MVE302 Sannolikhet och statistik

MVE302 Sannolikhet och statistik

Detta är kurshemsidan för den gemensamma kursen MVE302/MVE395/TMA321

 

På denna sida finns programmet för föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer, duggor, anslagstavla och projektuppgifter (för TM). Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Var noga med att redan från början av kursen orientera dig i vad för information som finns och var, både här och på kurs-PM.

På grund av Covid-19-pandemin sker all undervisning i lp 4 på distans. Föreläsningar ligger som slide-presentationer med ljud på en egen sida (se under Sidor i vänstermarginalen). Samma slides utan ljud finns redan publicerade i föreläsningsschemat nedanför. Det kommer sedan att arrangeras frågestunder på Zoom. Deras exakta form och antal är inte fastställt än utan utformas efter behov. Övriga frågor, till exempel av administrativ art, rekommenderar jag att du vänder dig med direkt till examinator via mail.

Sannolikhetsteori bygger till stor del på mängdlära och jag har därför gjort en introducerande föreläsning om mängdlära. Den ligger också på sidan med inspelade föreläsningar.

Frågestunder i Zoom i anslutning till föreläsningar sker i Johans ett för kursen permanent möte. Man kan alltså ansluta när som helst, men lärare kommer förstås bara att finnas på plats på utsatt tid. 

Zoomlänk till Johans kursrum: https://chalmers.zoom.us/j/69456627545, password: 012611. Det första mötet på Zoom sker kl 10.00 tisdagen den 23 mars.

Kursen kommer att använda Yata, som är ett Chalmersverktyg som innehåller samma funktionalitet som Piazza. 

Reservation: Även om ren distansundervisning har använts i ett år nu, är vi fortfarande relativt sett nybörjare. Undervisningsformer kan komma att ändras under kursens gång, till exempel som svar på feedback från er studenter. 

Anslagstavla

14/4: Frågestund för föreläsning 7 och 8 sker kl 8.00 onsdag den 21/4.

30/3: Nästa frågestund på föreläsningar sker tisdag den 13/4 kl 13.15. Det gäller föreläsning 5 och 6.

25/3: Kursens dugga kommer att gå tisdag den 27 april kl 18-20 (tyvärr finns ingen tid mellan kl 8 och 17 som fungerar för alla tre programmen). Mer information nedan.

24/3: Nästa frågestund på föreläsningar kommer att ske kl 10.00 på tisdag den 30/3. Det gäller då föreläsning 3 och 4.

1/3: Kurshemsidan publicerad.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

 

Räkneövningar:

Erik Jansson, Räkneövningsledare TMA321 (Teknisk Fysik). Jag kommer hålla i Live-övningar med aktiva inslag (polls). Notera att räkneövningarna följer timeedit-schemat för TMA321. Anteckningar Erik Jansson  UPPDATERADE!  

Vincent Molin, Räkneövningsledare TMA321 (Teknisk Fysik), https://chalmers.zoom.us/j/69006615511  Lösenord: 1234. Jag tänker att vi blandar demonstrationer med tid för egna frågor.

Ruben Seyer, Räkneövningsledare MVE302 (TM),
https://chalmers.zoom.us/j/66978295252 (inget lösenord, logga in i Zoom med CID). Planering.

Olof Zetterqvist, Räkneövningsledare MVE395 (Kf), https://chalmers.zoom.us/j/63546249290  Lösenord: 460782. Tidpunkterna följer timeedit-schemat för MVE395

 

Föreläsningar

Vecka Avsnitt Innehåll
12 1.1-1.6 Sannolikhet, utfallsrum, händelser, betingad sannolikhet, oberoende, Bayes formel. Föreläsningar: Mängdlära, F1, F2, F3.
13 2.1-2.5 Stokastiska variabler, fördelningsfunktion, diskreta sv, frekvensfunktion, kontinuerliga sv, täthetsfunktion, väntevärde, varians, binomialfördelning, geometrisk fördelning, Poissonfördelning. Föreläsningar: F4, F5, F6.
14 Påsklov/tentor
15 2.6, 3.12 Poissonfördelning, exponentialfördelning, Poissonprocessen. Föreläsningar: F7.
16 2.7, 3.1-3.6, 4.2  Normalfördelning, flerdimensionella fördelningar, funktioner av flera sv, stora talens lag. Föreläsningar F8, F9, F10.
17 3.7-3.8, 4.3, 6.2-6.3

Betingade väntevärden och varianser, kovarians och korrelation, centrala gränsvärdessatsen, punktskattningar, konfidensintervall. Föreläsningar F11, F12.

För TM: Transformering av sv, chi^2-fördelning, konfidensintervall för varians, felintensitet. Föreläsning: FTMI.

18 4.3, 6.2, 6.3, 6.4.2, 6.5, 7.3, 7.4. För TM: 2.10, 3.10.5, 3.11.2

Skattningar och konfidensintervall i normalfördelning och binomialfördelning, ML-skattningar, statistiska tester, en- och tvåstickprovstest i normalfördelning och binomialfördelning, multipeltestning och tjuvkikande. Föreläsningar F13, F14, F15.

För TM:  Summor av oberoende sv, momentgenererande funktion, p-värde. Föreläsning: FTMII.

19 7.6, 6.6.1, 6.6.3, 6.8, föreläsningsanteckningar

Linjär regression. Föreläsningar F16 & 17. För TM: FTMIII.

För TM: Styrka.  Bayesiansk statistik: grundläggande tankesätt, prior och posterior. Föreläsning: FTMIII.

20-21 6.8, föreläsningsanteckningar

För TM: Bayesiansk statistik: Många exempel, beta- och Dirichletfördelningarna, begreppet konjugerande prior. Eventuellt bootstrapping. Projektredovisningar Föreläsning FTMIV.

Sammanfattning.

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Vecka Uppgifter
12

Kap 1: 1, 7, 10, 13, 19, 24, 30, 34, 40, 44, 53, 58, 70, 72, 88, 90, 92, 100, 105.

13 Kap 2: 2, 6, 9, 13, 22, 24, 27, 34, 41, 45, 50, 57, 64.
14 Påsklov/tentor
15 Kap 2: 71, 76. Kap 3: 154, 157.
16 Kap 2: 78, 79, 85, 88. Kap 3: 13, 16, 20, 23, 25, 32, 35, 36, 39, 41, 46, 50, 52, 54, 61. Endast TM: Kap 4: 1, 3, 5.
17 Kap 3:  68, 72, 77, 81, 85, 87, 94, 96, 98.  Kap 4: 8, 9, 11, 12, 13, 15. Kap 6: 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15.
18 Kap 6: 17, 18, 19, 20,21, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 49. Kap 7: 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 32.  Endast TM: Kap 2: 108, 110, Kap 3: 128, 129, 130, 131, 144, 148.
19 Kap 7: 39, 41, 45, 46. Endast TM: Kap 6: 53, 55, 59, 60, 62.
20-21 Endast TM: Kap 6: 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83.

Boken innehåller väldigt många uppgifter och väldigt många av dem är bra. Den som önskar fler rekommendationer är välkommen att vända sig till examinator. Det finns också uppgifter i Yata.

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Inga datorövningar utöver projekten ingår. Från vt 15-vt 18 ingick ett övningshäfte med extra material och tillhörande matlabövningar. För den som är intresserad av och har tid att lära sig mer finns övningshäftet här. Häftet är utformat som en snitslad bana där man läser in nytt material, samtidigt som man får bekanta sig med matlabkod som relaterar till och illusterar de nya begreppen. Matlabmaterialet hittar man i svensk version här (Länkar till en externa sida.). One finds an English version here (Länkar till en externa sida.).

Om man vill jobba med häftet behöver man också filerna nedan.
Matlabfiler för nedladdning:

 1. atlantic.dat
 2. birth.dat
 3. birth.txt
 4. coal.dat
 5. gumbcdf.m
 6. gumbplot.m
 7. gumbfit.m
 8. gumbinv.m
 9. comnsize.m
 10. norway.mat

 

Referenslitteratur för Matlab:

 1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
 3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
 4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
  Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Årets dugga kommer att gå tisdag den 27 april kl 18-20 och kommer att kunna ge bonuspoäng till tentamen. Duggan omfattar 12 p och ger bonuspoäng enligt formeln duggapoäng/3 avrundat till närmaste heltal. Gamla duggor hittar man bland de gamla tentorna på kurs-PM och där kommer även lösningarna till årets dugga att presenteras efter den har avslutats. Duggan omfattar föreläsningarna 1-10. 

 

Projekt

MVE 302 Projekt (läsperiod 4) – OBS Gäller endast TKTEM-1.

Med startförsta veckan i maj genomför studenterna i TKTEM-1ett projekt i sannolikhetsteori/statistik. I grupper om tre studenter (i) redovisar varje grupp resultatet av sitt projekt i en muntlig presentation; dessutom (ii) skriver gruppen en kort rapportom projektet. Processen för genomförandet finns beskriven HÄR

Fackspråkslektionen (schemaposition 5/5) hittar ni HÄR (ta del av lektionen när ni vill (ladda ned .ppt och kör den i visningsläge för att lyssna på de kopplade ljudfilerna).

Notera att Hans erbjuder två öppna handledningar/frågestunder kopplade till presentationer (5/5, generellt om ingenjörspresentationer, och 19/5, om era presentationsunderlag/presentationsförberedelser). 

HÄR hittar ni instruktioner för er projektrapport.

 

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum