Kursöversikt

Gemensam kurshemsida för kurserna LMA201 och LMA522 Tillämpad matematisk statstik.

 

På denna sida finns programmet för kurserna: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kurserna LMA522 (maskin) och LMA201 (elektro) samläses de 5 första veckorna. De återstående två veckorna läser LMA201 Markovkedjor, medan LMA522 läser Statistisk kvalitetsstyrning.

Kursens schema finns i TimeEdit.

Läsvecka 5: Föreläsningar äger rum på plats och på Zoom: https://chalmers.zoom.us/j/62408555773 (522201)

Läsveckor 6-7 (LMA522): Föreläsningar äger rum på plats och på Zoom: https://chalmers.zoom.us/j/62408555773 (522201)

Här finns anteckningar och inspelningar.

Läsveckor 6-7 (LMA201): Föreläsningar äger rum på plats och på Zoom. För Zoomlänk, se anslag för LMA201 från 18e februari. Föreläsningsanteckningar från förra året används, och länkas till i schemat nedan (i pdf-format). Inspelade föreläsningsfilmer finns på länk i ett anslag för LMA201 från den 21e februari.

Länk till anteckningar och inspelningar för Faktorförsök finns i tabellen över föreläsningar nedan.

 

Preliminärt program (uppdateras):

Läsveckor 1-4, LMA522 och LMA201
FL1 MatStat: Kap 1, 2.1 Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära.
FL2 MatStat:  2.4 Beroende och oberoende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats
FL3 MatStat:  2.2 Kombinatorik, binomialkoefficienter
FL4 MatStat: 2.3, 2.5 Ockupationsproblem, samband mellan (o)beroende händelser och ordning
FL5 MatStat: 3.1-3.2 Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler.
FL6 MatStat: 3.3 Likformig, hypergeometrisk och binomialfördelning.
FL7 MatStat: 3.4 Poissonfördelning. Några speciella approximationer.
FL8 MatStat: Kap 4.0 Kontinuerliga stokastiska variabler. 
FL9 MatStat: 4.1, 4.2, 4.4.1

Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler. Rektangelfördelningen.

FL10 MatStat: 4.4.2-4.4.4 Exponential och Weibullfördelningen. Normalfördelningen. 
FL11 MatStat: Kap 5 Funktioner av stokastiska variabler.
FL12 MatStat: Kap 6 Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer.
FL13 MatStat: Kap 8, 9.1 Punktskattning av my och sigma. Konfidensintervall för väntevärdet (variansen är känt).
FL14 MatStat: 9.2-9.3, 9.10 (9.8 i den gamla boken) Konfidensintervall för väntevärdet (variansen är okänt), t-fördelningen. Konfidensintervall för varians.
FL15 Repetition (FL1-FL7)
FL16 Repetition (FL8-FL14)
Läsvecka 5: LMA201 och LMA522
14/2 FF: 1-2.2 Fullständiga faktorförsök 
18/2 FF: 3 Reducerade Faktorförsök, genomgång av lab
Läsvecka 6-7: LMA522 (kapitel hänvisningar är till nya boken. Kapitel 2,3,4 är kapitel 1,2,3 i gamla boken)
21/2 LMA522: SK kap 2 Kvalitet, acceptanskontroll, enkel provtagningsplan, dubbel provtagningsplan 
22/2 LMA522: SK kap 2 Genomsnittligt provuttag, genomsnittlig kontrollomfattning, genomsnittlig utgående kvalitet
24/2 LMA522: SK kap 2 Kontrollomfattning, exempel
28/2 LMA522: SK kap 3 Styrande kontroll enligt variabelmetoden
1/3 LMA522: SK kap 3 Styrande kontroll 
3/3 LMA522: SK kap 4  Duglighet (kapabilitet), Räkning av exempel  
4/3

LMA522: SK

Repetition och räkning av gammal tenta
LMA201 (Elektro lv 6-7)
21 feb LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid (kap 0, kap 1)
22 feb LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid (kap 1.1 och kap 1.2. Från kap 1.1 går vi bara igenom definitionen av absorberande tillstånd)
24 feb LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid (kap 1.3-1.4)
28 feb LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor I diskret tid (kap 1.5)
28 feb LMA201: MK Kap 2

Markovkedjor i kontinuerlig tid (kap 2-2.1).

Ligger i samma PDF-fil som föreläsningen ovan

1 mar LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid (kap 2.2)
LMA201: MK Kap 2 Räknar gamla tentan från mars 2018

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter. 

Läsvecka Uppgifter
1

MatStat:

(FL1) 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 2.4, 2.7, 2.8 

(FL2) 2.23, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.40, 2.46, 2.50

(FL3) 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15

(FL4) 2.18, 2.19, 2.37, 2.51, 2.56

2

MatStat:

(FL5) 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11ad

(FL6) 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.30

(FL7) 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31b, 3.32 

(FL8) 4.1, 4.2ab, 4.5abcd

3

MatStat: 

(FL9) 4.3, 4.4, 4.19, 4.23, 4.29

(FL10) 4.7acdfh, 4.8acdfi, 4.9, 4.10, 4.13, 4.15, 4.16, 4.21, 4.25, 4.28

(FL11) 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 5.15

(FL12) 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.18

4

MatStat:

(FL13) 8.2, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2

(FL14) 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39

5 FF: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 a
6 LMA522 SK: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.20, 2.22, 2.24
7 LMA522 SK: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (ej c), 3.9, 3.13 , 4.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 4.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit)
6 LMA201 MK: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11b, 1.13
7 LMA201 MK: 1.14, 1.15, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11

 

Tillbaka till toppen

Helikopterlaborationen

Det ingår en obligatorisk laboration. För att få betyg på kursen krävs både godkänd tenta och godkänd laboration. Laborationen kan laddas ned här nedan. Laborationen är ett grupparbete. Ni anmäler er själva till grupper i Canvas (under personer) och en grupp kan som mest innehålla fyra deltagare. Laborationen redovisas med en labbrapport som skall skickas in via Canvas senast måndagen 7 mars. I laborationen kommer ni göra reducerade faktorförsök, det innebär att ni behöver ha tillgodogjort er materialet från läsvecka 5 av kursen. Labbgrupperna är redan öppna för att anmäla sig och ni är fria att börja när ni vill. Det är dock förmodligen lättare att göra laborationen om ni väntar med att börja till efter föreläsningarna om faktorförsök.

 

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Inga duggor i denna kurs.

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum