Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program


För dig som ännu inte fått godkänt på duggan finns ett tillfälle till: Fredagen 26/3 kl 17:15-ca. 18. Omduggan går till på ungefär samma sätt som de tidigare duggorna på kursen.

Klicka här för att komma till omduggan 26/3 kl 17:15-18

 

Observera, om du redan fått godkänt på kursen ska du inte göra omduggan. Det står i Ladok om du fått godkänt på kursen.

Föreläsningar

Måndagar10-12 varje vecka. Läshänvisningar till Stewart i schemat nedan avser 8:e upplagan av boken. Om du har en senare version av boken kontakta kursansvarig (Katarina Blom).

Läsvecka Innehåll

1

Föreläsning (må 2/11 kl 10-12 i Zoom)

Fler tillämpningar av integraler (Stewart kapitel 8.1-8.2).
Föreläsningsanteckningar.


Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
8.1: 9, 11, 13, 33, 35, 43
8.2: 1, 7, 9, 27
Övningshjälp för den som vill.

Kursen kräver att vi även räknar med penna och papper utanför schemalagd tid. Se till att arbeta med de rekommenderade övningsuppgifterna. (Det är viktigt att inte bara titta på lösningar, istället skall man räkna själv).

(Mattesupporten håller förnärvarande stängt pga Covid-19, men utifall att de öppnar igen så påminner vi om att man kan få extrahjälp i matematik via Mattesupporten på Chalmers bibliotek (öppen onsdagar och torsdagar kl 17:00-19:00).)

Laboration
Första laborationen i denna läsperiod och den behandlar kurvlängd samt rotationskroppars volym och mantelarea. Redovisa laborationen vid något av de handledda laborationspassen denna vecka (se laborationsschema nedan).

Laboration 1: Tillämpningar av integraler.

Matlabmaterial (videoklippen) för kursen mve595 H 20 finns här

2

Föreläsning (må 9/11 kl 10-12 i Zoom)

Introduktion till differentialekvationer (Stewart kapitel 9.1-9.2).
Föreläsningsanteckningar.

Laboration
Denna vecka skall vi lära oss mer om grunderna i Matlab. Följande veckor skall vi sedan använda dessa nya kunskaper för att se mer på beräkningsmetoder.
(Vi skall använda Matlab genom hela kursen och vi påminner oss om hur vi kan arbeta effektivare genom att använda cell-läge i editorn samt använda hjälptextsystemet som tillhör Matlab.)

Inför denna veckas laborationen är det lämpligt att repetera laboration 2 från förra läsperioden, speciellt avsnitt 5 och 6.

Laboration 2: Kontrollstrukturer i Matlab.

Inför nästa vecka repetera laboration 3 och laboration 4 från förra läsperioden.
Kursen kräver en del arbete utanför schemalagd tid. Se till att vara förberedda inför det fortsatta arbetet med laborationerna genom att läsa laborationstexterna i förväg. Det är viktigt att man förstår innehållet i varje laboration, vi skall bygga vidare på dem senare.

Matlabmaterial (videoklippen) för kursen mve595 H 20 finns här

 

 

3

Föreläsning (må 16/11 kl 10-12 i Zoom)

Separabla differentialekvationer (Stewart kapitel 9.3, utom ''Orthogonal Trajectories'' sid 603).
Föreläsningsanteckningar.


Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.3: 1, 5, 11, 13, 15, 37, 39, 43, 45, 47, 49
Övningshjälp för den som vill.

 
Laboration
Nu är det åter dags att se på beräkningsmetoder. Vi skall bygga vidare på laboration 3 och 4 från förra läsperioden.

Laboration 3: Mer om beräkningsmetoder. Programskalen min_newton.m och min_integral.m
Lämplig läsning i Blom är kapitel 9.1-9.2.

Matlabmaterial (videoklippen) för kursen mve595 H 20 finns här

4

Föreläsning (må 23/11 kl 10-12 i Zoom)

Linjära differentialekvationer (Stewart kapitel 9.5).

Föreläsningsanteckningar.

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.5: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 33, 35, 37
Övningshjälp för den som vill.

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för differentialekvationer.

Laboration 4: Differentialekvationer. Funktionen riktningsfaelt och programskalet min_ode.m
Lämplig läsning i Blom är kapitel 9.3.

Matlabmaterial (videoklippen) för kursen mve595 H 20 finns här

5

Föreläsning (må 30/11 kl 10-12 i Zoom)
Linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.1).

Föreläsningsanteckningar.


Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.1: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27
Övningshjälp för den som vill.

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för system av differentialekvationer.

Laboration 5: System av differentialekvationer
Lämplig läsning i Blom är kapitel 9.3.

Matlabmaterial (videoklippen) för kursen mve595 H 20 finns här

6

Föreläsning (må 7/12 kl 10-12 i Zoom)Fortsättning av linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.2).
Nästa veckas dugga disktueras

Föreläsningsanteckningar.


Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.2: 1, 3, 5, 7, 9

Laboration
Restredovisningar för de grupper som inte hunnit klart.
Kort om symbolisk lösning av differentialekvationer i Matlab (Helt frivilligt att läsa, ingen examination).

7

Föreläsning (må 14/12 kl 10-12)
Föreläsningen ersätts av en obligatorisk dugga (penna och papper). Duggan täcker de kapitel ur Stewart som har behandlats under föreläsningarna (Stewart 8.1-8.2, 9.1-9.3, 9.5, 17.1-17.2).

För att komma till duggan klickar du på länken: Dugga MVE450 2020 12 14

Här finns en övningsdugga.

Laboration
Restredovisningar av laborationer. Sista chansen detta läsår.

 

Tillbaka till toppen

 Nedan finns laborationsscemat. Salarna som anges är bokade för kursen, så det går att sitta där och arbeta med laborationen. Men följ Chalmers riktlinjer, var inte för många i salen och håll avstånd.

Om det trasslar med Zoom, skicka mail. Du hittar mailadresser här.

Grupp Tid Sal
1-7
8-13

Onsdagar kl 15:15-17:00

 • Grupp  Henrik Berggren, Zoom:  

 • Grupp 1-13 Rano Zangana, Zoom:

 • Grupp :  João Paulos, Zoom:

Fredagar kl 10:00-11:45

 • Grupp 1-13 Emil Hogedal, Zoom:

 • Grupp 1-13:  Sanna Jarl, Zoom:

 • Alexey Kuzmin, Alla grupper
  Svarar på frågor om de rekommenderade övningarna. Tar inte emot labredovisningar i Matlab
  Zoom:

D209
D309
14-20
21-26

Tisdagar kl 13:15-15:00

 • Grupp , 14-26 Klas Holmgren,
 • Grupp 14-26  Martin Henoch,
 • Grupp  João Paulos, Zoom:

Torsdagar kl 08:00-09:45

 • Grupp 14-26  Viktoria Löfgren, Zoom:
 • Grupp 14-26  Esmée Berger, Zoom:


 • Alexey Kuzmin. Alla gruppe
  Svarar på frågor om de rekommenderade övningarna. Tar inte emot labredovisningar i Matlab
   Zoom:
D209
D309
27-33
34-39

Tisdagar kl 15:15-17:00

 • Grupp 27-39 Klas Holmgren, Zoom:
 • Grupp 27-39  Martin Henoch, Zoom:

 • Grupp ,  João Paulos, Zoom:

och torsdagar kl 10:00-11:45

 • Grupp 27-39  Viktoria Löfgren, Zoom:
 • Grupp 27-39  Esmée Berger, Zoom:
 •  Alexey Kuzmin: Alla grupper
  Svarar på frågor om de rekommenderade övningarna. Tar inte emot labredovisningar i Matlab
   Zoom:
D209
D309
40-46
47-52

Onsdagar kl 13:15-15:00

 • Grupp 40-52, Henrik Berggren, Zoom:

 • Grupp 40-52, Rano Zangana, Zoom:

  Passcode: 275460

 • Grupp João Paulos, Zoom:

Fredagar kl 08:00-09:45

 • Grupp 40-52  Emil Hogedal, Zoom:

 • Grupp 40-52  Sanna Jarl, Zoom:

 •  Alexey Kuzmin, Alla grupper  Svarar på frågor om de rekommenderade övningarna.  Tar inte emot labredovisningar i Matlab Zoom:

D209
D309

Schemat ovan gäller läsvecka 1-6, läsvecka 7 kan avvika något (se föreläsningsschemat ovan).

 • Laborationerna genomföres och redovisas gruppvis. Varje grupp kan delta på två laborationspass varje vecka. På laborationstillfällena kan gruppen ställa frågor och få hjälp med laborationen, gruppen redovisar också laborationen vid något av tillfällena.
 • Gruppindelning där du ser vilken grupp du tillhör under läsperiod 2. Om ditt namn inte finns med i gruppindelningen, titta då på denna lista. Om ditt namn inte finns med på någon av listorna kontakta kursansvarig.
  Om ditt namn inte finns med i listan ovan kontakta kursansvarig, Katarina Blom.
 • Redovisa laboration 1 första läsveckan, laboration 2 andra läsveckan osv. Försök att inte hamna efter. På laborationspassen prioriteras veckans laboration.


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum