Course syllabus

Kurs-PM

LKT400 Tillämpad matematik i kemitekniken lp2 HT20 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

Detaljerad information om kursen finns i kurs-PM: pmtmk20.pdf

 

Kontaktuppgifter

Examinator och kursansvarig

Tel: E-post:
Gunnar Eriksson 772 5704 gunnar.eriksson@chalmers.se

Övriga lärare

Marika Gugole 772 5616 gugole@chalmers.se

 

Schema

TimeEdit

 

Lärandemål

  • ha kännedom om olika nivåer av modeller
  • ställa upp enklare matematiska modeller för kemitekniska problem
  • ha inledande färdigheter i användningen av MatLab för att lösa matematiska problem

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due