Course syllabus

Kurs – TEK545 Operations management

Läsår: 2021/2022, lp3, åk 2, I-programmet

Examinator

Torbjörn Jacobsson, universitetslektor, avdelningen för Supply and Operations Management, Tel: 031-7725233, e-mail: torjac@chalmers.se

Tentamen: 16 Mar 2022 fm J, 08 Jun 2022 em J, 26 Aug 2022 em J

Syfte och innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om utformning, ledning och förbättring av produktionssystem med tillämpning inom industrin och tjänstesektorn. Kursen ger en grundläggande förståelse för de strategiska effekterna av design, management och förbättring av produkter och produktionssystem för produktion av varor och tjänster. Inom kursens ram behandlas centrala aspekter avseende drift, utveckling och ledning av produktionsfunktionen samt dess interaktion med närliggande funktioner. Kursen behandlar också teori kring grundläggande förutsättningar för produktionssystem där gruppbaserade system ingår samt olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer. Kursen ger dessutom viss träning i att analysera verksamheter och applicera modeller och verktyg på praktiska problem som företag och offentlig verksamhet möter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall:

 • Beskriva utvecklingen av industriell verksamhet från början av 1900-talet till idag
 • Ha ett systemsynsätt med kritiskt förhållningssätt genom att analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett sociotekniskt perspektiv vilket inkluderar effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation och social hållbar utveckling
 • Kunna förklara strategiska effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut
 • Kunna diskutera lean production och redogöra för hur företag och offentlig verksamhet kan använda dess principer för ökad konkurrenskraft och högre effektivitet
 • Förstå och kunna beskriva ledarskapets betydelse

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

Inspelning och fotografering i sal

All form av inspelning i ”lärosal” är förbjuden om inte föreläsaren godkänner det (Enligt ordningsföreskrifter för undervisning, AJK beslut tillsammans med studentkåren, se https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/styrdokument/Sidor/Ordningsforeskrifter_undervisning.aspx ).

 

Litteratur

 • Bok: Slack, N., Brandon-Jones, A. & Johnston R. (2019), Operations Management (Ninth Edition), Pearson Education. Finns på Store, Cremona.
 • Bok: Eriksson, H. (2019), Sveriges bästa verksamheter, Förlag Förbättringsakademin, Göteborg. Köps på Cremona.

Kurslitteratur som finns på kurshemsidan i Canvas: 

 • Almström, P. (2014), Arbetsmätning, Chalmers tekniska högskola
 • Arbete – Människa – Teknik, Arbetsskyddsnämnden, s. 201-207
 • Forslund, M. (2013), Organisering och ledning, s. 276-290
 • Internetstiftelsens verksamhetsbeskrivning (2018). (Övning: Kvalitets- och verksamhetsutveckling)
 • Lindér, J. (2015), Motivation och arbetsutformning
 • Lindér, J. (2015), Team som organisationsform
 • Lindér, J. (2015), Scientific Management, den svenska modellen och Lean Production - En kritisk granskning
 • Rubenowitz, R. (2004), Organisationspsykologi och ledarskap, s. 97-107 (Den psykosociala arbetsmiljön).
 • Robbins, S., Coulter, M. (2009) Management, s. 398-402.

E-book/Journal via Chalmers bibliotek:

 • Liker och Meier, D. (2006), The Toyota Way fieldbook: a practical guide for implementing Toyota´s 4Ps, McGrewHill. s. 6-14
 • Bellgran, M och Safsten, K., (2010), Production development: design and operation of production systems, London ; New York : Springer.

 

Ytterligare litteratur kan tillkomma under kursens gång.

 

 

 

Föreläsningar

Nedan presenteras schema över kursens föreläsningar, övningsmoment och litteratur.

Föreläsningar: ”Direct” – Directing the operations

Datum

Tid

Sal

Innehåll

Litteratur

Lärare

Mån 17/1

16-17

Zoom

Introduktion av kursen

OH, kurs-pm

TJ

Ons 19/1

15-17

Zoom

Introduktion av ämnet operations management och arbetsorganisation

Slack kap 1

Slack kap 6 sid 196-198, 200

Slack kap 9 sid 206-208

TJ

Fre 21/1

13-15

Zoom

Operations performance och Operations strategy

Slack kap 1-3, 5

TJ

Mån 24/1

10-12

Zoom

Managing product and service innovation - Gränssnittet mellan produktutveckling och produktion

Slack kap 4

 

LL/TJ

 

Föreläsningar: ”Design” - Designing the operation

Datum

Tid

Sal

Innehåll

Litteratur

Lärare

Ons 26/1

15-16

Zoom

Process design

Slack kap 6

 

TJ

Ons 26/1

16-17

Zoom

The layout and look of facilities

Slack kap 7

 

TJ

Tors 27/1

15-16

Zoom

Process technology

Slack kap 8

PA

Fre 28/1

13-15

Zoom

Arbetsplatsutformning och ergonomi

Slack kap 9

Almström, P. (2014)

PA

Mån 31/1

08-12

HA1/SB-L200/

Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom. (kl 08-12)

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas (kl 10-12)

 

NG/EL/TJ/PA

Ons 2/2

15-16

Zoom

Arbetsutformning och motivation

Slack kap 9

Lindér, J. (2015), Motivation och arbetsutformning

Rubenowitz, R. (2004)

TJ

Ons 2/2

16-17

Zoom

Teambaserad organisation

 

Lindér, J. (2015), Team som organisationsform

 

TJ

Tors 3/2

08-10

HA1/ML14

Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom. (kl 08-10)

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas (kl 08-10)

 

NG/EL/TJ/PA

Fre 4/2

10-12

HA1/SB-L400/

Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas

 

NG/EL/TJ/PA

Fre 4/2

13-17

HA1/ML14/

Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas

 

NG/EL/TJ/PA

Mån 7/2

10-12

Zoom

Handledning i storgrupp

 

TJ/NG/EL

 

Föreläsningar: ”Deliver” – The delivery of services and products

Datum

Tid

Sal

Innehåll

Litteratur

Lärare

Tors 10/2

15-17

Zoom

Planning and control

Slack kap 10

PA

Fre 11/2

10-12

Zoom

Capacity management

Slack kap 11, 16

PA

Fre 11/2

15-17

HA1/ ML14/Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas

 

NG/EL/TJ/PA

Mån 14/2

10-12

Zoom

Lean production och Scientific management

Liker och Meier (E-book), s. 6-14.

Slack kap 15, 17

Arbete, Människa, Teknik, s. 201-207

Bellgran, M och Safsten, K., (2010), kap 1

TJ

Ons 16/2

15-17

Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

 

 

NG/EL/TJ

 

Föreläsningar: ”Development” – All operations need to improve and develop

Datum

Tid

Sal

Innehåll

Litteratur

Lärare

Tors 17/2

08-10

Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

 

NG/EL/TJ

Fre 18/2

10-11

Zoom

Human relations och den socio-tekniska skolan

Arbete Människa Teknik, s. 201-207

Lindér, Jan. (2015), Scientific Management, den svenska modellen och Lean Production

Bellgran, M och Safsten, K., (2010), kap 1

TJ

Fre 18/2

11-12

Zoom

Kritisk värdering av Lean Production, Scientific management och den svenska modellen

 

Lindér, Jan. (2015), Scientific Management, den svenska modellen och Lean Production - En kritisk granskning

Liker och Meier (E-book), s. 6-14.

TJ

Mån 21/2

10-12

HA1

TEK545: Kvalitets- och verksamhetsutveckling 

Bok: Eriksson, H. (2020),

Slack kap 17

HE/TJ

Ons 23/2

15-17

HA1

TEK545: Övning Kvalitets- och verksamhetsutveckling, grupp 1-12

Eriksson, H. (2020), Internetstiftelsens verksamhetsbeskrivning (2018).

HE/TJ

Tors 24/2

08-10

HA1/ MA/Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas

 

NG/EL/TJ/PA

Fre 25/2

10-12

HA1

TEK545: Övning Kvalitets- och verksamhetsutveckling, grupp 13-25

Eriksson, H. (2020), Internetstiftelsens verksamhetsbeskrivning (2018).

HE/TJ

Mån 28/2

10-12

HA1/MA/ Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas

 

NG/EL/TJ/PA

Ons 2/3

15-17

HA1/ ML14/Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas

 

NG/EL/TJ/PA

Tors 3/3

08-10

HA1/ MA/Zoom

Grupparbete – inlämningsuppgift.

Alt 1. Möjlighet till att boka handledning/frågestund via Zoom.

Alt 2. Möjlighet till att boka handledning/frågestund i sal, bokningen sker via kalandern i Canvas

 

NG/EL/TJ/PA

Fre 4/3

10-12

HA1

Gästföreläsning Volvo Buss

 

TH

Mån 7/3

10-12

HA1

TEK545: Ledarskap

Forslund, M. (2013)

Robbins, S., Coulter, M. (2009) Management

IS/TJ

Ons 9/3

15-17

Zoom

Genomgång av inlämningsuppgiften

 

NG/EL/TJ

Fre 11/3

11-12

Zoom

Kursavslut, frågestund

Möjlighet att ställa frågor inför examinationen.

 

TJ/PA

 

TJ = Torbjörn Jacobsson

PA = Peter Almström

HE = Henrik Eriksson

IS = Ingrid Svensson

LL = Ludvig Lindlöf

NG = Niklas Gustafsson

EL = Emil Lindbom

TH = Tobias Holmqvist

Course summary:

Date Details Due