Kursöversikt

På denna sida finns programmen för kurserna: föreläsningar, räkneövningar och laboration. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit

Läsveckor 1-4: anteckningar och inspelningar.

Läsveckor 5-7: Föreläsningar äger rum i lärosalen Omega. För dig som inte kommer till campus finns det ett Zoom-möte: https://chalmers.zoom.us/j/61508189547

(Password: 045151)

Videos samt slides för faktorförsök finns här.

Videos samt slides för statistisk kvalitetsstyrning finns här.

Dag Avsnitt Innehåll
1/11 (FL1&2) MatStat: Kap. 1, 2.1, 2.4 Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära, beroende och oberoende händelse, betingad sannolikhet, Bayes sats
4/11 (FL3&4) MatStat: Kap. 2.2, 2.3, 2.5

Kombinatorik, binomialkoefficienter, ockupationsproblem, samband mellan (o)beroende händelser och ordning

10/11 (FL5) MatStat: Kap. 3.1, 3.2 Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. 
11/11 (FL6&7) MatStat: Kap. 3.3, 3.4 Likformig, hypergeometrisk, binomial och Poissonfördelning. Några speciella approximationer.
12/11 (FL8) MatStat: Kap 4.0 Kontinuerliga stokastiska variabler. 
15/11 (FL9&10) MatStat: Kap 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler. Rektangel, exponential och Weibullfördelningen. Normalfördelningen. 
18/11 (FL11&12) MatStat: Kap 5-6

Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer. 

22/11 (FL13&14) MatStat: Kap 8, 9.1-9.3, 9.8 Punktskattning av my och sigma. Konfidensintervall för väntevärdet, t-fördelningen. Konfidensintervall för varians
25/11 (FL15) Repetition
Faktorförsök
29/11 FF: Kap 1-2 Faktorförsök, Reducerade faktorförsök
2/12 FF: Kap 2-3 Reducerade faktorförsök, genomgång av lab. 

Statistisk kvalitetsstyrning

6/12  SK: Kap 1 (ej 1.1.4) Acceptanskontroll.

9/12

 

SK: Kap 2-3 Styrande kontroll och duglighet 

13/12

 

SK: Kap 2-3 Styrande kontroll och duglighet.

 

 

 

17/12

 

SK/Repetition

 

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Kapitel Uppgifter
MatStat: 1 (FL1) 1.2, 1.5, 1.7, 1.9
MatStat: 2

(FL1) 2.4, 2.7, 2.8 

(FL2) 2.23, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.40, 2.46, 2.48, 2.50

(FL3) 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15

(FL4) 2.18, 2.19, 2.37, 2.51, 2.56

MatStat: 3

(FL5) 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11ad

(FL6) 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.30, 3.34

(FL7) 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31b, 3.32 

MatStat: 4

(FL8) 4.1, 4.2ab, 4.5abcd

(FL9) 4.3, 4.4, 4.19, 4.23, 4.29

(FL10) 4.7acdfh, 4.8acdfi, 4.9, 4.10, 4.13, 4.15, 4.16, 4.21, 4.25, 4.28

MatStat: 5 (FL11) 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 5.15 
MatStat: 6 (FL12) 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.18
MatStat: 8-9

(FL13) 8.2, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2

(FL14) 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39

FF 1, 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

 SK: 2 

2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.20, 2.22
 SK: 3-4 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 (ej c), 3.9, 3.13, 4.2, 4.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 3.4, 3.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit)

 

 

Tillbaka till toppen

Helikopterlaboration

Det ingår en obligatorisk laboration. Information om denna hittar ni här.

 

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Ingen dugga i denna kurs

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum