Course syllabus

Kurs-PM

TME017 TME017 Hållfasthetslära lp4 VT21 (5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Föreläsare & examinator:  

Peter Olsson, peter.olsson@chalmers.se

(Ansvarar för kursadministration, föreläsningar, övningar, examination.)

 

Studentrepresentanter

 

Kursens syfte

Ge kunskap om hållfasthetslärans begrepp, metoder, mekanismer och begränsningar, samt förmåga att  kunna formulera, och lösa, enklare hållfasthetsproblem och bedöma noggrannhet i modell och lösning. 

Innehåll 

Konstitutiva  (material-)samband,  kinematiska  samband  (deformationers  geometri),  och  jämviktssamband  för  stänger,  axlar  och  balkar  behandlas  utförligt.  Metoder  för  att  bestämma  snittkraftfördelningen  i  strukturer  (bärverk)  sammansatta  av  sådana  konstruktionselement  beskrivs,  och  det  visas  hur  spänningarna  kan  bestämmas  (givet  snittkrafterna).  Konstruktionerna  kan  vara  belastade  av  yttre  laster,  temperaturlaster  och  tvångskrafter.  Elastisk  stabilitet  hos  axialbelastade  balkar gås igenom. Vidare behandlas allmänna spänningstillstånd,  speciellt spänningar i tryckkärl och  tjockväggiga rör. Begreppen huvudspänningar, effektivspänningar och villkor för plastisk deformation gås  igenom.  En (mycket) kort introduktion  till spänningskoncentration, utmattning och finita  elementmetoden ingår.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Grundläggande hållfasthetslära, H Lundh, Studentlitteratur. (Cremona.) 

Matrisformulerad förskjutningsmetod för analys av stångbärverk, S Alfredsson, M Enelund och  M  Ekh, Tillämpad mekanik, Chalmers. (Kommer att vara tillgänglig på kurshemsidan i Canvas.) 

Exempelsamling i hållfasthetslära U77b, P Möller, Tillämpad mekanik, Chalmers. (Kommer att vara tillgänglig på kurshemsidan i Canvas.)

Extra övningsexempel. (Kommer att vara tillgänglig på kurshemsidan i Canvas.) 

Formelsamling i hållfasthetslära, M Ekh, P Hansbo och J Brouzoulis, Chalmers. (Kommer att vara tillgänglig på kurshemsidan i Canvas.)

 

Kursens upplägg

Som  stöd  för  den  egna  inlärningen  och  därmed  examinationen  ges  videoföreläsningar,  samt videoräkneövningar.

Ni har hört det förut, men det förtjänar att upprepas: “Självständig övning i problemlösning (liksom i prickskytte) är en beprövad väg till framgång.” (L. Luke.) 

På föreläsningarna kommer den teori som ingår i kursen att gås igenom. Det kan inte skada att läsa  igenom motsvarande avsnitt i boken i förväg.  

 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna 

  behärska begreppen laster, deformationer, töjningar (mekaniska och termiska) och spänningar.  

  Behärska konstitutiva samband för elastiska material och villkor för plastisk deformation 

  behärska bestämning av spänningar och deformationer i enklare konstruktionskomponenter såsom  stänger, axlar, balkar och tryckkärl (tunnväggiga och tjockväggiga).  

  behärska formulering av kompatibilitetsvillkor för enklare konstruktioner som stångbärvek,  axelsystem och balksystem 

  behärska begreppen huvudspänningar och effektivspänningar för allmänna spänningstillstånd.  

  behärska riskbedömning för utknäckning av tryckbelastade strävor  

  bedöma risk för haveri med avseende på maximal spänning, utmattning och instabilitet. 

  beräkna spänningar och deformationer i ett plant elastiskt problem med hjälp av finit elementmetod.

Examination

Tentamen  bestående  av  fem  uppgifter  som  vardera  kan  ge  5  skrivningspoäng.  Dessutom  kan  upp till 3 bonuspoäng fås från en övningsskrivning. Betygsgränser på tentamen är: 

  0–9 p       underkänd 

  10–14 p   betyg 3 

  15–19 p   betyg 4 

  20 p –…       betyg 5.  

Tentamensdatum enligt Studieportalen.

För slutbetyg krävs godkänd tentamen samt godkänd beräkningsuppgift.  Slutbetyget är lika med tentamensbetyget (inkl ev bonus).

Beräkningsuppgift 

En obligatorisk beräkningsuppgift skall lösas av deltagarna.

Övningsskrivning 

En övningsskrivning ges (digitalt) under kursen. Resultatet på övningsskrivningen omvandlas till bonuspoäng vilka kan tillgodoräknas på tentamen (men bara fram till nästa läsårs ordinarie tentamen). 

Veckoschema

Planerade föreläsningar, räkneövningar/räknestugor, handledningstillfällen för beräkningsuppgiften samt övningsskrivningen. 

(Kalender-vecka 12)

 

 

Läsvecka 1

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 1

Må 22/3

10–12

Kursöversikt. Introduktion. Stången, Hookes lag Normalspänning och
-töjning
Materialsamband, brott- och flytspänning

2

3.1–3.3

5.2

Föreläsning 2

To 25/3

8–10

Elastiska stångbärverk
Stångens differentialekvation
Termoelastiskt material Skjuvning, tvärkontraktion

4.1-4.2, självstudier 4.3

3.4
5.3
3.5–3.8

Föreläsning 3

To 25/3

13–15

Vridning
Plasticering vid vridning

6.1-6.2,

16.7

6.3 (5.4)

Räkneövning/

-räknestuga 1

Fre 26/3

10–12

 

1.7, 1.18, öex 1,2.6, 2.23,
öex 3.

rek. uppg.: 1.4, 1.5, 1.6, , 1.13, 1.17, 1.9, 1.19, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.15, 2.19

(Kalender-vecka 13)

 

 

Läsvecka 2

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 4

 

Må 29/3

10–12

Stödreaktioner, laster och snittstorheter
Tvärkraft- och böjmomentdiagram
Tyngdpunkt

7.1
7.2
självstudier 7.4.1

 

Räkneövning/

-räknestuga 2

 

Må 29/3

15–16

 

4.10, 4.18, öex 4
rek. uppg.: 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.13, 4.16, 4.17

(Kalender-vecka 15)

 

 

Läsvecka 3

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 5

Må 12/4

8–10

Normalspänning vid böjning Yttröghetsmoment

7.3

7.4.2

Räkneövning/

-räknestuga 3

Må 12/4 13-15

 

6.3a-c, 6.8
rek. uppg.: 6.2, 6.4a-c, 6.7, 5.3, 5.4, 5.5, 5.17 (bestäm enbart tp)

Föreläsning 6

To 15/4

8–10

Skjuvspänning vid böjning

7.5

Räkneövning/

- räknestuga 4

To 15/4

10–12

 

5.17, 5.21, 5.26
rek. uppg.: 4.24, 5.7, 5.13, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.22, 5.25, 5.28

 

 

 

 

 

 

(Kalender-
vecka 16)

 

 

Läsvecka 4

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 7

Må 19/4

10-12

Deformation vid böjning Elementarfall

7.6

7.7

DUGGA

Må 19/4

13-15

Övningsskrivning

Omfattning: Allt fram till och med Föreläsning 6 resp. Räkneövning/räknestuga 4.

Föreläsning 8

To 22/4

8-10

Elastisk instabilitet, axialbelastad balk, Eulers knäckfall

8.1 – 8.4, öex 11

Räkneövning /
räknestuga 5

To 22/4

10-12

 

6.10, 6.11, öex 9, 7.6, 7.16,
rek. uppg.: 6.3d, 6.12, 6.4d, 6.14, 6.16, 7.1a,c,e, 7.3, 7.5, 7.7, 7.24

 

 

(Kalender-vecka 17)

 

 

Läsvecka 5

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 9

Må 26/4

10-12

Allmänna spänningstillstånd

9.2, 9.2.1, 9.2.3-9.2.8

Beräknings-uppgift

Må 26/4

13–15

Genomgång av uppgiften

 

Räkneövning/-räknestuga 6

To 29/4

10–12

 

8.1, 8.4, 8.21
rek. uppg.: 8.3, 8.5, 8.20, 8.24

(Kalender-vecka 18)

 

 

Läsvecka 6

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 10

Må 3/5

10–12

Tunnväggiga cylindriska och sfäriska behållare
Allmänna töjningstillstånd
Hookes generaliserade lag

9.2.9

9.3, 9.3.1-9.3.2
10

Beräknings-uppgift

To 6/5

10–12

Handledning

 

Räkneövning/

-räknestuga 7

Fre 7/5

10–12

 

8.13, 8.9ab,

rek. uppg.: 8.8, 8.12, 8.14, 8.15, 8.18

(Kalender-vecka 19)

 

 

Läsvecka 7

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 11

Må 10/5

10–12

Tjockväggiga rör — plana cirkulära skivor

9.2.10, 9.4, 11

Räkneövning/

-räknestuga 8

Må 10/5

13-15

 

9.1, 9,3, öex 8
rek. uppg.: 9.5, 9.11

(Kalender-vecka 20)

 

 

Läsvecka 8

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 12

Må 20/5

8-10

Spänningskoncentration

13.4.2

Föreläsning 13

Må 20/5

13–15

Utmattning

13, öex 12

Beräknings-uppgift

To 20/5

8-10

Handledning

 

Räkneövning/

-räknestuga 9

To 20/5

10-12

 

(Ev. gammal tenta)

(Kalender-vecka 21)

 

 

Läsvecka 9

Kap./Övn.-uppg.

Föreläsning 14

Må 24/5

10–12

Sammanfattning
Gammal tenta

 

Beräknings-uppgift

Ti 25/5

13–15

Handledning

 

Räkneövning/

-räknestuga 10

On 26/5

13–15

 

(Ev. gammal tenta)