Course syllabus

Kurs-PM

ERE103 ERE103 Reglerteknik lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

Kursens syfte

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

 

Kursens upplägg

Räkneövningar: Räkneövningarna, 4 timmar per vecka, sker via Zoom,

zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/65104911567, lösenord: 981510

Syftet är att använda begrepp och metoder från föreläsningarna på utvalda problem, att demonstrera lösningstekniker och att diskutera och tolka resultaten. Kom förberedd om du vill få ut mesta möjliga av dessa övningar! Övningsplan med video-länkar

Handledning/Räknestugor: handledningstillfällena och räknestugorna sker via zoom, och där kan ni få hjälp med övningsuppgifterna och inlämningsuppgifterna. Det finns två zoom-rum. Ni kan välja vilken ni vill, och byta om det är för mycket kö i den ena.

Mattias, zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/63805348962 , lösenord: 911424

Zahra, zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/64536838189, lösenord: 552869

 

Inlämningsuppgifter: I kursen ingår tre obligatoriska inlämningsuppgifter. De hittas under "Assignments" och redovisas genom skriftliga rapporter. Skriv helst rapporterna på engelska. Inlämningsuppgifterna utförs i grupper om två och anmälan till grupper sker under "People". Eventuell retur på första inlämningsuppgiften ska lämnas in senast 11/12. Den andra inlämningsuppgiften ska lämnas in senast 4/12. Den sista inlämningsuppgiften ska lämnas in senast 18/12

 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Lärandemål

 • förklara funktionen hos ett reglersystem, samt beskriva dess möjligheter och begränsningar; definiera begreppen återkoppling och framkoppling;
 • formulera dynamiska modeller för enklare tekniska system, såväl i form av tillståndsekvationer som överföringsfunktioner;
 • linjärisera olinjära modeller;
 • analysera linjära systems egenskaper i tids- och frekvensplanet och transformera mellan olika representationsformer;
 • skissa frekvenskurvor i Bodediagram samt tolka frekvenskurvor i Bodediagram och Nyquistdiagram;
 • dimensionera vanliga typer av filter beroende på vilket frekvenssvar som önskas;
 • tillämpa Nyqvistkriteriet för att avgöra stabiliteten för ett återkopplat system;
 • analysera ett reglersystem med hjälp av känslighetsfunktioner, och förstå de möjligheter, begränsningar och konflikter som råder mellan önskemålen i ett reglersystem och hur detta är kopplat till systemets kretsöverföringsfunktion;
 • välja och dimensionera P-, PI- och PID-regulatorer så att önskade specifikationer uppfylls;
 • förstå och förklara alternativa designprinciper och regulatorstrukturer, såsom störningframkoppling, kaskadreglering och tillståndsåterkoppling;
 • implementera enkla regulatorer med dator, samt förstå sampling och vikningseffekten;
 • använda moderna datorhjälpmedel för att underlätta analys, design och utvärdering av dynamiska system.

Examination

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due