Course syllabus

Kurs-PM

FFY621 FFY621 Fysik för ingenjörer lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik 

(uppdaterad 2020-09-30)

 

Kontaktuppgifter

examinator: Bo Hellsing (hellsing@physics.gu.se)

föreläsare: Bo Hellsing 

Tutorials:
Bo Hellsing och Fabian Åren (fabian.aaren@chalmers.se)
 
Labbassistenter:
F12 STM labb: Johan Eriksson ( johan.eriksson@chalmers.se)
F9 SEM labb: Siamak Shoja (siamak.shoja@chalmers.se)

 

Kursens syfte

Att ge grundläggande kunskap om den klassiska mekanikens lagar, principer och tillämpningar när det gäller kroppars statik och rörelse.
Att ge utgångspunkter och konsekvenser av den speciella relativitetsteorin.
Att beskriva, förklara och diskutera tillämpningar av mekaniska
och elektromagnetiska vågors utbredning.
Att beskriva grundläggande kvantfysik som ett verktyg  för att beskriva atomers, molekylers och materials egenskaper och konsekvensen av t.ex. elektroners vågegenskaper.

Schema

TimeEdit :

https://cloud.timeedit.net/chalmers_test/web/public/ri167XQQ505Z50Qv17053gZ6y6Y7202Q5Y65Y5.html

Kurslitteratur

University Physics av Young & Freedman, upplaga 15 (ISBN 9781292314730)++
2 Lab-PM:
F9 - Scanning electron microscope (SEM)
F12 - Scanning tunneling microscope (STM)

Kursens upplägg

Föreläsningar, räkneövningar, räknestugor, tutorials och laboration.

P.g.a. pågående pandemi kommer föreläsningarna, räkneövningar och räknestugor att live-streamas med hjälp av Zoom. Tutorials kommer att hållas lektionsal enligt schema i TimeEdit.

Tutorials är frivilliga handledningstillfällen som kan ge bonuspoäng. Avsikten med tutorials är ge dig en möjlighet att demonstrera och diskutera lösningar till de inlämningsuppgifter ni lämnar in vid tutorialträffarna. Ni får gärna jobba i grupp när ni löser inlämningsuppgifterna men var och en skall lämna in en egen handskriven lösning.

Tutorialsuppgifter:

Tre paket med turorialsuppgifter (ligger under "Modules").  Lösningar till dessa lämnas in vid början av respektive tutorialtillfälle. Du uppmuntras att presentera din lösning på problemen. Tanken är att få en diskussion om hur man löser problemen. Bonuspoäng att addera till tentaresultat enligt följande:

n = antal poäng du erhållit för alla tre tutorial paketen sammanlagt. Max 10 poäng per Tutorial tillfälle. b = antal bonuspoäng att lägga till tentan.

0 < n < 11 :   b = 0
11 n < 15 : b =1
15 n < 19 : b = 2
19 n < 23 : b =3
23 n 30 : b = 4
Bonuspoäng kan endast användas under det aktuella läsåret.

Labbar:

F9 och F12 labbarna kommer att ske på vanligt sätt på campus. Labblokal som hänvisas till i TimeEdit, F7105 respektive F4401 ligger på 7:e respektive 4:e våningen  Forskarhuset Fysik. På grund av pandemin kan vi tyvärr inte få till det med båda labbar för er. Ni kommer bara göra en av dessa två labbar. Jag har låtit Canvas bilda 24 grupper helt random. Gruppbeteckning är 1 -24. I Labb-schema (labbschem_2020.pdf) som ligger under rubriken "Labbar" i "Modules" ser du när du skall göra din labb .

 

Zoom

I am going to livestream my first lecture 1 pm Monday November 2 on Zoom. To prepare for this, please get familiar with how to login to Zoom: https://chalmers.zoom.us . The link and password to the livestream channel will be published latest the day before the lecture. Info can be seen in the Calendar to the left on the Canvas page.

To login, you will need a working CID.

Recordings of the lectures will not be made available. Neither are you allowed to record the live-streamed lectures yourself in any way. Any such recording is a breach of Chalmers' teaching regulations. In this way, I want to create an environment as similar as possible to an on-campus auditorium where questions can be asked or mistakes on the blackboard being pointed out without anyone having to be afraid that this will circulate on the internet or social media.

De flesta av er känner nog till hur ni ställer in Zoom. Men för er som precis börjat kan det vara värt att veta hur ni ska göra. Här är en länk till en instruktionsvideo, gjord av Andreas Isacsson på Fysik institutionen.

https://youtu.be/eJt8o4NwPNU

 

Examination
För godkänt på kursen krävs:
- Godkänd avslutande skriftlig tentamen
- Godkända laborationer.
 
Tentamen
Hjälpmedel: alla hjälpmedel tillåtna. 
Tentan ger max 41p, betygsgränser: 18p (3:a), 26p (4:a) och 35p (5:a)

 

Förändringar sedan förra läsåret

Fyra timmars föreläsningspass ska undvikas. Examinator ska bättre klargöra för labbhandledarna studenternas  programtillhörighet och deras generella  förkunskaper.

 

Lärandemål

- redogöra för principer och lagar för materiens egenskaper och uppträdande samt vad som bestämmer hur och varför kroppar rör sig
- formulera matematiska modeller utgående från verkliga tekniska eller fysikaliska frågeställningar
- redogöra för ett antal grundbegrepp som är centrala i all fysik och teknik, främst energibegreppet
- göra enklare beräkningar i grundläggande kvantfysik och kunna förstå uppbyggnaden av atomer och fasta ämnen, vågpartikel-dualism m.m
- beskriva och exemplifiera kvantfysikens betydelse för moderna tekniska tillämpningar.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due