Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

All undervisning i den här kursen sker på Campus. Detta kan komma att ändras med kort varsel. Jag följer de direktiv jag får från Chalmers ledning.

Duggorna som gick 2021 är rättade. Om du redovisat alla laborationer och klarat den duggan har du fått ett mail från Ladok om detta. Om du inte klarat den duggan har du fått ett meddelande i Canvas om detta. Hör av dig (mail till blom@chalmers.se) om något blivit fel

 

Nästa tillfälle för dugga är nästa gång kusen går

Duggan består av 3 uppgifter. Den första uppgiften är en första ordningens linjär differentialekvation. Den andra uppgiften är en andra ordningens inhomogen differentialekvation med konstanta koefficienter. Den tredje uppgiften är en rotationsarea (mantelarea). Uppgifterna är poängsatta 2/3/1, (dvs. första uppgiften ger 2 poäng, andra 3 poäng och 3:e 1 poäng). Man behöver få totalt 3 poäng för att klara duggan. Det finns en övningsdugga utlagd längre ner på kurshemsidan. Titta gärna på den.

 

  • Har du varit i kontakt med FUNKA gällande examination på Chalmers och vill använda dig av ditt NAIS intyg tar du med dig det och visar upp det i samband med duggan.
  • Planen är att ge duggan på plats på Chalmers . Stanna hemma om du är sjuk. Nästa möjlighet att göra duggan är i samband med att kursen går nästa gång (lp 2 i höst).
  • Duggorna 8/4 2022 är rättade. Om du klarat duggan finns ditt resultat i ladok. Om du inte klarat duggan har du fått ett mail av mig.

 

 

Program

Föreläsningar är på Måndagar kl 10-12 varje vecka. Läs- och övningshänvisningar till Stewart i schemat nedan avser 8:e upplagan av boken. Om du har en annan version av boken och inte reder ut vilka kapitel i boken hänvisningarna gäller kontakta kursansvarig (Katarina Blom).

Schemat med föreläsningar och labtillfällen finns även i TimeEdit.

Läsvecka Innehåll

1

Föreläsning (må 1/11 kl 10-12) HA1

Fler tillämpningar av integraler (Stewart kapitel 8.1-8.2). Sammanfattning av föreläsningen finns här.

Följande övningar i Stewart är rekommenderade att räkna med penna och papper:
8.1: 9, 11, 13, 33, 35, 43
8.2: 1, 7, 9, 27
Övningshjälp för den som vill.

Kursen kräver att vi även räknar med penna och papper utanför schemalagd tid. Se till att arbeta med de rekommenderade övningsuppgifterna. (Det är viktigt att inte bara titta på lösningar, försök istället räkna själv).

Vi påminner  om att man kan få extrahjälp i matematik via Mattesupporten.

Laboration
Första laborationen i denna läsperiod och den behandlar kurvlängd samt rotationskroppars volym och mantelarea. Redovisa uppgifterna i laborationen vid något av de handledda laborationspassen denna vecka (se laborationsschema nedan).

Laboration 1: Tillämpningar av integraler. Funktionen rotationsyta

Matlabmaterial (videoklippen) för kursen mve595 finns här

2

Föreläsning (må 8/11 kl 10-12) HA1

Introduktion till differentialekvationer (Stewart kapitel 9.1-9.2).
Sammanfattning av föreläsningen finns här.
Matlabskriptet från föreläsningen finns här

Laboration
Denna vecka skall vi lära oss mer om grunderna i Matlab. Följande veckor skall vi  använda dessa nya kunskaper för att se mer på beräkningsmetoder.
(Vi skall använda Matlab genom hela kursen och vi påminner oss om hur vi kan arbeta effektivare genom att använda cell-läge i editorn samt använda hjälptextsystemet som tillhör Matlab.)

Inför denna veckas laborationen är det lämpligt att repetera laboration 2 från förra läsperioden, speciellt avsnitt 5 och 6.

Laboration 2: Kontrollstrukturer i Matlab.

Kursen kräver en del arbete utanför schemalagd tid. Se till att vara förberedda inför det fortsatta arbetet med laborationerna genom att läsa laborationstexterna i förväg. Det är viktigt att man förstår innehållet i varje laboration, vi skall bygga vidare på dem senare.

Inför nästa vecka repetera laboration 3 och laboration 4 från förra läsperioden.

 

3

Föreläsning (må 15/11 kl 10-12) HA1

Separabla differentialekvationer (Stewart kapitel 9.3, utom ''Orthogonal Trajectories'' sid 603).

Föreläsningsanteckningar.


Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.3: 1, 5, 11, 13, 15, 37, 39, 43, 45, 47
Övningshjälp för den som vill.

Laboration
Nu är det åter dags att se på beräkningsmetoder. Vi skall bygga vidare på laboration 3 och 4 från förra läsperioden.

Laboration 3: Mer om beräkningsmetoder. Programskalen min_newton.m och min_integral.m

4

Föreläsning (må 22/11 kl 10-12) HA1
Föreläsningsanteckningar

Linjära differentialekvationer (Stewart kapitel 9.5).


Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.5: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, (27,) 33, 35, 37

Övningshjälp för den som vill.


Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för differentialekvationer.

Laboration 4: Differentialekvationer. Funktionen riktningsfaelt och programskalet min_ode.m

5

Föreläsning (må 29/11 kl 10-12) HA1
Linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.1).
Föreläsningsanteckningar

Vissa versioner av läroboken saknar kapitel 17: Här finns en kopia av kap 17.

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.1: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27

Övningshjälp för den som vill.

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för system av differentialekvationer.

Laboration 5: System av differentialekvationer

6

Föreläsning (må 6/12 kl 10-12) HA1

Fortsättning av linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.2). Sammanfattning av föreläsningen.
Duggan som avslutar veckan diskuteras. Här finns en övningsdugga.


Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.2: 1, 3, 5, 7, 9.
Övningarna med svar (för den som vill)

Laboration

Laborationstillfällena på torsdag och fredag ersätts med obligatorisk dugga (penna och papper). Duggan täcker de kapitel ur Stewart som har behandlats under föreläsningarna (Stewart 8.1-8.2, 9.1-9.3, 9.5, 17.1-17.2).

Laborationstillfällena på tisdag och onsdag används till restredovisningar för de grupper som inte hunnit klart.

7

Föreläsning (må 13/12 kl 10-12), utgår

Laboration
Ägnas åt restredovisningar av laborationer. Sista chansen detta läsår.

 

Laborationsscheman

  • Laborationerna genomföres och redovisas gruppvis (ca. 2 personer i varje grupp).  På laborationstillfällena kan gruppen ställa frågor och få hjälp med laborationen, gruppen redovisar också laborationen vid något av tillfällena under kursen.
  • Du anmäler dig själv till en grupp (1-52) på BOM-kursens kurshemsida. Om du inte går BOM-kursen och inte vet vilken grupp du tillhör kontakta mig (kursansvarig, Katarina Blom) så reder vi ut vilken grupp du tillhör.
  • Redovisa laboration 1 första läsveckan, laboration 2 andra läsveckan osv. Försök att inte hamna efter. I slutet av kursen (lv 6 och 7) finns det extrapass där du kan redovisa eller få hjälp om du hamnat efter.

Laborationsschema läsvecka 1-5 och 7. I läsvecka 7 kan du välja att gå på vilket labpass som helst (oavsett vilken grupp du tillhör)

Grupp Tid Sal
1-7

Onsdagar kl 15:15-17:00

D209
D309
8-13

Fredagar kl 10:00-11:45

D209
D309
14-20

Tisdagar kl 13:15-15:00

D209
D309
21-26

Torsdagar kl 08:00-09:45

D209
D309
27-33

Tisdagar kl 15:15-17:00

D209
D309
34-39

Torsdagar kl 10:00-11:45

D209
D309
40-46

Onsdagar kl 13:15-15:00

D209
D309
47-52

Fredagar kl 08:00-09:45

D209
D309

 

Laborationsschema  läsvecka 6. Torsdags och fredags passen i läsvecka 6 är avsatta för obligatorisk dugga.

Grupp Tid och aktivitet Sal
1-7
8-13

Onsdag kl 15:15-17:00, laboration restredovisning

D209
D309
1-7
8-13

Fredag 10/12 kl 10:15-11:15, Dugga

D209
D309

14-20 21-26

Tisdag kl 13:15-15:00, laboration restredovisning

D209
D309

14-20 21-26

Torsdag 9/12 kl 09:00-10:00, Dugga

D209
D309
27-33 34-39

Tisdag kl 15:15-17:00, laboration restredovisning

D209
D309
27-33
34-39

Torsdag 9/12 kl 10:15-11:15, Dugga

D209
D309
40-46 47-52

Onsdag kl 13:15-15:00, laboration restredovisning

D209
D309
40-46 47-52

Fredag 10/12 kl 09:00-10:00, Dugga

D209
D309

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum