Course syllabus

Senast ändrad 2021-12-09 (se Förändringslogg i slutet på denna sida)

Innehåll:

 1. Schema
 2. Kursens upplägg
 3. Syfte och lärandemål
 4. Kursnämnd och personal
 5. Kurslitteratur
 6. Förändringar sedan förra lästillfället
 7. Förändringslogg

 

 

A. Schema

Skärmavbild 2021-09-27 kl. 12.49.11-1.png

 

S11
(S=seminarium, första veckan, första undervisningsdagen)
Måndag 1/11
08:00-11:45 FL41

Kursintroduktion
Kursens innehåll och övergripande perspektiv
Val av kursnämndsrepresentanter
Vetenskapligt förhållningssätt i organisationsforskning (Faraday's stearinljus och gudsbevis); kontraster; det reflektiva förhållningssättet; advocacy vs inquiry
Gäst-besök

S12A
Onsdag 3/11
10:00-11:45 Vasa6

Visning av Pentagon Wars
Filmen Pentagon Wars (1998) är kursens galjonsfigur för begreppet dysfunktionell organisation; vi kommer att hänvisa till exempel ur filmen senare under kursen

S12B
Onsdag 3/11
13:15-17:00 FL41

Introduktion till Intervju-studien

(Se Pentagon Wars som förberedelse för seminariet)

S21
Måndag 8/11
08:00-11:45 FL41

Om organisationens skuggsystem

Organisational politics (Dave Buchanan) vs organisational learning (Chris Argyris)

Besök av Kristina Malmqvist från LeanOn

S22
Onsdag 10/11
10:00-11:45 FL51
13:15-17:00 FL41

Projektledningens grunder (I/III)
Förberedelse: Tonnquist (2021) kapitel 4, 5, och 11 (endast ss275-290)

S31
Måndag 15/11
08:00-11:45 FL41

Projektledningens grunder (II/III)
Förberedelse: Tonnquist (2021) kapitel 6, 7 (endast ss167-201), 9, och 10

S32
Onsdag 17/11
10:00-11:45 KS41
13:15-17:00 FL41

Projektledningens grunder (III/III)
Förberedelse: Tonnquist (2021) kapitel 3, 12 (endast ss318-334), 13, och 15

Förberedelse Chen (2006) (ingen inlämning)

S41
Måndag 22/11
08:00-11:45 FL41

Case: Contact
Besök av Birger Härsjö från Flottan

Förberedelse: se filmen Contact (1997) fram till 1:27:02 ("I always believed the world is what we make of it") med inlämning senast söndag 21/11 18:00

Tisdag 23/11
12:00

Inlämning Lilla Rapporten

S42A
Onsdag 24/11
10:00-12:00 SB2-huset

Tenta Projektledning I/II
Första tillfället (av två) under läsperioden att tentera Projektledningens grunder

S42B
Onsdag 24/11
13:15-17:00 FL41

Gästföreläsning om matindustrin av Robin Meijer

Kommentarer till inlämningen av Lilla Rapporten

(Kursnämndsmöte för de tre studenter som tillhör kursnämnden)

S51
Måndag 29/11
08:00-11:45 FL41

Konflikter i organisationer

Reason's Swiss Cheese Model
Mintzbergs strukturmodell: expertfunktioner och stödfunktioner
Firmagränser och kontraktsåtaganden

Besök av Rebecca Wernersson från Hemfrid

S52A
Onsdag 1/12
10:00-11:45 (Zoom)

Gästföreläsare Julia Jonasson
Julia kommer att tala om sina insatser för att öka jämlik representation i ett svenskt industriföretag. Eftersom Julia är i Stockholm sker föreläsningen över Zoom. Delta via Zoom (länk).

Förbered genom att läsa Kompetansesenter for likestillings rapport (2001) om härskartekniker (ingen inlämning).

(Lokalen FL51 är fri att användas för den som så önskar)

S52B
Onsdag 1/12
13:15-15:00 (egen dator)

Se filmen Patterns

Patterns är delvis en föråldrad film; exempelvis är den filmad i svart-vitt och den enda kvinnan i ledningsgruppen är sekreteraren. Men vad i övrigt filmen är föråldrat och vad är fortfarande relevant? Och vad kan den säga oss om konflikter i organisationer?
(Lokalen FL41 är fri att användas för den som så önskar)

S52C
Onsdag 1/12
15:15-17:00 (Zoom)

Case: Patterns, härskartekniker och mobbning

(Lokalen FL41 är fri att användas för den som så önskar)

S61
Måndag 6/12
08:30-11:45 FL41

Dysfunktionalitet i skolvärlden

Förberedelse: Läs Neuding (2014) (ingen inlämning) och fundera på vilka dysfunktionaliteter som kan tänkas finnas i skolvärlden

S62
Onsdag 8/12
10:00-11:45 FL41
13:15-15:00 FL41

Knowledge Management i projektbaserade organisationer

Förberedelse: Läs Wickenberg (2013) (ingen inlämning)

Besök av Katarina 11:00

S62 är inställd. Studenter som vill kan använda lokalen FL41.

Torsdag 9/12
12:00

Inlämning Stora Rapporten 

S71
Måndag 13/12
08:30-11:45 FL41

Redovisning av Intervju-studien

25 minuters redovisningstid per grupp
(Endast en femtonminuters rast är planerad)

S72A
Onsdag 15/12
10:00-12:00 SB2-huset

Tenta Projektledning II/II
Andra tillfället (av två) under läsperioden att tentera Projektledningens grunder

S72B
Onsdag 15/12
13:15-17:00 FL41

Kursavslutning
Summering av kursen
Presentation av hemtentan; hemtentan öppnas

Förberedelser:

 1. Läs Feynman (1986)
 2. Se filmen Mannen från Mallorca (1984) (länk)

Onsdag 12/1
12:00

Inlämning hemtentan

 

 

B. Kursens upplägg och examination

Undervisningen kommer att ske på campus. Föreläsningar och diskussioner hålls mestadels på svenska, men en stor del av diskussionernas underlag är på engelska. Examinator och huvudlärare är Jan Wickenberg, lärare är Lars Hallin. Kursen ger 7,5 hp. Kursen ges huvudsakligen för de två Lärande och Ledarskap-programmen MPLOL och KPLOL, men är öppen för studenter från andra program.

Kursintroduktionen hålls måndag 20-11-01 08:00 i sal FL41. De övriga salar som är bokade för kursen är FL51, KS41 och Vasa 6. FL41 kan vara svårt att hitta till första gången; salen ligger på samma våningsplan som caféet Bra Nyfiket, men medan Bra Nyfiket har sina fönster mot "fysikgården" Origo har FL41 fönstren mot Kemigården.

Kursen delas upp i följande moduler:

 • INTRODUKTIONEN och AVSLUTNINGEN beskriver och summerar kursen.
 • SEMINARIERNA, där vi diskuterar exempelfall och passande teori. Till seminarierna finns förberedande texter. Innehållet på seminarierna examineras via hemtentan i slutet av kursen. Denna examination utgör 40% av kursbetyget. Max 40 poäng, 16 poäng behövs för godkänt. Till varje av de förberedande texterna kommer att finnas en inlämning omfattande en kort summering och en kort reflektion.   
 • INTERVJUSTUDIEN, där varje student intervjuar personer om hur deras arbete är organiserat. En projektgrupp om fyra studenter sammanställer data från sina intervjuer i en gemensam rapport. Rapporten poängsätts och utgör 40% av kursbetyget. Max 40 poäng, 16 poäng behövs för godkänt. Modulen beskrivs på en egen sida (publiceras senast 2021-10-24). 
 • PROJEKTLEDNINGENS GRUNDER beskrivs i en egen modul. Modulen beskrivs på en egen sida (publiceras senast 2021-10-24). Studenter som har minst 7,5hp i projektledning från en tidigare kurs kan ansöka om att undantas från ny examination (särskilda villkor gäller för detta). Projektledningens grunder examinas med en salstenta. Max 20 poäng, 8 poäng behövs för godkänt. 

Skulle hemtentan eller intervjustudiens rapport bli underkänd erbjuds möjlighet till revision, under villkoret att en godkänd inlämning endast kan ge kursbetyg Tre.

När det gäller Projektledningens grunder erbjuds två examinationstillfällen under läsperioden, istället för ett ordinarie och ett i kommande omtentaperiod; detta eftersom kursen är sista kurs för studenter från KPLOL-programmet.

Betyg rapporteras till LADOK i form av kursbetyg (7,5hp; U-3-4-5) men även som betygsmodulerna 0116 (1,5hp; U-G) för Projektledningens grunder och 0216 (6,0hp; U-G) för Seminarierna och Intervjustudien.

För kursbetyg krävs godkänt i alla de tre examinationsmomenten. För kursbetyg Tre behövs sammanlagt 40 poäng. För kursbetyg Fyra behövs 60 poäng och godkända seminarieförberedelser. För kursbetyg Fem behövs 80 poäng, godkända seminarieförberedelser och dessutom deltagande i minst åtta sex av de tolv nio seminarierna S12-S71 S12-S21 och S41-S71.   

 

C. Syfte och lärandemål

Se kursplanen på Studentportalen (TEK452 i Studentportalen).

 

D. Kursnämnd och personal

Kursnämnd

2021-11-24 15.46.35.jpg

Sara Tisell Nässén

tisellna@student.chalmers.se

Johnny Hamnesjö Olausson.jpg

Johnny Hamnesjö Olausson

johola@student.chalmers.se

2021-11-24 15.46.20.jpg

Erik Söderberg

erisode@student.chalmers.se

Personal

Kursen ges av avdelningen IRDM på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation. IRDM finns på plan 3 i Vasa hus 2 på Campus Johanneberg; när du stigit in genom huvudentrén vid Vera Sandbergs Allé 8 kan du se skylten "Trapphus A" hänga från en gångbro långt fram till vänster; IRDM finns en våning upp i Trapphus A.

Jan Wickenberg 2020.jpg

Jan Wickenberg
Examinator
031-772 8331
jan.wickenberg@chalmers.se

Robin Meijer.jpg

Robin Meijer
Föreläsare
031-772 1793
robin.meijer@chalmers.se

LarsHallin.jpg

Lars Hallin
Föreläsare
lars.hallin@chalmers.se

 

 

E. Kurslitteratur

Modulen Projektledningens grunder kommer att ha Tonnquist (2021; 8:e uppl) som textbok. Övrig kurslitteratur utgörs av enskilda artiklar och texter och anges i Schema ovan. Kurslitteratur för varje seminarium kommer att fastställas senast en vecka i förväg. Texterna kommer att finnas tillgängliga under Filer/Texter om inget annat anges.

Argyris, C. (1991). Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review, 69(3), 99-109.

Buchanan, D., & Badham, R. (1999). Politics and Organizational Change: The Lived Experience. Human Relations, 52(5), 609-629. 

Chen, J. (2006). The Dilemma of a Project Manager. The LINK (CEIBS Alumni Magazine), 48-51.

Contact (1997) Regisserad av R. Zemeckis [Film]. Warner Bros. Entertainment Inc. Tillgänglig på Chalmers Play

Feynman, R. P. (1986). Report of the PRESIDENTIAL COMMISSION on the Space Shuttle Challenger Accident, Volume 2 Appendix F; Personal Observations on Reliability of Shuttle. Washington D.C.: NASA.

Kompetansesenter for likestilling. (2001). Domination techniques: what they are and how to combat them. Oslo: Kompetansesenter for likestilling. Länk

Manneh från Mallorca (1984) Regisserad av B. Widerberg [Film]. SF Studios. Tillgänglig på Chalmers Play

Neuding, P. (2014). Intervju: Magnus Henrekson - ”Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi”. Magasinet NEO (3). Länk

Patterns (1956) Regisserad av F. Cook [Film]. United Artists. Tillgänglig på Chalmers Play

The Pentagon Wars (1998) Regisserad av R. Benjamin [Film]. Home Box Office. Tillgänglig på Chalmers Play

Tonnquist, B. (2021; 8:e uppl). Projektledning; Teori och praktisk tillämpning av projektmetodik och agila metoder. Stockholm: Sanoma utbildning.

Wickenberg, J. (2013). Trade-offs between efficiency and legitimacy when implementing a large change program at the middle management level. Paper presented at the 8th Colloquium On Organisational Change & Development, September 12 and 13, Gent, Belgium. 

 

F. Förändringar sedan förra kurstillfället

 • Kursen genomförs åter endast i sal (var mix förra året på grund av pandemin), och poängen i modulerna Intervjustudien och Projektledningens grunder påverkar återigen slutbetyget 
 • Seminarieserien har inte längre någon kursbok (kursbok förra året var Jacobsen och Thorsvik 2014)
 • Projektledningens grunder har ny litteratur
 • Krav på godkända seminarieförberedelser för överbetyg 

 

G. Förändringslogg

2021-10-17 15:30 Nytt dokument
2021-10-18 14:00 Lagt till porträtt av Robin. (Ändrar inte revisionsstämpeln).
2021-10-28 09:30
2021-10-31 20:30 Tiden för första projektlednings-tentan är inte längre preliminär; lokal angiven
2021-11-03 11:00 Kursnämndsstudenterna är nu listade
2021-11-10 14:00 Case The Dilemma of a Project Manager Chen (2006) flyttas från S41 till S32 (Projektledningens grunder); ingen inlämning. S41 får istället Case Contact
2021-11-28 08:30 är ny starttid för S61 och S71
Listat förberedelser för resterande seminarier
2021-11-30 Ändrade till Zoom-undervisning för 21-12-01 på grund av vädervarning
2021-12-06 Hela S62 hålls nu i samma sal, FL41
2021-12-07 S62 inställd
2021-12-09

Lade till Hemtentans inlämning i schemat

Strök kravet på genomförda seminarieförberedelser för överbetyg i kursen