TIFX11 Kandidatarbetesval 2024

Kandidatprojekt våren 2024

Kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för fysik på Chalmers och Göteborgs universitet 2024

TIFX11-24-01 Automatiserad biomekanisk rörelseanalys med webbapplikation

TIFX11-24-02 Dark Matter absorption in dielectric materials

TIFX11-24-03 Energieffektiva servrar genom kylning med superkritisk koldioxid

TIFX11-24-04 Från 0 till 1 – digital datainsamling

TIFX11-24-05 Gamma, fission och maskininlärning

TIFX11-24-06 Klassificering av fotbollsstraffar

TIFX11-24-07 Karakterisering av proteinfibriller som kan orsaka neurodegenerativa
                          sjukdomar som Alzheimers och Huntingtons sjukdom

TIFX11-24-08 Konduktiviteten av ett svart hål

TIFX11-24-09 Kostnadsoptimering av hushållsförbrukning mot timpris

TIFX11-24-10 Navigera bakgrund i experimentell subatomär fysik

TIFX11-24-11 Programmera din egen batteritestare!

TIFX11-24-12 Projekt energieffektivisering, Aeroseum

TIFX11-24-13 Proof the hoof

TIFX11-24-14 Pulsformsanalys i FPGA

TIFX11-24-15 Deep learning for particle tracking

TIFX11-24-16 Det starkaste ljuset

TIFX11-24-17 Kollektiva dynamiken hos autonoma robotar i en komplex miljö

TIFX11-24-18 Kvantfelskorrektion, statistisk fysik och tensornätverk

TIFX11-24-19 Modeling of strongly pumped fiber lasers and applications

TIFX11-24-20 Optical trapping of particles of different shapes and optical properties

TIFX11-24-21 Simulation av kollektiva beteenden av grupper av autonoma individer

TIFX11-24-22 Thermal conductivity of short fiber reinforced composites

 

Course summary:

Date Details Due