Kursöversikt

Kurs-PM

 MHA063 Hållfasthetslära lp3 VT21 (7,5 hp)

 

Kontaktuppgifter

Jim Brouzoulis (examinator, föreläsare, övningsledare, you name it), avdelningen Dynamik, institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper. Har du några frågor är det bara att höra av dig!

E-post: jim.brouzoulis@chalmers.se

 

Kursens syfte

Huvudsyftet är att ge deltagarna en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Därför behövs en förståelse av hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att kunna bedöma rimligheten i lösningarna samt att kunna förutsäga funktion och tillförlitlighet hos konstruktioner.

 

Schema

Länk till TimeEdit

 

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk litteratur, föreläsningsanteckningar kommer delas ut löpande.

Uppgiftshäfte kommer finnss att ladda ner.

 

Kursens upplägg

Se Veckoplanering

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Ny examinator. Kursen kommer ändra fokus mot mer beräkningsinriktad hållfasthetslära och användning av industriell mjukvara för att lösa mer komplexa problem. 

 

Lärandemål

 

  • förstå grundläggande storheter i hållfasthetslära såsom krafter, deformationer, spänningar, töjningar, kompatibilitet och kritisk last
  • förstå betydelsen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet
  • beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av konstruktioner sammansatta av enklare element som stänger, axlar, balkar och rör
  • göra en riskbedömning relaterad till olika haverimekanismer, speciellt knäckning, utmattning, plastisk deformation och sprödbrott
  • beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar/töjningar och effektivspänningar/töjningar
  • konstruera och utvärdera matematiska modeller av verkligheten förenklad till grundläggande element såsom stänger, axlar, balkar och rör
  • bedöma noggrannheten i dessa modeller, speciellt avseende om alla tänkbara haverimoder inkluderas, samt avgöra om noggrannare modellering behövs
  • översiktligt förstå mer avancerade ämnen inom hållfasthetsläran såsom finit elementmodellering, dynamiska system, dimensioneringsfilosofier, kontaktmekanik etc

 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen på distans, där studenten löser uppgifter för hand och med datorverktyg.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum