Course syllabus

TEK695 gavs i sin helhet för sista gången under vårterminen 2022 och har nu utgått ur utbildningen. Den avslutande omtentan på kursen ges i augusti 2024 och baseras på det sista kurstillfället V22 (d.v.s. utifrån informationen som finns i detta Canvas-rum). Anmälan till detta tillfälle görs på vanligt sätt.

Kurs-PM med den detaljerade planeringen och informationen kring kurstillfället kan, liksom alla andra filer, hittas under rubriken Filer.