Kursöversikt

KBT320 Kemi lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Viktiga länkar: 
Laborationskursen
KursPM
Zoom-tider - Övningar
Zoom Föreläsningar       Länk läsvecka 7: https://chalmers.zoom.us/j/62205595378 

Föreläsnings-videor

Flipped classroom i organisk kemi - Vecka 47

Flipped classroom i organisk kemi - Vecka 48

Extramaterial

Kontaktuppgifter

Examinator     Ulf Jäglid     031-772 5702     ulf@chalmers.se

 

Lärare


Malin Barman (övn)
Gustav Eriksson (lab)
Robin Faust (övn)
Jan Froitzheim (fö)
Christine Geers (övn)
Cecilia Geijer (övn)
Fredrik Hildor (övn)
Ulf Jäglid (fö)
Pavleta Knutsson (fö)
Rasmus Lavén (lab)
Hampus Lindmark (lab)
Angelo Limeta (lab)
Anna Martinelli (övn)
Esraa H Mohamedin (lab)
Mikael Molin (övn)
Mareddy Reddy (lab)
Magnus Skoglundh (övn)
Ulf Svanberg (övn)
Jan-Erik Svensson (övn)
Fredrik Westerlund
Tove Widén (lab)
Moa S Wranne (övn)


malin.barman@chalmers.se
gustav.eriksson@chalmers.se
faust@chalmers.se
jan.froitzheim@chalmers.se
geersc@chalmers.se
cecilia.geijer@chalmers.se
fredrik.hildor@chalmers.se
ulf@chalmers.se
pavleta.knutsson@chalmers.se
rasmus.laven@chalmers.se
lhampus@chalmers.se
angelol@chalmers.se
anna.martinelli@chalmers.se
esraah@chalmers.se
mikael.molin@chalmers.se
mareddy@chalmers.se
skoglund@chalmers.se
ulf.svanberg@chalmers.se
jes@chalmers.se
fredrik.westerlund@chalmers.se
wtove@chalmers.se
moa.sandberg@chalmers.se


031-772 3811
0767-09 8098
031-772 2887
031-772 2858
031-772 8326
031-772 3852
-
031-772 5702
031-772 3048
-
-
0762-69 2309
0768-52 8859
0737-66 2692
031-772 3002
0737-66 2692
031-772 2974
031-772 3823
031-772 2863
031-772 3049
-
-Kursens syfte

Kursen skall ge kunskaper för att tolka företeelser i samhälle och miljö från ett kemiskt perspektiv. Kursen skall ge studenten färdigheter att planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt att tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter på laboratoriet. Kursen skall ge kunskaper i kemi motsvarande första kemikursen på gymnasiet och ge god grund för vidare studier inom kemi och tekniska ämnen som ingår i ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

- Modell och verklighet (1) Pilström, m.fl. Natur och Kultur (Digital bok)

- Formler och Tabeller Björk, Brolin m.fl. Natur och Kultur

- Laborationshandledningar och enstaka stenciler kommer att delas ut.

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, övningar samt laborationer.

Två föreläsningar (4 timmar / vecka) ”helklass”

Övningar/Lektioner/kemistugor (4 timmar / vecka) ”gruppvis”

Laborationer

 • Laborationerna är obligatoriska.
 • Instruktioner till laborationerna läggs ut i början av kursen (för laborationsupplägg  se "Laborationskompendium").
 • Laborationerna görs på distans (filmer och inlämningar i Canvas).

 

INNEHÅLL

 • Kursen behandlar atomens byggnad, periodiska systemet, stökiometri, kemisk bindning, reaktionsformler och jämvikt.
 • Syror och baser, neutralisation, pH och buffertverkan.
 • Oxidation och reduktion, drivkrafter för kemiska reaktioner.
 • Organiska kemins viktigaste ämnesklasser och funktionella grupper.
 • Kretslopp och miljöfrågor, moderna material, industriella kemiska tillämpningar.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen startade förra året och det har inte gjorts några större förändringar på kursen.

Lärandemål

 1.    Kursen skall ge studenten kunskaper i materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar.
 2.    Kursen skall ge studenten färdigheter att planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt att 
     tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter på laboratoriet.
 3.    Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi 1.

 

Examination

Ordinarie tentamen är Tisdagen den 11 januari 2022, fm
Omtentamen ges: 18 feb 20222 em, 21 aug 2022 fm

Betyg i skala 3-5 ges på skriftlig tentamen.

Hjälpmedel vid tentamen: Typgodkänd miniräknare. Formelsamling ”Formler och tabeller från Natur och Kultur”, se litteraturförteckningen. Formelsamlingen skall vara ren, dvs. den får inte innehålla några anteckningar.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum