Course syllabus

Kurs-PM

TEK571 Teknikens etik lp4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Kursen ges online

Kurs-PM går att finna här: Kursinformation 

 

Kontaktuppgifter

Karl de Fine Licht, lärare och examinator

karl.definelicht@chalmers.se 

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier, grupparbeten, kamratgranskningar, diagnostiska tester och en längre frivillig avslutande hemuppgift.

 

Föreläsningarna läggs upp som filmer senast måndag varje vecka om inget annat anges och ges inte live i zoom.

Seminarierna är obligatoriska och kommer att hållas i zoom måndag 13.15-16.00 eller torsdag 09.00-11.45 om inget annat anges.

Quizzarna är obligatoriska lässtöd inför varje seminarium. Deadline för quizzarna  är 12.00 på måndag och 08.00 torsdag vi har seminarium. De veckor vi inte har seminarium har ni därmed heller inget quizz.

Grupparbetena är obligatoriska, görs i era studiegrupper och är två till antalet. Här fördjupar ni er i -och skriver om- ämnen i kursen. Obligatoriskt är också att modifiera arbetet efter granskarnas kommentarer. 

Kamratgranskningarna är obligatoriska och görs individuellt på andra gruppers grupparbeten. Vilken uppsats ni ska granska genereras automatiskt av Canvas.  

Essäuppgiften är individuell och behöver inte göras för betyg 3, däremot för betyg 4 eller 5.

 

Instruktioner gällande vad ni ska göra vecka för vecka står att finna under "Kursens innehåll".

 

Kursens innehåll

Vecka 1: Introduktion och argumentationsanalys

Vecka 2: Genetisk modifiering av grödor

Vecka 3: Poddvecka 

Vecka 4: Hållbara städer

Vecka 5: Grupparbete och kamratgranskning

Vecka 6: Screening och modifiering av människa 

Vecka 7: Geoengineering 

Vecka 8: Artificiell intelligens 

Vecka 9: Forskningsetik och professionsetik 

Vecka 10: Essän 

 

Översiktligt: Viktiga datum/tider/händelser i kursen 

Skärmbild 2021-05-10 072435.png      

Course summary:

Date Details Due