MVE625 Beräkningsverktyg H21

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar och datorlaborationer. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit. All undervisning kommer, om inte förutsättningarna vad gäller pandemin ändras, att vara på campus, men med möjlighet att följa det mesta på distans via Zoom. För att undvika smittspridning är det mycket viktigt att man stannar hemma vid minsta symptom och följer undervisningen på distans. Zoom-länk för att följa föreläsningar och laborationer på distans: https://chalmers.zoom.us/j/68448008631. Lösenordet ligger i ett anslag.

Kursen är uppdelad i sju stycken moduler som vardera svarar mot en vecka och i dessa moduler kommer allt kursmaterial att kunna nås.

Varje vecka består av tre olika moment:

  1. Studenten förbereder sig inför föreläsningen genom att gå igenom ett instuderingsmaterial "Vecka X, inför föreläsningen" som hittas i veckans modul.
  2. Interaktiv föreläsning på måndag eftermiddag under två timmar där studenterna parvis löser uppgifter som sedan gås igenom av läraren för hela klassen.
  3. Laborationer med handledning på tisdag och torsdag eftermiddag på fyra timmar vardera där studenterna parvis löser ett antal inlämningsuppgifter (med handledning). Inlämningsuppgifterna redovisas också under laborationerna så det är obligatoriskt att åtminstone vara med på laborationerna för att redovisa.

Utanför den schemalagda tiden finns det möjlighet att ställa frågor i diskussionsforumet. Det finns ämnen som är tänkta för att gruppera frågorna (ställ en fråga genom att "svara" på det första inlägget), men om man har en fråga som inte passar in kan man öppna en ny "diskussion". Frågor i forumet kommer att besvaras av lärare dagligen, men det är förstås fritt fram för vem som helst i kursen att svara.

Föreläsningarna kommer inte att spelas in, främst av integritetsskäl men även pedagogiska skäl, men jag kommer att lägga ut förslag till lösningar på frågorna som man jobbade med och från vecka 2 också en kort "sammanfattning".

Föreläsningar

Dag Innehåll
30/8 Introduktion, bekanta sig med utvecklingsmiljön Spyder
6/9 Grundläggande imperativ programmering
13/9 Grundläggande numeriska beräkningar
20/9 Visualisering
27/9 Datahantering och visualisering
4/10 Symboliska beräkningar
11/10 Numeriska beräkningar

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Dagar Innehåll
31/8 & 2/9 Utvecklingsmiljön Spyder, variabler och typer, operatorer, matematiska standardfunktioner, stränghantering, filhantering
7/9 & 8/9 Fält, villkor, upprepningar, funktioner, felsökning, testning
14/9 & 16/9 Numeriska beräkningar: lösa ekvationer, beräkna summor, gränsvärden
21/9 & 23/9 Visualisering: funktionsgrafer, diagram
28/9 & 30/9 Datahantering: hämta, behandla och visualisera data
5/10 & 7/10 Symboliska beräkningar: förenkla, derivera, integrera
12/10 & 14/10 Numeriska beräkningar: integrera, differentialekvationer, feluppskattningar

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum