Course syllabus

Kurs-PM

TEK557 TEK557 Grundläggande corporate finance lp3 VT21 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Teachers on this class are

Gunnar Wramsby gunnar.wramsby@chalmers.se (PhD,MSc,BBA)

Urban Österlund urban.osterlund@hb.se (PhD,MSc,BBA)

Examiner is 

Gunnar Wramsby gunnar.wramsby@chalmers.se (PhD,MSc,BBA)

Course administrator is

Birgitta Engrell birgitta.engrell@chalmers.se

 

Kursens syfte

Ämnet ekonomi spänner över många delar, där teoretiskt ursprung och praktisk tillämpning kan vara vitt skilda mellan olika ämnesområden. Ett område som befinner sig i gränslandet mellan företagsekonomi, nationalekonomi och industriell ekonomi är Corporate Finance som har stark såväl teoretisk grund som frekvent praktisk tillämpning. Området är dessutom i sin tillämpning starkt kvantitativt med goda teoretiska resonemang. Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till ett av de snabbast växande, forskningsintensivaste och mest kvantitativa områdena inom ekonomi – Corporate Finance.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Berk/DeMarzo, Corporate Finance (Global edition), Pearson, latest edition

Kursmaterial finns också på Canvas

 

Kursens upplägg

Kursen ges i form av föreläsningar blandat med övningar

Många av övningarna bygger på att man använder excel.

Tentamen besvaras i excel.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen är ny och utvecklingen av kursen liksom anpassning av den till studentgruppen, skall ses över flera år.

Lärandemål


-förstå corporate finance från ett kassaflödesperspektiv

-förstå konceptet med Capital Asset Pricing Model och portföljteori

-kunna beskriva beskriva teoretiska koncept såsom perfekta marknader, agentteori och optimal kapitalstruktur utifrån Modigliani Miller Det innebär också att studenten förväntas ha följande färdigheter efter avslutad kurs

-kunna tillämpa olika lönsamhetsmetoder och deras begränsningar

-kunna tillämpa olika värderingstekniker baserade på kassaflöden

-kunna lösa finansiella problem i spreadsheet-miljö

-kunna utvärdera olika kapitalanskaffningsmöjligheter

-kunna bedöma etiska och ekonomiska vägval inom företag

 

Examination

Kursen examineras genom en fyra-timmars examen 210313

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due