Course syllabus

Kursen vänder sig till alla studenter på A och AT.

Kursen ska ses som en gedigen grundkurs som ger en bra grund för arbete på arkitektkontor och som verktyg i era arkitekturstudier. Kursens 3hp motsvarar 80 arbetstimmar och det får man räkna med att behöva lägga.

Pga situationen med corona kommer kursen att hållas som en distanskurs.
Upplägget blir att man tar sig igenom inspelade lektioner med påföljande övningar och delinlämningar  
Några liveföreläsningar via zoom kan man också räkna med. Handledningen och support ges via zoom och mail.
För att kunna följa kursen behöver man en dator med Revit installerat, två skärmar underlättar. En där man spelar upp lektionen och en där man tester och gör övningarna.
Nästa kurstillfälle, efter detta planeras preliminärt bli av  augusti-september 2021.

           

Kurskod                        ACE190 BIM - Building Information Modelling  3hp

Innehåll                         Genomgång av programmet Revit tillämpat på modellering, visualisering och projektering.
Inlämningsuppgiften är att designa ett idéprojekt.        

Mål                                Att med Revit kunna arbeta med ett arkitekturprojekt där designprocessen är knuten till BIM-modellering.

Syfte                              Att träna och utveckla sin förmåga till kreativ arkitekturgestaltning med digitalt projekteringsverktyg.

Lärare                            William Westin kursansvarig <william.westin@chalmers.se>
Stefano d´Elia, examinator  stefano@chalmers.se

 Språk                             De inspelade filmerna är på svenska, support kan fås på engelska

Plats                              Distansundervisning med möjlighet att sitta på skolan

Antal platser                Maxantal är 46 st, fullt!

Antagning                     Först till kvarn gäller. När platserna är slut stängs antagningen.

Godkänd kurs             För godkänd kurs krävs närvaro vid introduktion, ev. föreläsning och godkänd inlämningsuppgift som består av två jämförande förslag på radhus (egen design) etablering med därtill hörande arearedovisning.

Schema                       Startar måndag 1 mars kl 17 via zoom. Därefter mycket eget arbete  med vissa hålltider som kommer senare.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan