Kursöversikt

Gemensam kurshemsida för kurserna LMA201 och LMA522 Tillämpad matematisk statstik.

 

På denna sida finns programmet för kurserna: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

OBS: Årets undervisning är på distans pga Corona-situationen. Under de fyra första läsveckorna undervisar Reimond Emanuelsson live i Zoom. Zoom-länk för de fyra första veckornas undervisning ligger längre ned här på sidan. Tiderna för undervisningen är samma som står i Time-Edit. Bortse från lokal-angivelserna i Time-Edit.

För läsvecka 5 kommer föreläsningar vara förinspelade och övningar live i Zoom (15/2 kl 13:15-15). Dessutom kommer Helga vara tillgänglig för frågor kring helikopterlaborationen på Zoom 19/2 kl 15:15-16.

LMA522: För läsveckorna 6-7 så kommer föreläsningar vara förinspelade och övningar live i Zoom (22/2 kl 10:15-12, 1/3 kl 10:15-12 och 5/3 kl 8:15-10).

För läsveckorna 6-7 så kommer en del undervisning vara förinspelad, och en del vara live i Zoom.

OBS: Kurserna LMA522 och LMA201 samläses de 5 första veckorna. De återstående två veckorna läser LMA201 Markovkedjor, medan LMA522 läser Statistisk kvalitetsstyrning.

Kursens schema finns i TimeEdit.

Här är länk och lösen till Reimonds Zoom-föreläsningar och övningstillfällen:

https://chalmers.zoom.us/j/69246574527 (Länkar till en externa sida.)

Lösenord: 856639

Här är länk och lösenord till Helgas Zoom-föreläsningar och övningstillfällen under veckor 5-7:

https://chalmers.zoom.us/j/65386937047

Lösenord: 271018

Länk och lösen för Johans föreläsningar i LMA201 under läsveckorna 6-8: Se anslag från den 22 februari för LMA201.

 

18/1 MatStat: Kap 1, 2.1-2.2 Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära. Mängdlära, händelser, sannolikhetsmått
19/1 MatStat:  2.3 Kombinatorik
21/1 MatStat:  2.5.1 Oberoende händelser, betingad sannolikhet
21/1 MatStat: 2.5.2-2.6 Beroende händelser, Bayes sats
25/1-26/1 MatStat: 3-3.3.1 Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde, varians, standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Diskret likformig fördelning.
26/1, 28/1 MatStat: 3.3.2-3.3.4 Hypergeometrisk fördelning, Poissonfördelning, binomialfördelning.
29/1 och 4/2 MatStat: 3.4, 4 Några approximationer. Kontinuerliga stokastiska variabler.
4/2 MatStat: 4.1-4.3 Väntevärde, varians, standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler
8/2 MatStat: 4.4.1-4.4.3 Rektangel-, exponential- och Weibull-fördelning
8/2 MatStat: 4.4.4 Normalfördelningen
9/2 MatStat: 5.1-5.2 Funktioner av stokastiska variabler. Väntevärde och varians för summor av oberoende stokastiska variabler.
10/2 MatStat: 6. 7.1-7.2, 8 Centrala gränsvärdessatsen och några speciella approximationer. Beskrivande statistisk: läges och spridningsmått. Punktskattning av väntevärde och varians.
12/2 MatStat: Kap 9 Konfidensintervall och CGS (kapitel 6)
15/2 FF: 1-2.2 Fullständiga faktorförsök 
19/2 FF: 3 Reducerade Faktorförsök, genomgång av lab
LMA522 (Maskin och mekatronik lv 6-7)
22/2 LMA522: SK kap 1 Kvalitet, acceptanskontroll, enkel provtagningsplan, dubbel provtagningsplan 
23/2 LMA522: SK kap 1 Genomsnittligt provuttag, genomsnittlig kontrollomfattning, genomsnittlig utgående kvalitet
25/2 LMA522: SK kap 1 Kontrollomfattning, exempel
1/3 LMA522: SK kap 2 Styrande kontroll enligt variabelmetoden
2/3 LMA522: SK kap 2 Styrande kontroll 
4/3 LMA522: SK kap 3  Duglighet (kapabilitet), Räkning av exempel  
5/3 LMA522: 20180313 Räkning av tentatal eller repetition av kursen
LMA201 (Elektro lv 6-7)
22/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid (kap 0, kap 1)
23/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid (kap 1.1 och kap 1.2. Från kap 1.1 gick vi bara igenom definitionen av absorberande tillstånd)
25/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid (kap 1.3-1.4)
1/3 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor I diskret tid (kap 1.5)
1/3 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid (kap 2-2.1)
2/3 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid (kap 2.2)
5/3 LMA201: MK Kap 2 Räknar gamla tentan från mars 2018
Gemensam föreläsning lv 8
Repetition Repetition

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter. Uppgifter med fet stil görs  på tavlan vid övningstillfälle. 

Läsvecka Uppgifter
1 MatStat: 1.1, 1.4, 1.8 a), b), f), 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.10,  2.11, 2.13, 2.15, 2.16, 2.24, 2.27, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.45
2 MatStat: 3.1,, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.10, 3.13, 3.15, 3.16, 3.23, 3.24,  3.26, 3.27, 3.28, 3.32
3 MatStat: 4.1, 4.2 a b c d, 4.3 a b c, 4.4abcd, 4.5abc, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26, 4.29
4

MatStat: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.15, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15. 8.2, 8.3ab, 8.5, 8.7, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.11,

uppgift 3, tentamen 20210112, uppgift 3 2020-03-16 ,

uppgift 3  20190610

 

5 FF: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 a
6 LMA522 SK: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22, 1.24
7 LMA522 SK: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (ej c), 2.9, 2.13 , 3.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 3.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit)
6 LMA201 MK: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11b, 1.13
7 LMA201 MK: 1.14, 1.15, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11
Fler uppgifter att räkna som repetition MatStat: 2.2, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56. 3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22,  4.27, 5.11, 5.12,6.9, 6.13, 6.16, 9.2.

 

Tillbaka till toppen

Helikopterlaborationen

Det ingår en obligatorisk laboration. För att få betyg på kursen krävs både godkänd tenta och godkänd laboration. Laborationen kan laddas ned här senare. Laborationen är ett grupparbete. Ni anmäler er själva till grupper i Canvas (under personer) och en grupp kan som mest innehålla fyra deltagare. Laborationen redovisas med en labbrapport som skall skickas in via Canvas senast måndagen 8 mars. I laborationen kommer ni göra reducerade faktorförsök, det innebär att ni behöver ha tillgodogjort er materialet från läsvecka 5 av kursen. Labbgrupperna är redan öppna för att anmäla sig och ni är fria att börja när ni vill. Det är dock förmodlingen lättare att göra laborationen om ni väntar med att börja till efter föreläsningarna om faktorförsök.

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Inga duggor i denna kurs.

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum