Kursöversikt

Kurs-PM

DAT043 Objectoriented programming lp1 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Data- och informationsteknik

Kontaktuppgifter

Examinator, föreläsare och handledare: Joachim von Hacht (hajo@chalmers.se)

Handledare: 

David Hedgren, davhedg@student.chalmers.se
Oskar Fredriksson, oskfre@student.chalmers.se
Hugo Simonsson, hugosi@student.chalmers.se
Daniel Willim, willim@student.chalmers.se
Carl Wiede, carlwie@student.chalmers.se

Kursrepresentanter:

ibrabdu@student.chalmers.se     Ibrahim Abdulhussein
eli.adelhult@outlook.com        Eli Adelhult
alexberglund@outlook.com        Alex Berglund
Veronicakimelman@Hotmail.com    Veronica Kimelman
victor.vieweg@icloud.com        Victor Vieweg Olin

Kursens syfte

Länk till kursplan .

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Ni kan använda valfri Java-bok (och/eller mina bilder och/eller länkar på resurssidan).
Rekommenderade böcker: Engelska eller Svenska.

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar,  övningar och laborationer.

Laborationerna bygger på övningarna. Se vidare sidan Laborationer.

Övningarna bygger på att du studerar/experimenterar/modifierar givna programexempel och därefter försöker åstadkomma något liknande genom att härma dessa.  

Under föreläsningarna  utgår vi från övningarna ni gjort och fördjupar gradvis vår förståelse.  Föreläsningarna kommer alltså efter övningarna. Inledningsvis använder vi approximationer men vartefter kursen går kommer vi att gå in mycket detaljerat på vissa moment. Föreläsningarna kommer också att innehålla en hel del repetition.

Förutom detta har kursen en "interaktiv" övning varje vecka. Där går vi igenom (kodar) någon av de senare övningarna. 

Rekommederat arbetssätt

  1. Gör övningar. Anteckna frågor.
  2. Gå på föreläsning, ställ frågor.
  3. När ni gjort tillräckligt med övningar börja med labortionen.
  4. Övningar du inte hinner göra nu gör du senare inför tentan.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Inga större förändringar

Lärandemål

Länk till kursplan.

Examination

Länk till kursplan.

Ordinarie tentamensdatum:  Kommer

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum