MVE675 Algebra H22

MVE675 Algebra H22

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Detaljerade lärandemål

Under kursen uppdateras ett dokument med detaljerade lärandemål. I detta listas de kunskaper och färdigheter som man ska lära sig i kursen.

Schema

Kursens schema finns i TimeEdit.

Tentan

Tentan 27 oktober finns här, och med lösningar här.

Inför tentan

Det finns nu ett dokument med exempeluppgifter för hela kursen. Nu även en exempeltenta, med lösningar.

Duggan i Läsvecka 5

Inför duggan 29/9 finns nu ett dokument med exempeluppgifter. Dokumentet har inget facit, och det är starkt rekommenderat att ni jämför lösningar med varandra för att komma fram till vad som är rätt svar. Duggan, med lösningar, finns här.

Matematikrepetition

Under de två veckorna som föregår Läsvecka 1 hålls en kort repetitionskurs. Materialet i denna testas med en repetitionsdugga i Läsvecka 1; duggan är ett prov som kan ge bonuspoäng till tentamen i MVE675. Mer information om duggan, med exempeluppgifter, finns här (senast uppdaterad 30/8).

Övningar till Kapitel 2 och 3 (från Analysboken) hittas här, med svar här.

Rekommenderade övningsuppgifter för repetitionsveckorna har nu börjat fyllas på nedan. Dessa kommer uppdateras löpande.

Duggan 9/1 hittar ni här, och med ifyllda lösningar här.

Preliminär planering till föreläsningar

Läsvecka Dag Avsnitt Innehåll
Intro 1 Onsdag Analys 2.1, 2.2 Bråkräkning, potenser, rötter
Intro 1 Torsdag Analys 2.3 Polynom, faktorisering
Intro 1 Fredag Analys 2.3, 3 Polynomdivision, kvadratkomplettering
Intro 2 Måndag Analys 3.1, 3.2 Ekvationer
Intro 2 Tisdag Analys 3.4 Olikheter
Intro 2 Torsdag Analys 5.1 Koordinatsystem, räta linjen
Intro 2 Fredag Analys 5.3, 5.4 Absolutbelopp, avstånd, cirkelns ekvation
1 Måndag Analys, 8.4 - 8.5 Trigonometri
1 Onsdag FM Analys, 6.1 - 6.2 Komplexa tal
1 Onsdag EM Analys, 6.3

Polär form

1 Torsdag

Repetitionsdugga

2 Måndag Analys, 6.4 Komplexa polynomekvationer
2 Onsdag Algebra, 1.1, 1.2 Vektorer
2 Torsdag Algebra, 1.3 Skalärprodukt, ortogonalprojektion
3 Måndag Algebra, 1.4, 3.1 Vektorprodukt, Gausselimination
3 Onsdag Algebra, 3.1, 3.2 Gausselimination fortsättning, under- och överbestämda system
3 Torsdag Algebra, 2.1 - 2.2 Linjer och plan
4 Tisdag Algebra, 2.3 Projektion och spegling
4 Torsdag Algebra, 2.4, 3.3, 3.4 Area och volym. Mer om linjära ekvationssystem, tillämpningar
4 Fredag Uppsamling/Repetition
5 Tisdag Repetition
5

Torsdag FM

Dugga
5

Torsdag EM

Algebra, 4.1 Matrisalgebra
6 Torsdag Algebra, 4.2, 4.3, 4.4 Ekvationssystem på matrisform, Inverser, Minsta kvadratmetoden
7 Måndag Algebra, 5.1 Linjärt beroende
7 Tisdag Algebra, 6.1 - 6.2 Determinanter
7 Onsdag Algebra, 6.3 - 6.5 Cramers regel, Större determinanter
8 Måndag Uppsamling/Repetition
8 Torsdag Repetition

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

De rekommenderade uppgifterna är nu uppdaterade från förra året, och inga fler ändringar kommer göras.

Uppgifter
Intro 1

Analys: 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15, 2.18, 2.21, 2.24

2.25, 2.26, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34, 2.35

2.36a-e, 2.37, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7

Intro 2

Analys: 3.8, 3.9, 3.11, 3.12

3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17

5.2ab, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7

5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.21, 5.27, 5.28

1

Analys:  8.32, 8.33, 8.39, 8.40, 8.45, 8.46

6.1, 6.2bcf, 6.3bdgh, 6.4acdf, 6.5 - 6.11, 6.12acdeg, 6.14, 6.15, 6.17, 6.18abcf, 6.19cdf, 6.20c, 6.21c, 6.22 - 6.24, 6.25, 6.27, 6.31,

2

Analys. 6.38ab, 6.41abce, 6.42, 6.45, 6.49, 6.52c, 6.54, 6.63.

Algebra.  1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12

1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23

1.24, 1.25, 1.32

3

Algebra: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

2.2, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15

4

Algebra: 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.31, 2.32, 2.38

3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13

5

Repetition/dugga

Efter duggan: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

6

Algebra 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18

Om minstakvadratmetoden hinns med denna veckan: 4.20, 4.21

7

Algebra.    5.1, 5.2, 5.3cdef, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13.

6.1, 6.5 (frågan om orientering kan du hoppa över), 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.21, 6.23, 6.26.

I uppgift 6.26 finns ett tryckfel: det ska stå 2x + ay + 4z - 2 = 0 i mittekvationen.

8

Förberedelse för tenta

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

 

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med Matlab,  Katarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

 

Tillbaka till toppen

Course summary:

Date Details Due