Kursöversikt

 

Välkomna till TMV200!

 

Tes och lösningar för omtentan som gick 220412. 

 

Tentavisning för ordinarie tentan sker 16/2 kl 15.15-17.00 i MVH12 i MV-huset.

 

Här finns tes och lösningsförslag till ordinarie tentan som gick 220114.

 

Fredag 7 januari kl 13.15-15.00 hålls ett frågepass i EL41,42,43 med oss tre lärare från kursen. Kom och ställ de frågor ni har inför tentan! Passet är inlagt i schemat i TimeEdit. Campuswire kommer också vara öppet fram tills tentan går.


Dugga 2 med lösningsförslag finns här.

 

Dugga 1 med lösningsförslag finns här.


Information om duggorna (uppdaterat 23/11) har lagts ut nedan under rubriken "Duggor". En övningsdugga MED LÖSNINGAR finns här, och även under "Duggor".

 

Kursen kommer i år att ges på campus. Information om kursmål, lärare, kurslitteratur och examination finns i det separata kurs-PM:et.

Förbered er gärna genom att repetera material från introduktionskursen i matematik. Materialet som täcktes av introkursen kommer att gås igenom i högre tempo i början på kursen.


Om något inte fungerar, vänligen kontakta mig (Christian) på mejl (chrjohv@chalmers.se).

 

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, seminarier och räkneövningar (datorlaborationer och duggor ingår ej i den här kursen).

Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Där finns även (gamla) tentor och lösningar, inklusive årets tentor.

 

Program

Kursens schema finns i TimeEdit. Schemat nedan skall ses som preliminärt och kommer att uppdateras under kursens gång. Kursens innehåll definieras av innehållet i de kapitel i kursboken som räknas upp i schemat.

Föreläsningar

Dag Avsnitt Innehåll
1/11 1.2-1.8 Introduktion, satslogik, kursintroduktion slides
2/11 1.9, 2.1-2.3 Predikatlogik och mängdlära
3/11 3.1-3.5 Funktioner, summor, 
5/11 3.6-3.8 Relationer, anteckningar
10/11 4.1-4.3 Induktion, rekursion, mer om summor
12/11 6.1-6.3 Kombinatorik
16/11 Kombinatorisk problemlösning, anteckningar
17/11 7.1-7.3, 7.7 Grafer och riktade grafer, träd
19/11 7.4-7.5 Vägar och cykler,
23/11 7.6, B.1-B.2, B.4 Matriser
26/11 Dugga 1, Googles PageRank-algoritm (slides, originalartikeln)
30/11 5.1 Delbarhet
1/12 5.2-5.3 Linjära diofantiska ekvationer, primtal
7/12 5.4 Primtal, kongruenser
8/12 Mer om kongruenser
10/12 5.5 Dugga 2, kinesiska restsatsen
14/12 5.6-5.7 Eulers sats och Fermats lilla sats, kryptering
15/12 Uppgifter från tentan 200117

 

Tillbaka till toppen

 

Seminarier

Seminarierna kommer vara utformade som aktiva problemlösningsövningar, både i grupp och individuellt, där vi går igenom och tillsammans löser några mer omfattande uppgifter (ibland hämtade från gamla tentor).

Dag Ämne
11/11 Logik, mängdlära/funktioner, uppgifter, med lösning av Problem 4
25/11 Kombinatorik, grafteori, uppgifter, Lösning problem 3(b)
9/12 Talteori, uppgifter

 

Tillbaka till toppen

 

Övningar

Nedan följer ett schema för övningarna, med rekommenderade övningsuppgifter från kursboken. Observera att uppdelningen på uppgifter till olika dagar i huvudsak är till för att föreslå en lagom studietakt. Ni förväntas Då det är en övning mindre första veckan ligger det 

 

Dag Uppgifter
2/11

Kapitel 1: 3, 4a, 6, 7abdfg, 8, 10, 11, 12, 17, 18
Kapitel 2: 1, 2, 5, 6, 8

8/11 Kapitel 2: 10, 11, 14, 15, 16
Kapitel 3: 2, 4, 5abc, 6, 7, 9, 10
9/11 Kapitel 3: 13, 14, 16a, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25
15/11 Kapitel 4: 2, 3, 8, 10, 12, 16, 19, 22
16/11 Kapitel 6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15
22/11 Kapitel 6: 16, 19, 20, 21
Kapitel 7: 1a-e, 2, 3, 4, 10
23/11

Kapitel 7: 5, 12, 14, 16

29/11 Kapitel 7: 9, 15
Matrisuppgifter
30/11 Kapitel 5: 1, 2, 3, 4, 6, 8
6/12 Kapitel 5: 10 (byt 100 till 50 i c), 11, 14, 15
7/12 Kapitel 5: 17, 18, 19, 21, 22
13/12 Kapitel 5: 23, 25, 26, 27, 38, 40, 46
14/12 Overflow


Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Kursen innehåller inga datorlaborationer eller datorövningar.

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Kursen innehåller två duggor. Varje dugga kan ge högst 2 bonuspoäng till tentan, totalt max 4 bonuspoäng. Varje dugga kommer att ha tre uppgifter, och varje uppgift ger max 4 poäng. Får man minst 4 poäng på en dugga får man 1 bonuspoäng till tentan, får man minst 8 poäng på en tenta får man 2 bonuspoäng. Totalt kan man få max 4 bonuspoäng, som gäller på tentan samt omtentorna det här läsåret, men inte kommande läsår.

Inga hjälpmedel är tillåtna på duggorna.

Dugga 1 är fredagen den 26 november 8.00-8.45 i HC4 (dvs den tar upp första halvan av föreläsningen). 9.00-9.45 är det föreläsning som vanligt. På Dugga 1 kan det komma frågor på ämnena i kapitel 1,2,3,4 och 6. Kom i god tid till salen!

Dugga 2 är fredagen den 10 december 8.00-8.45 i HC4. 9.00-9.45 är det föreläsning som vanligt. På Dugga 2 kan det komma frågor på ämnena i kapitel 5 och 7. Kom i god tid till salen!

Här finns en övningsdugga med lösningar.

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum