TMV206 Linjär algebra

Lösningsförslag till tentan 220318: Lösningar

Välkommen till TMV206 våren 2022! 

På denna sida finns bl.a. info om föreläsningar, gruppövningar, datorlaborationer och räkneövningar. Övrig information såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur, examination och gamla tentor finns i ett separat kurs-PM.

Zoom-länk till föreläsningarna: https://chalmers.zoom.us/j/67440338804. Du måste vara inloggad på Canvas för att bli insläppt. Observera att detta bara är ett alternativ. Föreläsningen sker fortfarande på plats på Campus.
Föreläsningarna hittar du under "Filer". Observera att jag inte redigerar videon över huvud taget.

Schema
Kursens schema finns i TimeEdit. Lokaler och tider hittar du där.

Föreläsningsplan
En planering av föreläsningarna finns nedan. Justeringar kan komma att ske allteftersom.
Läsanvisningarna nedan är till boken Linjär Algebra från en geometrisk utgångspunkt av Stefan Lemurell.
Det finns ingen möjlighet att täcka allt på föreläsningarna, så det är viktigt att komplettera dessa med läsning i kursboken. Föreläsningsanteckningar kommer inte att delas ut eller läggas upp, så det är att rekommendera att ni närvarar vid föreläsningarna.

 

Läsvecka 1
Tid & Lokal Läsanvisningar

måndag 17/1
08:00-09:45
HC2

1.1-1.2

Föreläsning 1:
Introduktion.
Geometriska vektorer.

tisdag 18/1
08:00-11:45
E-Studion 
 Grupper 1-15

Datorlaboration:
Introduktion till MATLAB.
Introduktion till Möbius.

onsdag 19/1
08:00-11:45
E-D3582
Grupper 16-30

Datorlaboration:
Introduktion till MATLAB.
Introduktion till Möbius.

torsdag 20/1
08:00-09:45
HC2
1.3-1.4

Föreläsning 2:
Skalärprodukt och vektorprodukt.

Läsvecka 2
Tid & Lokal Läsanvisningar
måndag 24/1
08:00-09:45
HC2
1.4-1.6

Föreläsning 3:
Vektorprodukt.
Koordinatsystem.

måndag 24/1
10:00-11:45

Räkneövning

torsdag 27/1
08:00-09:45
HC2
1.6

Föreläsning 4:
Linjer och plan.

Läsvecka 3
Tid & Lokal Läsanvisningar
måndag 31/1
08:00-09:45
HC2
2.1-2.2

Föreläsning 5:
Matrisoperationer.
Determinanter.

måndag 31/1
10:00-11:45
 

Räkneövning

onsdag 2/2
08:00-11:45
Grupper 1-15

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 1: Vektoralgebra i planet och rummet

torsdag 3/2
08:00-09:45
HC2

2.2-2.3
3.1-3.3

Föreläsning 6:
Determinanter och matrisinverser.
Linjära avbildningar 1.
fredag 4/2
08:00-11:45
Grupper 16-30

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 1: Vektoralgebra i planet och rummet

Läsvecka 4
Tid & Lokal Läsanvisningar
måndag 7/2
08:00-09:45
HC2
3.4-3.7

Föreläsning 7:
Linjära avbildningar 2.

måndag 7/2
10:00-11:45
 

Räkneövning

onsdag 9/2
08:00-11:45
Grupper 1-15

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 2: Iteration och fraktaler

torsdag 10/2
08:00-09:45
HC2
4.1-4.2 Föreläsning 8:
Rummet R^n
fredag 11/2
08:00-11:45
Grupper 16-30

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 2: Iteration och fraktaler

Läsvecka 5
Tid & Lokal Läsanvisningar
måndag 14/2
08:00-09:45
HC2
4.2-4.3, 5.1-5.2

Föreläsning 9:
Matriser av godtycklig storlek.
Linjära ekvationssystem.

måndag 14/2
10:00-11:45
 

Räkneövning

onsdag 16/2
08:00-11:45
Grupper 1-15

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 3: Icke-linjära avbildningar

torsdag 17/2
08:00-09:45
HC2
5.3-5.6 Föreläsning 10:
Linjära ekvationssystem II.
fredag 18/2
08:00-11:45
Grupper 16-30

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 3: Icke-linjära avbildningar

Läsvecka 6
Tid & Lokal Läsanvisningar
måndag 21/2
08:00-09:45
HC2
5.5-5.6
6.1-6.3

Föreläsning 11:
Linjära ekvationssystem.
Determinanter

måndag 21/2
10:00-11:45
 

Räkneövning

onsdag 23/2
08:00-11:45
Grupper 1-15

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 4: Linjära ekvationssystem

torsdag 24/2
08:00-09:45
HC2
6.2-6.3
7.1

Föreläsning 12:
Determinanter
Baser

fredag 25/2
08:00-11:45
Grupper 16-30

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 4: Linjära ekvationssystem

   
 fredag 25/2  

SISTA DAG FÖR TENTAMENSANMÄLAN!
Hur man anmäler sig.

 
Läsvecka 7
Tid & Lokal Läsanvisningar
måndag 28/2
08:00-09:45
HC2
7.2-7.4

Föreläsning 13:
Basbyten, ON-matriser.

måndag 28/2
10:00-11:45
 

Räkneövning

onsdag 2/3
08:00-11:45
Grupper 1-15

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 5: Egenvärden och egenvektorer

torsdag 3/3
08:00-09:45
HC2
7.3-7.4
8.1-8.4
Föreläsning 14:
Linjära avbildningar och basbyten
Egenvärden och egenvektorer.
fredag 4/3
08:00-11:45
Grupper 16-30

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 5: Egenvärden och egenvektorer

 
Läsvecka 8
Tid & Lokal Läsanvisningar
måndag 7/3
08:00-09:45
HC2
9.1-9.4

Föreläsning 15:
Grafer och grannmatriser

måndag 7/3
10:00-11:45
 

Räkneövning

onsdag 9/3
08:00-11:45
Grupper 1-15

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 6: Grafer och grannmatriser

torsdag 10/3
08:00-09:45
HC2
Föreläsning 16:
Repetition. Räkning av gammal tenta.
fredag 11/3
08:00-11:45
Grupper 16-30

Gruppövning + Datorlaboration:
Övningsblad 6: Grafer och grannmatriser

 

fredag 18/3
14:00-18:00

Tentamen
Tentan skrivs i HA1, HA2, HA3 och HA4

torsdag 9/6
14:00-18:00

Omtentamen 1
Anmälningstider

måndag 22/8
14:00-18:00

Omtentamen 2

 

Räkneövningar - uppgifter som demonstreras

Läsvecka 2:
Kapitel 1: 2, 3, 4, 33, 37
Läsvecka 3: Kapitel 1: 7, 8, 18, 26, 27
Läsvecka 4: Kapitel 1: 44; Kapitel 2: 5, 8(a), 10; Kapitel 3: 2
Läsvecka 5: Kapitel 3: 7, 10, 14, 26, 27
Läsvecka 6: Kapitel 4: 3, 11; Kapitel 5: 4, 6, 10
Läsvecka 7: Kapitel 5: 11; Kapitel 6: 2; Kapitel 7: 5, 6, 8
Läsvecka 8: Räkneövning 1: Kapitel 7: 10; Kapitel 8: 5 ,6, 9
Räkneövning 2: Kapitel 8: 11, 27; Kapitel 9: 1, 2


Räkneövningar - rekommenderade uppgifter
De rekommenderade räkneuppgifterna i listan nedan är uppdelade i Basuppgifter som alla bör göra samtliga av och Blandade övningar som du gör i mån av tid och ambition

Läsvecka Rekommenderade uppgifter
2

Basuppgifter: Kapitel 1: 1, 2, 3, 4, 5

Blandat: Kapitel 1: 31, 32, 33, 37

3

Basuppgifter: Kapitel 1: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 

Blandat: Kapitel 1: 14, 23, 39, 42        

4

Basuppgifter: Kapitel 2: 1, 2, 3, 4, 5, 7    

Blandat: Kapitel 1: 28, 44, 45, 46;   Kapitel 2: 8, 9c, 10, 12, 13, 14

5

Basuppgifter: Kapitel 3: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14;   Kapitel 4: 1, 2, 3

Blandat: Kapitel 3: 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27;    Kapitel 4: 5, 6, 9, 11

6

Basuppgifter: Kapitel 5: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10c, 11a, 13;   Kapitel 6: 2a, 3

Blandat: Kapitel 5: 1, 15, 16;   Kapitel 6: 1, 4, 6

7

Basuppgifter: Kapitel 7: 1, 2, 4, 5, 6;   Kapitel 8: 1, 2, 3

Blandat: Kapitel 7: 3, 7, 8, 10, 11, 12;   Kapitel 8: 11

8

Basuppgifter: Kapitel 8: 4, 6, 7, 9;   Kapitel 9: 1, 2, 3

Blandat: Kapitel 8: 8, 12, 13, 14, 16;   Kapitel 9: 4, 6


Gruppövningar och datorlaborationer med MATLAB

Under kursen kommer vi att genomföra gruppövningar och datorlaborationer i MATLAB. Mer info om dess på en separat sida.


Duggor

Det finns totalt fyra duggor som är frivilliga men som rekommenderas varmt för att vara i fas i kursen och testa att man förstår materialet. Om man gör minst två av dem så får man dessutom bonuspoäng till tentan. Detaljerad information om dessa finns på en separat sida.

 

Gruppindelning

Studenterna skall delas in i grupper med 4-5 personer. Ni väljer själva grupper under Länken "Personer" och sedan trycker ni på fliken "Grupper". Välj först och främst mellan grupperna 1-30. Preliminärt är schemat för grupperna som följer:

Läsvecka 1:

Grupp 1-15: Tisdag förmiddag
Grupp 16-30: Onsdag förmiddag

Läsvecka 3-8:

Grupp 1-15: Onsdag förmiddag
Grupp 16-30: Fredag förmiddag

För räkneövningarna gäller:

Grupp 1-9: ML13
Grupp 10-18: ML15
Grupp 19-30: ML16

Skulle det bli väldigt ojämnt antal på tillfällena kan jag tvingas flytta några grupper till det andra tillfället. Generellt gäller: vill du helst ha gruppövning+labb fredag förmiddag från lv3 och framåt ska du välja ett högt gruppnummer (och vice versa).

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum