Course syllabus

Kurs-PM

ACE070 ACE070 Akustik lp3 VT21 (2,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Wolfgang Kropp, teknisk akustik, 031-7722204

wolfgang.kropp@chalmers.se

Planeringen av undervisning följer in inte helt den planeringen som finns i time edit. Det är  scheman nedan som gäller!  På grund av Covid19 så kommer kursen ges   på distans på distans.

https://chalmers.zoom.us/j/68966853081
    Password: ett2tre

Vi också genomför ett studiebesök hos  oss. Studiebesöket  görs i små grupper (se extra information)

 

Kursens syfte

Kursen handlar om ljud i och mellan rum och är en förberedelse för kandidatarbetet som görs i samarbete med studenter från masterprogrammet Sound & Vibration.  

 

Schema

19/1 08:00-10:00 Grunder: Ljud som vågor
10:00-12:00 Örat, hörande, lyssning
21/1 08:00-09:45 Ljudkällor: röst och tal, instrument, teknik
10:00-11:45 Rummets akustik: geometriska, statistiska och fysikaliska betraktelsesätt. Diffust ljud, efterklang
24/1 08:00-09:45 Rummets akustik: geometriska, statistiska och fysikaliska betraktelsesätt. Sabines formel
10:00-11:45 Enkla beräkningar i rumsakustik
25/1 13:15-15:00 Enkla beräkningar i rumsakustik
15:15- Ljudvandring Chalmers ACE
26/1 08:00-09:45 Rummets akustik och hörandet. Akustisk planering
10:00-11:45 Ljudabsorbenter, diffusorer, skärmar
26/1 13:15-15:00 Ljudvandring Göteborg (i små grupper)
1/2 08:00-9:45 Ljudisolering
10:00-11:45 Ljudisolering

 

 

 

 

 

 

Kurslitteratur

Undervisningsmaterial består delvis av material som läggs up på kurssidan och den engelskspråkiga boken “Acoustics & Audio Technology” som finns att köpa på Cremona respektive att läsa online hos Chalmers bibliotek.

Concert Halls and Opera Houses - Music, Acoustics, and Architecture by Leo Beranek (tillgänglig online vid Chalmers)

 

 

Lärandemål

Rums- och byggnadsakustik - redogöra för och tillämpa: teorin bakom statistisk rumsakustik; luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea. - beräkna: ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor; åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid; ljudisolering mellan rum

 

Examination

Kursen examineras med en  hemtenta.

 

Course summary:

Date Details Due