MVE420 Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid V21

MVE420 Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid V21

Kursen går i år helt på distans (så schemat i TimeEdit kan ni bortse ifrån). Detaljer om detta och all annan administrativ information finns i kurs-PM - läs det noga!

Material i anslutning till enskilda undervisningstillfällen postas i respektive Moduler.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum