MVE370 Matematik och samhälle

MVE370 Matematik och samhälle

På denna sida finns programmet för kursen samt nyttig information om denna: kursanmälan, kontaktpersoner, föreläsningar samt kursens examinerande moment. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit, men även längre ner på denna sida. Föreläsningarna är även inlaggda på Canvas inbyggda kalender.

Plats

På Zoom i mötesrummet https://chalmers.zoom.us/s/63267992106

Vissa föreläsningar kommer vara på plats i Pascal i matematiska vetenskaper

Mentorspraktik

Mentorspraktiken ska rapporteras på den här länken  Mentorspraktikformulär 

Kontaktpersoner

Om du har frågor om kursen eller behöver bli insläppt i föreläsningssalen ska du i första hand kontakta kursansvarig:

Johannes Jensen            073 81 69 896

johannes.jensen@intize.org

För frågor eller vägledning gällande mentorskapet, kontakta mentorskapsansvarig på Intize:

Nils Patriksson      070 312 11 86

nils.patriksson@intize.org

Om du vill låna matteböcker eller få ytterligare uppgifter som stöd i ditt mentorskap, är du varmt välkommen att besöka oss på Intize kontor. Vårt kontor ligger på Hugo Grauers gata 3B.

Du även kontakta kursens examinator Samuel Bengmark via mail samuel@chalmers.se eller via telefon 031-772 53 02.

Studentrepresentanter

Marcus Adler marcus.aadler@gmail.com

RebeckaBerg rrebeckaah.berg@hotmail.com

Zakaria Hersi gusherza@student.gu.se  

Fredrik Lorentzon fredrik.lorentzon@outlook.com  

 Rik Muijs riksweden@gmail.com   


Föreläsningar

 

Alla föreläsningar sker på tisdagskvällar mellan 17:15-19:00 på Zoom. Föreläsningarna består av både teori och praktik. I varje läsperiod kommer föreläsningarna vara uppbyggda kring ett tema: Ledarskap i LP2, Matematikdidaktik i LP3 samt Drivkrafter och motivation i LP4. 

Obligatorisk närvaro gäller på föreläsningarna och av de totalt 14 föreläsningarna i kursen måste man närvara på minst 11.

Tid: tisdagar 17:15-19:00                

Dag Föreläsare Föreläsningens innehåll

3/11

Johannes Jensen och Samuel Bengmark

Introduktion till kursen

10/11 Arja Kostiainen Konflikthantering
17/11 Lars-Åke Kernell Möten mellan människor
24/11 Åse Eliason Bjurström Gruppdynamik
1/12 Samuel Bengmark Vilka förmågor behöver en mentor?
8/12 Reserv Reserv
19/1 Cecilia Kilhamn Matematikdidaktik
26/1 Linda Gunnarsson Undervisning för lärande
2/2 Jana Madjarova Matematiska begrepp
9/2 Fredrik Nordling  Inställd Gymnasiematematik
16/2 Dennis Olsson Lärare som ledare
23/3       Lena Knutsson Etik och matematik
30/3      Carl-Christian Trönnberg Motivation
6/4       Olle Häggström Samhällsstatistik
13/4      Peter Nyström  Matematiken i skolan
20/4      Johan Lennblad

Matematikkunskaper i arbetslivet

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen

Examinerande moment

För godkänt i kursen krävs det att man slutför vissa moment. Uppdelat på kursens tre läsperioder är dessa följande:

LP2 - Ledarskap LP3 - Matematikdidaktik
Litteraturseminarium 1 Litteraturseminarium 2
Hemtentamen 1 Hemtentamen 2
LP4 - Drivkrafter och motivation Övergripande under året
Slutdebatt
Föreläsningsnärvaro
  Mentorspraktik

Kursens examinerande moment sker innan ordinarie tentaveckor och är anpassade för att studenter ska kunna studera i fulltakt parallellt med Matematik och samhälle. Kursens högsta arbetsbelastning är under mitten till slutet på LP2 och LP3.

I och med den stora mängden hemtentamina som rättas, kan det hända att man får begränsat med feedback. Detta var en punkt som kom upp under kursutvärderingen av förra årets kurs, som vi tänker arbeta för att förbättra. Kontakta kursansvarig i samband med inlämning av hemtentamen om du vill få mer utförlig feedback på ditt arbete.

I slutet av kursen ska man ha deltagit på minst 11 av de totalt 14 föreläsningarna som hålls samt ha samlat på sig minst 40 timmar mentorspraktik. För godkänt i delmomentet mentorspraktik ska man även ha deltagit på ett drop-in per läsperiod. Anmälan till drop-in sker här. Drop-in tillfällena ska loggas på samma sätt som vanliga mentorsträffar, alltså på den här Länken - aktuell mentorsträff.

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum