Kursöversikt

Kurs-PM

 

Här är oktobertentan (med alla x på plats, sorry!) och tillhörande lösningar.

Och här är januaritentan med lösningar.

Och augustitentan med lösningar.

 

Föreläsare och examinator: Jana Madjarova, jana@chalmers.se, ankn. 3531

 

Planering

Den preliminära planeringen för föreläsningarna/storgruppsdemonstrationerna utgörs av fjolårets dagbok och anteckningar, se nedan. För dem som läser helt på egen hand rekommenderas att de följer planeringen för teorissudier längre ner. Nedan hittar du även planeringen för räkneövningar, rekommenderade uppgifter för egen räkning och information om duggor. Presentationerna från höstterminen 2020 kan nås på hemsidorna för kursen från ht 2020 och ht 2021.

 

Kursmål, information om studieresurser och kursutvärdering samt gamla tentor med lösningar finns här.

 

Demonstrationsuppgifter (utförliga lösningar)

Dagbok med föreläsningsanteckningar HT 2021

Dagbok HT 2022

Övningsgrupper, övningsledare och schema

Kurslitteratur

Examination och bonus

 

Introduktionsrepetition:

Lärare: Ruben Seyer, rubense@chalmers.se

Sal: GD

 

Planering   för repetitionsveckorna, on 17 augusti -- fr 26 augusti

 

 

 

Vid behov kan Zoom komma att användas, till exempel för korta möten och frågestunder. Länk:

https://chalmers.zoom.us/j/65324163368

Password: Euklides

 

 

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

 

Upplägg för kursen HT 2022

Undervisningen äger rum på campus. Anteckningarna från fjolårets föreläsningar publiceras på hemsidan och är att betrakta som preliminär planering för årets föreläsningar. Dessutom publiceras pdf-filer med utförligt lösta demonstrationsuppgifter för veckan. Studenterna förväntas arbeta med uppgifterna och lösningarna själva innan dessa demonstreras på föreläsningarna.

 

Tentamen:  max 50p, bonus: max 4p

Betygsgränser:

För betyget 3 krävs 20p

För betyget 4 krävs 30p

För betyget 5 krävs 40p

För mer information om examinationen, se Examination och bonus.

 

Planeringen för teoristudier nedan riktar sig till dem som väljer att läsa helt på egen hand snarare än följa undervisningen.

Teori

Vecka Avsnitt Innehåll
      1 (0; App.B)
Kap. 1.1-11
Beteckningar. Talsystem. Delbarhet. Polynom. Algebraiska ekvationer. Binomialsatsen. Elementära funktioner.
      2 Kap. 1.12
Kap. 2.1-4
Elementära funktioner (forts.)
Matematisk induktion och binomialsatsen.
Gränsvärden och kontinuitet. Talet e. Standardgränsvärden.
      3 Kap. 1; 2
Kap. 2.5
Standardgränsvärden (forts.) Användningar av gränsvärden.
      4 Kap. 3.1-6; Kap. 3.8 Derivator. Differentialer.
      5 Kap. 4

Kap. 5
Användningar av derivator (och gränsvärden).
Primitiva funktioner.
      6 Kap. 5
Kap. 6.1-4
Primitiva funktioner (forts.). Riemannintegralen.
      7 Kap. 6.5
Kap. 7
ev. ur App. C
Riemannintegralen (forts.)
Generaliserade integraler. Användningar av integraler.
ev. Kontinuerliga funktioners egenskaper. 
      8 Reserv. Repetition.

Tillbaka till toppen

Demonstration: Exemplen som demonstreras tas främst från följande lista

Vecka Avsnitt Uppgiftsnummer
       1 fö: Kap. 1
rö: Kap. 1
Felaktiga lösningar
fö: 86a, 87f;
rö:  5, 8;
1, 2, 4, 6, 12;
Urval ur gamla duggor.
        2 fö: Induktion
Arcus

Kap. 2
rö: Induktion
Kap. 1
fö: 3,4,8; Bernoullis olikhet; Newtons binomialsats;
1a, 2c, 4a;
36l, 3c, 8bhi, 9, 11gh, 12, 17b;
rö: 1, 2, 9b;
73, 87de.
        3

fö: Induktion
Kap. 2

rö:  Arcus

Kap. 1
Kap. 2

fö: Uppgift från övningstenta/tenta;
14df, 20, 21, 33ad, 36eh, 51b;

rö:  2b;

76c;
15, 46a.

        4   fö: Kap. 3
rö: Kap. 2
Kap. 3
fö: 11a, 13ac, 14de, 16, 17, 27b;
rö:  8j, 14ce, 19;
12d, 19.
        5 fö: Kap. 2
Kap. 4
Kap. 5
rö: Kap. 3

fö: 28ab;
1e, 5a, 12ab(c), 13ab, 15d, 31 (två sätt);
2f, 9h, 11f, 17df, 18, 23b, 24a, 39a;

rö:
35;
 Övningstentan
        6

fö: Kap. 5
Kap. 6
rö: Kap. 4

Kap. 5

fö:  "svåraste" partialbråket, 43, 51f, 40cf, 41ace;
6, 11, 12d, 13, 19b, 21b;
rö: 27, 32;

5c.

        7 fö: Kap. 6
Kap. 7
: Kap. 5

Kap. 6
fö: 26b, 32, 33abc, 42, 36;
 20, 25, (29a, 30);

rö: 30b, 37;
17a.
        8 


rö:
Kap. 6

Kap. 7

fö: Reserv. Repetition. Tentamensuppgifter.
rö:  18c;

2, 25.

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter för egen räkning

Vecka Uppgiftsnummer
      1 App. B: B.1, B.2, B.6;  Kap. 1: 35, 36, 37, 38; Kap. 3: 9, 10. Gamla duggor.
      2 Induktion: 5, 6, 7, 9a.
Kap. 1: 1-8, 14, 15, 65-68, 85, 87abc, 88-91, 76b, 115, 116, 117.
      3 Induktion: 10a, 11.  (Fibonacci: 1-3); (Fibonacci bevis)
Arcusfunktioner: 1ö, 2a, 3;  Kap. 1: 122, 123;
Kap. 2: 4, 16, 33ö, 46acd, 47bc.
      4 Arcusfunktioner: 4b, 6.
Kap. 2: 11ab, 43, 14ab, 8fk, 36ö, 47a;
Kap. 3: 3, 4, 5.
      5

Kap. 3: 1, 2ab, 12ce, 11hi, 13, 18;

Kap. 4: 4b, 6bc, 8.

      6

Kap. 4: 25, 3, 12de, 13de, 19;

Kap. 5: (Helst alla!) 1-9, 10ceh, 15cd, 17cfg, 20, 22, 23a, 24bd, 25, 26, 11, 16, 27, 28, 37ö, 40ö, 41ö 51ö.

      7 Kap. 5: det som inte hanns med; Kap. 6: 3, 5, 9, 12a-c, 45, 14, 15, 16, 19, 25, 28, 29d;
(Kap. 7: 1, 60, 28; Induktion: 15. Kap. 7: 16, 17, 21)
      8 Kap. 6: 31, 32, 41, 33def. Gamla tentor.

 

Tillbaka till toppen

 

Dugga och övningsskrivning

I princip måste man anmäla sig i förväg i Ladok för att få tentera på Chalmers. Läs om hur det går till på

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx (Länkar till en externa sida.)

I år behöver man dock inte anmäla sig för att kunna skriva duggan och övningsskrivningen.

Har du gått kursen tidigare år? Då behöver du omregistrera dig för att vara säker på att få skriva dugga och övningstenta.

Dugga lördagen i lv 2, 10 september, 12:00-14:00 (2 timmar), SB-huset. Duggan är ej obligatorisk. Den kommer att bestå av 15 uppgifter av typ A (flervalsfrågor, 1p för rätt svar), fem av typ B (endast svar, 2p för rätt svar), och en av typ C (fullständig lösning krävs, max 5p).
         
Duggan ger bonuspoäng enligt  nedan

1 bonuspoäng för 10--19 poäng
2 bonuspoäng för 20--29 poäng
3 bonuspoäng för 30 poäng
Bonuspoängen kan användas t.o.m. augusti 2023.

Duggan 2014 och facit 2014
Duggan 2015 och facit 2015
Duggan 2016 och facit 2016
Duggan 2017 och facit 2017

Duggan 2018 och facit 2018

Dugga 2019  och  facit 2019

Dugga 2021 och Dugga 2021 med svar 

Dugga 2022 och Dugga 2022 med svar 

Övningsskrivning lördagen i lv 4, 24 september,  8:30-10:30 (2 timmar), SB. Övningsskrivningen är på totalt 25 poäng, utformad som en halv tentamensskrivning (tre problemuppgifter och en terifråga).  Övningsskrivningen är ej obligatorisk. Den ger maximalt 4 bonuspoäng som kan användas t.o.m. augusti 2023, enligt nedan 

1 bonuspoäng för 6--11 poäng
2 bonuspoäng för 12--17 poäng
3 bonuspoäng för 18--23 poäng
4 bonuspoäng för 24--25 poäng


För mer information om bonuspoängen, se Examination.

Övningstenta september 2011

Övningstenta september 2012

Övningstenta september 2013
Övningstenta september 2014
Övningstenta september 2015
Övningstenta september 2016
Övningstenta september 2017

Övningstenta september 2018

Övningstenta september 2019

Övningstenta september 2020

Övningstenta september 2021 

Tillbaka till toppen