TIFX11 Kandidatarbetesval 2023

TIFX11 Kandidatarbetesval 2023

Kandidatprojekt våren 2023

Kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för fysik på Chalmers och Göteborgs universitet 2023

TIFX11-23-01 Bayesiansk optimering av pellet-injektion för att undvika skenande elektroner i fusionsplasmor

TIFX11-23-02 Higgs-bosonen har fyllt tio

TIFX11-23-03 Kvantmekanisk sammanflätning i nukleon-nukleon spridning

TIFX11-23-04 Bandy – Konstruktion av en säker sarg

TIFX11-23-05 Kostnadsoptimering av hushållsförbrukning mot timpris

TIFX11-23-06 Neutronannihilering, kosmisk strålning, och att särskilja dem

TIFX11-23-07 Databehandling för atomsondstomografi

TIFX11-23-08 Atomsondstomografi - Parameterstudie

TIFX11-23-09 Dynamiska faser i kvantmaterial

TIFX11-23-10 Deep learning, convoluted events och radioaktiva strålar

TIFX11-23-11 Sockers roll i stabilisering av proteiner för exempelvis läkemedel

TIFX11-23-12 Konstruera och utvärdera Phantomenhet för cup-implantat

TIFX11-23-13 Mät både hastighet och träffsäkerhet vid bollkast

TIFX11-23-14 Automatisk datainsamling av dodgeball-statistik

TIFX11-23-15 Utveckla rörtillverkning hos REBASE

TIFX11-23-16 Lukta på det här!

TIFX11-23-17 Gör underlag i ridhus som håller bättre och är mer klimatsmart

TIFX11-23-18 Samla in regnvatten för att vattna ridhus samt minska fossilberoendet

TIFX11-23-19 Automatisk detektion och beskrivning av innehåll i träningspass

TIFX11-23-20 Modellering av individuell respons till uthållighetsträning

TIFX11-23-21 Applikation för skaderegistrering vid Göteborgsvarvet

TIFX11-23-22 Neutronstjärnor, maskinlärning och tunga grundämnens ursprung i universum

TIFX11-23-23 Nukleärfysik i en låda

TIFX11-23-24 Pulsformsanalys i FPGA

TIFX11-23-25 Experimentell test av Bell’s olikheter/sats med sammanflätade fotoner. (Nobelpriset i fysik 2022).

TIFX11-23-26 Dark Matter sensitivity studies without astrophysical assumptions

TIFX11-23-27 Återanvändning av narkosutrustning.

TIFX11-23-28 Automatisering av biodlingprocessen i samarbete med Ericsson

TIFX11-23-29 Dubbeljonisation av kortlivade, reaktiva molekyler med högenergetiska fotoner

TIFX11-23-30 Studier av kiselalger med hjälp av en optisk pincett

TIFX11-23-31 Konstruktion av en Paul-fälla

TIFX11-23-32 Thermal conductivity of short fiber reinforced composites

TIFX11-23-33 Utprövning och karakterisering av en laserdriven övertons-strålnings källa optimerad för attosekunds-    spektroskopi

Course summary:

Date Details Due