Course syllabus

Kurs-PM

ARK226 ARK226 Material- och rumslaborationer lp3 VT21 (3 hp)ektachromekråkan0002.jpg  

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

 

Peter Christensson 

Kursansvarig och examinator

 

Kursens syfte

Genom en serie konstnärligt orienterade workshops kommer vi att anta ett utforskande tillvägagångssätt och undersöka såväl rum och material som ord och bild.

Schema

Schema material och rumslaborationer 2021

 

 

torsdag 11/2

9.00-11.45                   Kursintro                                 zoom

 

fredag 12/2                

13.15-16.00                eget arbete uppgift 1

 

 

 

Måndag 15/2 

Hela dagen                  eget arbete uppgift 1

 

tisdag 16/ 2                

9.00                           intro uppgift 2

 

onsdag 17/2               

Hela dagen                  Eget arbete uppgift 2

 

torsdag 18/2  

Fm                               Eget arbete uppgift 2

 

 

Onsdag 24/2

9.00 - 11.45               intro uppgift 3                     zoom

 

 

 

torsdag 25/2

Hela dagen                  Eget arbete uppgift 3

 

 

Torsdag 4/3                

Fm                           

13.15 -16.00                genomgång alla uppgifter

 

TimeEdit

 

För godkänt krävs deltagande i de olika delarna samt i genomgångar.

Course summary:

Date Details Due