Kursöversikt

Kurs-PM

TIF101 Tillämpad kvantfysik lp2 HT22 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare
Anders Hellman
Kontor: 5125, Forskarhus fysik
📞 031-7725611
📧 anders.hellman@chalmers.se

Föreläsare
Göran Johansson
Kontor: C522, MC2
📧 goran.l.johansson@chalmers.se

Räkneövningsledare
Ingrid Strandberg 
Kontor: C524, MC2
📧 ingrid.strandberg@chalmers.se

Simon Pettersson Fors
Kontor: D417b, MC2
📧 simon.pettersson.fors@chalmers.se

Laborationshandledare (A6, A9, A11)

Lova Wilske
📧 lova@chalmers.se

Linnea Björn
📧 linnea.bjorn@chalmers.se

Carl Andersson
📧 carlake.andersson@chalmers.se

Martina Olsson
📧 martina.olsson@chalmers.se

Kursutväderare

 

Kursens syfte

I denna kurs, som är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1 (FUF040), tillämpas kvantfysiken på elementära fenomen, och kvantfysikens roll identifieras för den tekniska fysiken, inklusive högteknologiska tillämpningar. Kvantfysikens förverkligande i ett antal naturliga och artificiella system uppmärksammas i räkneuppgifter, inlämningsuppgifter och laborationer.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

David J. Griffiths and Darrel F. Schroeter
Introduction to Quantum Mechanics, third edition (Cambridge University Press).

För de delar av kursen som inte täcks av boken rekommenderas:
B.H. Bransden and C.J. Joachain
Physics of Atoms and Molecules, second edition (Prentice Hall)

Ett äldre kompendium i kvantfysik finns att ladda ner i modulen "Kursmaterial" eller här: kompendium_kvantfysik_del2.pdf.

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, laboration samt en tenta.

Föreläsningarna presenterar kursens innehåll som exemplifieras på räkneövningarna. Inlämningsuppgifterna skall stimulera studiet av kurslitteraturen och räkneövningsexemplen. Varje student genomför en laboration som syftar till att experimentellt påvisa viktiga moment i kursen.

Inlämningsuppgifter skall senast vara inlämnade:

Inlämningsuppgift 1: 23 november 23.00

Inlämningsuppgift 2: 16 december 23.00

Förändringar sedan förra kurstillfället

Återgår till salsundervisning, samt salstenta (11/1 kl 8.30).

Lärandemål

  • beräkna energinivåer för kvantfysikaliska modellsystem, där approximationsmetoder måste användas.
  • undersöka tidsberoende system.
  • beskriva tankekedjan mellan Schrödingerekvationen och uppbyggnadsreglerna för grundämnenas periodiska system.
  • beskriva kemisk binding utefrån kvantmekaniska principer.
  • få viss erfarenhet i att välja lämplig modell och approximation för hantering av konkreta kvantfysikaliska system.

Examination

Examinationen består av:

  1. Laborationstillfället (obligatorisk närvaro)
  2. Inlämningsuppgifter (Maximalt 2x12 poäng)
  3. Salstentamen (maximalt 24 poäng)

Betyg tilldelas baserat på ihopsamlade poäng:
5: 37-48 poäng
4: 25-36 poäng
3: 17-24 poäng

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum