LMA224 Matematisk överbryggningskurs

LMA224 Matematisk överbryggningskurs

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Dag Avsnitt Innehåll
Lv1

Laboration 1: Nollställen. Extrempunkter. Integraler. Differensapproximationer. Taylorutveckling.


Räkneövning 1.

Lv2 Laboration 2: Ordinära differentialekvationer (ODE).

(Stewart kapitel 9.1-9.3, 9.5 och 17.1-17.3. Kap17 saknas i upplaga 9.)

Räkneövning 2.
Lv3 Laboration 3: Linjära ekvationssystem - stora glesa system. Minsta-kvadratproblem.

(Linjära ekvationssystem: Lay kapitel 1 och 2, linjära rum i kapitel 4 samt ortogonalitet och minsta-kvadratproblem i kapitel 6.)

Räkneövning 3
Lv4 Laboration 4: Egenvärdesproblem för matriser och differentialekvationer.

(Egenvärdesproblem: Lay kapitel 5 och 7.)

Räkneövning 4

Lv6

Laboration 5: Icke-linjära ekvationssystem. Optimeringsproblem. Multipelintegraler.
Återblick laboration 2: Linjäriserad stabilitet.
Återblick laboration 3: Icke-linjära minsta-kvadratproblem.

Taylorutveckling i flera variabler

(Flervariabel: Stewart kapitel 14.1-14.4, 14.6-14.7 och 15.1-15.3. )

Räkneövning 5.
Lv7 Laboration 6: Partiella differentialekvationer (PDE).

Räkneövning 6.
Lv8

Repetition. Vi tittar på någon gammal tenta.

Alternativt kan du kika på Laboration 7 som handlar om symbolisk matematik med Matlab.
Detta moment kommer inte examineras på tentan, men är ett bra komplement till de numeriska metoderna i övriga laborationer.

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Dag Uppgifter

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Se under moduler.

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.
  5. Jönsson: MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, 3:e upplagan, Studentlitteratur.

Tillbaka till toppen

Duggor

Inga duggor.

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum