Course syllabus

Kurs-PM

TEK571 Teknikens etik lp4 VT22 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Kurs-PM går att finna här: Kursinformation

Sal: se TimeEdit

 

Kontaktuppgifter

Karl de Fine Licht, lärare och examinator

karl.definelicht@chalmers.se 

Karl Palmås, lärare

karl.palmas@chalmers.se 

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier, grupparbeten, kamratgranskningar, diagnostiska tester och en längre frivillig avslutande hemuppgift.

 

Föreläsningarna hålls på måndagar 13.15-15.00 eller torsdagar 10.00-11-45. Föreläsningen under vecka 20 sker genom förinspelad video.

Seminarierna är obligatoriska och kommer att hållas måndag 13.15-16.00 eller torsdag 09.00-11.45.

Quizzarna är obligatoriska lässtöd inför varje seminarium. Deadline för quizzarna  är 12.00 på måndag eller 08.00 torsdag, samma dag vi har seminarium. De veckor vi inte har seminarium har ni därmed heller inget quizz.

Grupparbetena är obligatoriska, görs i era studiegrupper och är två till antalet. Här fördjupar ni er i -och skriver om- ämnen i kursen. Obligatoriskt är också att modifiera arbetet efter granskarnas kommentarer. 

Kamratgranskningarna är obligatoriska och görs individuellt på andra gruppers grupparbeten. Vilken uppsats ni ska granska genereras automatiskt av Canvas.  

Essäuppgiften är individuell och behöver inte göras för betyg 3, däremot för betyg 4 eller 5.

Längst ner på sidan (under "course summary") hittar ni deadlines för alla obligatoriska moment FÖRUTOM kamratgranskningarna. Deadline för kamratgranskningarna är 19/4 och 16/5 kl.23.59.

 

Instruktioner gällande vad ni ska göra vecka för vecka står att finna under "Kursens innehåll".

 

Kursrepresentanter

Elin Blanksvärd: ellbla@student.chalmers.se    

Filip Dahlén: filip9707@hotmail.com           

Mina Hamed: minahamed05@gmail.com  

Oskar Hamidi: hamidio@student.chalmers.se 

Samuel Jönsson: samuel.veddige@gmail.com    

 

Kursens innehåll

Vecka 12: Introduktion och Argumentationsanalys

Vecka 13: Beslutsanalys och GM-grödor

Vecka 14: Hållbara städer

Vecka 15: Podd- och läsvecka

Vecka 16: Grupparbete och kamratgranskning

Vecka 17: Screening och modifiering av människa 

Vecka 18: Artificiell intelligens

Vecka 19: Geoengineering

Vecka 20: Forskningsetik och professionsetik 

Vecka 21: Seminarium och essän

 

Course summary:

Date Details Due