Kursöversikt

Föreläsningsschema med kursplan och lärandemål återfinns här:

Kursinfo_Forel_schemaE2_21 v4.pdf 

Schema för labbar, tentaövningar och tentor finns här:

SchemaE2_labb_vt21_v4.pdf 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum