Kursöversikt

Tentor

Kursens schema hittas på: TimeEdit.

Lärandemål och liknande information hittas här

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursen är uppdelad i:

Föreläsningar

Storgruppsövningar

Räkneövningar

Rekommenderade räkneuppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärare:

Michael Björklund, micbjo@chalmers.se (föreläsningar, storgruppsövningar, examinator)

Övningsledare (räkneövningar):

 • Grupp A + C: Lotta Eriksson (lottaer at chalmers dot se)
 • Grupp B+D: Ruben Seyer (rubense at chalmers dot se)
 • Grupp TM1+TM2:  Mattias Bylehn (bylehn at chalmers dot se)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktiga datum:

Tenta 1 (ordinarie): 14 Jan 2022 (em) 

Tenta 2: 12 Apr 2022 (fm)

Tenta 3: 18 Aug 2022 (fm)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examination

Skriftlig tentamen (50 poäng). 

Betygsgränser:

 • 3 (20-34 poäng)
 • 4 (35-43 poäng)
 • 5 (44-50 poäng)

OBS: Inga bonuspoäng-genererande moment förekommer.

OBS: Inga inlärda bevis av utvalda satser från boken kommer att krävas på tentamen.

Äldre tentor:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurslitteratur

Huvudböcker är:

 • [ELW] Eriksson/Larsson/Wahde: Matematisk analys med tillämpningar, del 3A.
 • [ELW-svar] Svar till uppgifter i ELW.
 • [ELW-diverse] Lite blandade uppgifter+repetitionsfrågor+ledningar till övningarna.
 • [ELW-facit_blandade_uppgifter] Facit (ej fullständiga lösningar) till blandade uppgifter.

Under de första veckorna använder vi även:

 • [PB1] Persson/Böijers: Analys i en variabel, Studentlitteratur: Kapitel 8-9
 • [ÖA1] Övningar till analys i en variabel, Studentlitteratur
 • [INR] Iterationer, Newton-Raphsons metod.

Mot slutet av kursen kommer vi att diskutera kompakthet i rymden och gränsvärden i flera dimensioner. Jag kommer att skriva anteckningar om detta, och lägga upp dessa på sidan. Om ni vill läsa mer så behandlas dessa ämnen även i:

 • [PB2] Persson/Böijers: Analys i flera variabel, Studentlitteratur.
 • [ÖA2] Övningar till analys i flera variabeler, Studentlitteratur.

Dessa böcker kommer ni sedan att använda i nästa kurs (men de är ej nödvändiga för denna kurs). 

Under sin tid som examinator skrev Peter Kumlin en kurssammanfattning som ni gärna får läsa. Märk dock att vi behandlar/betonar lite olika material.

Jag har även skrivit ihop ett par sidor om förskjutningsmetoden - dessa anteckningar innehåller allmänna lösningsformler, samt ett par lösta uppgifter på tentamensnivå. 

OBS: I andra exemplet ska vänsterledet var y''-2y'+y (inte y'' + 2y' + y). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OpenTA med uppgifter

tma976.opentaproject.com
Logga in utan registrering för att sedan skapa ett konto (för att lösta uppgifterna ska sparas).
Vid problem kontakta Hugo Bäckman: hugoback01@outlook.com

 

Tillbaka till toppen