Kursöversikt

Välkommen

Välkommen till kurshemsidan för TDA550 HT21 Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs. Kursen ges av Institutionen för Data- och informationsteknik under läsperiod 2, 2021. Föreläsningar, laborationer och övningar kommer att ske fysiskt på plats på campus Johanneberg.

Examinator

Alex Gerdes (alexg@chalmers.se)

Kursansvarig

Pelle Evensen (evensen@chalmers.se)

Kursplan

Här hittar man kursplanen.

Litteraturlista

Ingen obligatorisk litteratur. Vi rekommenderar följande böcker för bredvidläsning/fördjupning:

  • "Object-oriented Design using Java" av Dale Skrien; den finns inte längre i tryck, men du kan läsa boken online. Tyvärr verkar den tidigare onlinemöjligheten ha försvunnit men om man hittar boken behandlar den "programming in the large" på ett bra vis.
  • "Introduction to Programming Using Java" av David J Eck, öppen nätbaserad bok som finns online.
  • "Java program design" av Edward Sciore. Kan läsas online genom inloggning med CID.

 

Schema

Här hittar man schemat på TimeEdit.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum