MVE235 Matematisk orientering H21

Program för my-dagen:

Program.

Filer från my-dagen.

Jonathan Ahlstedt Gyllbrandt, Zenseact.

Adam Andersson, Saab.

Erik Bülow, Västra Götalandsregionen.

Emily Curry, Boeing.

Morgan Görtz, FCC.

Christian Johansson, MV.

Kevin Persson, Astra Zeneca.

Edvin Åblad, FCC.

Aktuella meddelanden

Publiceras som anslag.

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Filer från matematikföreläsningar

Filer från LaTeX-föreläsning

All information finns på denna sida: https://chalmers.instructure.com/courses/16178/pages/latex-videor

 

Filer/underlag/material från fackspråk och kommunikation

2021-12-09: Presentationsbilder från skrivseminarium.

2021-12-01: Information inför skrivseminarium (9/12). (OBS: se också "Återkopplingsunderlag" publicerat nedan 2021-11-03).

2021-11-16: På förfrågan från några studenter delar vi här några exempel på texter som omfattar syntes. Text 1 och Text 2 är (delar av) inlämningar i den här kursen (från 2016). Text 3 är en komplett text om ungas politiska engagemang. Förhoppningsvis tydliggör de här exemplen principen ("definitionen" om ni så vill) som vi talade om i samband med övningen i förra veckan: syntes = information som sammanförts från flera olika källor och kommuniceras som en sammanhängande helhet utifrån ett givet syfte.

2021-11-10: Lektionsunderlag/bilder från dagens storgruppsövning.

2021-11-03: Länk till radioprogrammet ”Can Maths Combat Terrorism” (BBC): https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p02f757c (Lyssna på det här och skriv en kort/ca 200 ord sammanfattning inför övningen den 10/11.

2021-11-03: Här hittar ni de tre minilektionerna som jag hänvisade till i samband med lektionen: (i) om visualisering; (ii) om integrering av matematik; och (iii) om språkriktighet. (OBS: Canvas fildelning har problem – materialet blir tillgängligt så snart som möjligt)

2021-11-03: Om sammanfattning (råd och tips, från lektionsanteckningar).

2021-11-03: Återkopplingsunderlag att användas i samband med textseminarium, men det kan lika gärna användas som ett slags checklista för er när ni skriver. 

2021-11-03: Sammanställning av utryck för textbindning hittar ni HÄR.

2021-11-03: HÄR hittar ni lektionsbilderna från (online)lektionen den 3 november.

2021-11-01: HÄR hittar ni översiktlig information (bl a formaliakrav) med avseende på skrivuppgiften. 

2021-11-01: HÄR hittar ni bilderna från morgonens introduktion till det integrerade kommunikationsinslaget. Ta er tid att titta på det fem minuter långa videoklippet med Ravi Vakil (länkat i de inledande bilderna) - ett högst tänkvärt budskap till er!

2021-10-27: Kursledningen har beslutat om ett kommunikationsinslag i kursen; inslaget är direkt kopplat till gästföreläsningarna på My-dagen och föreläsningsserien under läsperiod 2. Ni ska skriva en text som utgör en syntes (sammanställning med ETT syfte) av fyra föreläsningar (My-dagen och/eller löpande under läsperiod 2, dock max EN föreläsning från My-dagen). Texten ska vara sammanhängande med en tydlig central idé vars syfte ANTINGEN är (i) att redogöra för hur matematikämnet utvecklats, påverkar och interagerar med andra vetenskaper och samhället i stort, ELLER (ii) att redogöra för några av matematikens centrala idéer och dessas koppling till tillämpningen av matematik i samhälle och/eller industri. Mer information om kommunikationsinslaget ges kl 08:30-08:55 på My-dagen och i samband med den första fackspråkslektionen (3 november).   

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Dag Avsnitt Innehåll
1/11

My-dagen: Program.

3/11 Fackspråkslektion med Hans Malmström: Om matematiskt klarspråk i allmänhet och skrivuppgiften i synnerhet. 
4/11

Johan Jonasson: Markovkedjor och kortblandningar.

Slides.

10/11

Fackspråksföreläsning av Hans Malmström:  Hur var det nu med syntesen? Övningsseminarium: skriva sammanfattning.

11/11

Johan Jonasson: Om urvalsaxiomet och dess konsekvenser.

Slides.

17/11

Julie Rowlett: Mathematicization.

Slides.

18/11

LaTeX-föreläsning av Damiano Ognissanti

24/11

Johan Jonasson: Heltalsaritmetik del 1.

Slides.

25/11

Johan Jonasson: Heltalsaritmetik del 2.

Slides.

1/12

Johan Wästlund: Giorgio Parisis fysik och matematik.

2/12

Ann-Brith Strömberg: Hur bra kan det bli? - matematisk optimering.

Slides.

7/12

Stefan Lemurell: Googles sökalgoritm - Linjär algebra värd en förmögenhet. 

Slides.

8/12

Håkan Samuelsson: Om lösningar till linjära homogena differentialekvationer.

9/12

Skrivseminarium. Ta med skiss på minst en halv sammanfattning.

13/12

Frivillig texthandledning med fackspråk (se Time Edit)

14/12

Martin Hallnäs: Matematiska knutar.

Slides.

 

Tillbaka till toppen

 

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum