Course syllabus

Kurs-PM

MCCX02  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap lp3 VT22 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap

För deltaljerad och fullständig information hänvisas till  den allmänna sidan om:

Föreskrift för kandidatarbete på Chalmers, genomförande och examination.

Kontaktuppgifter

Examinator: Per Lundgren, Elektronikmaterial och system (EMSL) ank. 1882,  per.lundgren@chalmers.se

Per Rudquist (EMSL). ank. 3389, per.rudqiuist@chalmers.se

Kursens syfte

I kandidatarbetet ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

 

Schema

Kurslitteratur

Kursens upplägg

Kandidatarbetet utförs i grupper om 3 - 6 studenter. Varje kandidatarbetsgrupp har en handledare (se respektive projekt) och en examinator (Per Lundgren). 

Course summary:

Date Details Due