Kursöversikt

Lösningar till tentan 26 oktober

Lösningarna är nu publicerade och kan hittas här.

Salsundervisning

Notera att alla kursens moment (föreläsningar, övningar, duggor, tentamen) sker på campus, och att inga moment filmas.

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit. Varje vecka kommer bestå av två föreläsningar och en räkneövning.

Tillbaka till toppen

Föreläsningar

Läsvecka Avsnitt Innehåll
1 Review of Algebra Grundläggande algebra
2 Review of Analytic Geometry,
Stewart Appendix D
Analytisk geometri och trigonometri
3 Stewart 1.1-1.3 Matematiska funktioner och modeller
4 Stewart 1.4-1.5 Exponentialfunktioner, inversa funktioner, logaritmer
5 Stewart 2.1-2.4, 2.6 Gränsvärden
6 Stewart 2.5, 2.7, 2.8

Kontinuitet och derivatans definition

7 Stewart 3.1-3.4

Deriveringsregler

8 Stewart 3.5-3.6

Implicit differentiering, derivator av logaritmiska funktioner

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Läsvecka Uppgifter
1

Se kurs-PM för läsvecka 1.

Extra material: Polynomdivision övningar

Demouppgifter: i, 50, 60, 63, 75, 134, 153, ÖB: 46

2

Se kurs-PM för läsvecka 2.

Demouppgifter:
Review of analytic geometry: 2, 23, 35, 39,
Appendix D: 15, 27, 46, 69, 41a

3

Se kurs-PM för läsvecka 3.

Demouppgifter:
1.1: 15-18, 52, 71, 83,
1.2: 5,
1.3: 3, 19, 37ab, 52

4

Se kurs-PM för läsvecka 4.

Demouppgifter:
1.4: 12
1.5: 3-6, 10-11, 25, 41c, 53, 69a, 77

5

Se kurs-PM för läsvecka 5.

Demouppgifter:

2.1: 7
2.2: 4, 31
2.3: 5, 25, 40
2.4: (19)
2.6: 4, 23

6

Se kurs-PM för läsvecka 6.

Demouppgifter:

2.5: 5, 6, 8, 10, 25, 55,
2.7: 12, 43,
2.8: 3

7

Se kurs-PM för läsvecka 7.

Demouppgifter:
3.1: 51, 59, 75
3.2: 37,
3.3: 19
3.4: 37, eventuellt 58

8

Se kurs-PM för läsvecka 8.


Anteckningsboken med lösningar till demouppgifterna hittar du här. Observera att det är en kopia på vad vi gör på lektionen och att lösningarna inte nödvändigtvis är fullständiga då viss information förmedlas muntligt under räkneövningen.

 

Tillbaka till toppen

Kurslitteratur

Calculus, early transcendentals, metric version - Stewart, Clegg, Watson, 9:e upplagan (ISBN 978-0-357-11351-6)

Extra material: Review of Algebra

Extra material: Review of analytic geometry

Extra material: Mängdlärans notation

Extra material: Trigonometri

Extra material: Polynomdivision övningar

Engelsk-svensk matematisk ordlista

 

Tillbaka till toppen