 2021-01-14 och den består av 8 uppgifter och maximalt 40 poäng. Godkänt kräver 17 poäng. Alla uträkningar måste skrivas ner och svaren måste anges med rätt enhet. Alla hjälpmedel är tillåtna, men tentamen måste lösas individuellt och ni får inte kommunicera med varandra. Lösningarna scannas in och laddas upp på canvas som en PDF.

Laboration

Kursen består av två olika laborationer på 4 timmar vardera. Ni ska helst vara två personer, men inte fler i varje grupp och anmäler er på canvas till den tid som passar bäst i mån av plats. Laborations PM måste skrivas ut och tas med till labbsalen och finns för nedladdning och utskrift.

Lämna in ifyllt laborations pm till labbhandledare efter varje laborationstillfälle eller skicka som PDF senast kl.17.00 på fredag 2020-12-18 till karljohf@chalmers.se 

 

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar via zoom-länk, men praktiska laborationer görs på plats i laborationslokalen ”Bryggan” på Lindholmen. Varje föreläsning kommer att ha en zoom-länk med tillhörande lösenord som ni hittar på canvas. De första fem veckorna kommer det att finnas ett quiz på canvas som ni bör göra. Varje quiz har deadline på fredagar kl.17.00 och varje quiz kan ge en bonuspoäng till tentamen. 

 

LÄSVECKA 1

 

Måndag  2/11  13:15--16:00

Föreläsning

Innehåll: Introduktion, ström, spänning, resistans (Ohm's lag). 

Sid 10-11

Uppgifter: 200-206

 

Tisdag 3/11  09:15--12:00

Föreläsning

Innehåll: Ström- och spänningsdelning (Kirchoff’s lag)

Sid 12-14

Uppgifter: 207-212, 225, 226

 

Fredag 6/11 Deadline Quiz #1 kl.17.00  

 

LÄSVECKA 2

 

Måndag 9/11  09:15--12:00

Genomgång av Quiz 1 och föreläsning om elektrisk effekt

Innehåll: Effekt för likström

Sid 21-23

Uppgifter: 213-217, 220-224

 

Tisdag 10/11 09:15--12:00

Föreläsning och övning

Innehåll: Växelström, induktans och kapacitans

Sid 39-41, 44-50

Uppgifter: 300-302

 

Fredag 13/11 Deadline Quiz #2 kl.17.00  

 

LÄSVECKA 3

 

Måndag 16/11  13:15--16:00

Innehåll: Växelström fortsättning.

Sid 42, 51-52

Uppgifter: 303-312

 

Tisdag 17/11  09:15--12:00

Föreläsning och övning

Innehåll: Elektrisk effekt vid växelström

Sid 52-63

Uppgifter: 313-318 (Extrauppgifter är 319-324 & C1-C9)

 

Fredag 20/11 Deadline Quiz #3 kl.17.00  

 

LÄSVECKA 4

 

Måndag 23/11  09:15-12:00 

Föreläsning och övning

Innehåll: Trefassystem

Sid 65-86

Uppgifter: 400-408.

 

Tisdag 24/11  09:15-12:00

Föreläsning och övning

Innehåll: Magnetism och transformatorn

Sid 25-39, 131-147

Uppgifter: 5.20-5.23

 

Fredag 27/11 Deadline Quiz #4 kl.17.00  

 

LÄSVECKA 5

 

Måndag 30/11  13:15-17:00

Gästföreläsning Lennart Widén

Innehåll: Elsystem på fartyg

Föreläsningslides

 

Tisdag 1/12  09:15--12:00

Föreläsning och övning

Innehåll: Elsäkerhet, laborationsförberedelser och mätteknik

Sid 149-171

Uppgifter: Instuderingsuppgifter sid 61-62.

Läs laborations PM

 

Fredag 4/12 Deadline Quiz #5 kl.17.00  

 

LÄSVECKA 6

 

Måndag 7/12  08:15-12:00

Laboration del 1, Grupp 1

Läs igenom Lab-PM noggrannt före laborationen

 

Måndag 7/12  13:15-17:00

Laboration del 1, Grupp 2

Läs igenom Lab-PM noggrannt före laborationen

 

Tisdag 8/12  8:15-12:00

Laboration del 1, Grupp 3

Läs igenom Lab-PM noggrannt före laborationen

 

Tisdag 8/12  13:15-17:00

Laboration del 2, Grupp 1

Läs igenom Lab-PM noggrannt före laborationen

 

Fredag 11/12  8:15--10:00

Demoräkning av gammal tenta

 

LÄSVECKA 7

 

Måndag 14/12  08:15--12:00

Laboration del 2, Grupp 2

Läs igenom Lab-PM noggrannt före laborationen

 

Måndag 14/12  13:15--17:00

Laboration del 2, Grupp 3

Läs igenom Lab-PM noggrannt före laborationen

  

Tisdag 15/12  10:15-12:00

Övning och frågestund inför tentamen

 

Course summary:

Date Details Due